(ต่อ1) โปรแกรมฉายภาพยนตร์: เครือเมเจอร์ และ อีจีวี ประจำวันที่ 26 ม.ค. 49

พฤหัส ๒๖ มกราคม ๒๐๐๖ ๐๙:๐๐
9 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 13:55 16:10 18:25
9 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
10 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
11 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
11 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:40 14:55 17:10
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อุบลราชธานี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:20 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35
2 CHAI-LAI (EN SUB) 10:35 12:50 15:05 17:20 19:35 21:50
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:35 13:50 16:05 18:20 20:35
5 A CHINESE TALL STORY (T) 12:15 16:15 20:15
5 THE FOG (T) 10:15 14:15 18:15
EGV อ้อมใหญ่
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 (T) 11:20 13:30 15:40 18:05 20:15
2 UNDERWORLD 2 (T) 12:25 17:00 19:10 21:20
2 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 14:35
3 ไฉไล 11:10 13:40 16:00 18:20 20:40
4 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 17:10
4 ไฉไล 12:30 14:50 19:30 21:50
5 A CHINESE TALL STORY (T) 11:30 13:50 16:10 18:40 21:10
EGV บางแค
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 ไฉไล 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
2 ไฉไล 12:40 15:00 17:20 19:40
3 UNDERWORLD 2 (T) 11:45 13:55 16:05 18:15 20:25
4 ไฉไล 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
5 VALIANT (T) 11:20
5 ไฉไล 13:10 15:30 17:50 20:10
6 A CHINESE TALL STORY (T) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:10
7 UNDERWORLD 2 (T) 12:50 15:00 17:10 19:20 21:30
8 UNDERWORLD 2 12:10 14:30 16:40 18:50 21:00
9 UNDERWORLD 2 13:20 15:35 17:45 19:55
10 THE FOG (T) 15:40 20:40
10 THE PROMISE (T) 13:00 18:00
แกรนด์ EGV
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
2 JUST LIKE HEAVEN 12:30 14:40 19:00
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:30
2 THE FOG 16:50
3 JUST LIKE HEAVEN 13:35 15:45 17:55
3 KEEPING MUM 11:15
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
4 UNDERWORLD 2 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
5 UNDERWORLD 2 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30
6 A CHINESE TALL STORY (T) 12:50 15:10 19:50
6 JUST LIKE HEAVEN 22:00
6 KEEPING MUM 17:30
7 ไฉไล (SUB_E) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
EGV โคราช
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 VALIANT (T) 11:45 15:50 20:00
1 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 13:30 17:35 21:45
2 UNDERWORLD 2 (T) 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
3 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
4 UNDERWORLD 2 (T) 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30
5 ไฉไล 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
6 ไฉไล 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
EGV ลาดพร้าว
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 13:10 15:20 17:30 19:40
2 UNDERWORLD 2 12:05 14:15 16:25 18:35 20:45
3 A CHINESE TALL STORY (T) 11:50 14:05 16:35 18:50 21:15
4 ไฉไล (SUB_E) 11:30 13:55 16:15 18:40 21:00
5 ไฉไล (SUB_E) 12:40 15:05 17:25 19:50
6 UNDERWORLD 2 (T) 12:45 14:55 17:05 19:15 21:30
7 UNDERWORLD 2 (T) 11:40 13:50 16:00 18:10 20:20
EGV เมโทรโพลิส
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
2 JUST LIKE HEAVEN 19:50
2 MEMOIRS OF A GEISHA 22:00
2 THE FOG 17:00
4 JUST LIKE HEAVEN 13:25 15:35 17:45
4 MEMOIRS OF A GEISHA 20:30
4 THE FOG 11:15
5 UNDERWORLD 2 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
6 ไฉไล (SUB_E) 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
7 UNDERWORLD 2 10:40 13:00 15:20 17:40 20:00 22:20
8 A BOLD FAMILY 10:45 13:00 17:30 19:45
8 HEAVEN SOLDIER 22:00
8 THE PRESIDENT 15:15
9 A CHINESE TALL STORY (T) 12:30 14:45 19:15
9 KEEPING MUM 17:00 21:30
10 UNDERWORLD 2 (T) 11:20 13:40 16:00 18:20 20:40
11 THE PAINTING (T) 11:00 13:05 15:10 17:20 19:30 21:40
12 NOEL 12:15 14:15 16:20 18:30 20:50
13 NOEL 13:30 15:40 17:45 19:50
EGV ปิ่นเกล้า
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
2 ไฉไล (SUB_E) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
3 NOEL 18:10
3 THE FOG 13:55
3 THE PAINTING (T) 22:15
3 WAITING 11:45 16:05 20:10
4 A CHINESE TALL STORY (T) 11:35 16:00 20:45
4 JUST LIKE HEAVEN 13:45 18:25
5 ไฉไล (SUB_E) 12:50 15:10 17:30 19:50 22:10
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
6 UNDERWORLD 2 12:40 15:00 17:20
7 ไฉไล (SUB_E) 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
8 UNDERWORLD 2 (T) 12:20 14:40 17:00 19:20 21:40
9 UNDERWORLD 2 (T) 11:50 14:10 18:50 21:10
9 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง SUB_E 16:30
10 UNDERWORLD 2 (T) 13:00 15:20 17:40 20:00 22:20
11 UNDERWORLD 2 12:05 14:25 16:45 19:05 21:25
12 UNDERWORLD 2 13:15 15:35 17:55 20:15
13 THE FOG 18:00
13 THE PROMISE (T) 13:30 20:20
13 VALIANT 16:00
14 JUST LIKE HEAVEN 12:35 14:55 17:15 19:35
14 MEMOIRS OF A GEISHA 21:40
EGV รังสิต
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 (T) 11:50 14:00 16:10 18:20 20:40
2 ไฉไล (SUB_E) 11:30 13:50 16:15 18:35 20:55
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:05
3 ไฉไล (SUB_E) 12:40 15:00 17:25
4 UNDERWORLD 2 (T) 11:20 13:30 15:40 17:50 20:00
5 MEMOIRS OF A GEISHA 21:35
5 UNDERWORLD 2 (T) 12:25 14:35 16:45 18:55
6 JUST LIKE HEAVEN 14:30 18:45
6 THE FOG (T) 16:35
6 THE PROMISE (T) 20:45
6 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง SUB_E 12:10
7 A CHINESE TALL STORY (T) 11:40 14:00 16:30 21:00
7 VALIANT (T) 18:50
8 UNDERWORLD 2 12:45 14:55 17:10 19:20 21:30
9 ไฉไล 13:10 15:30 17:50 20:10
10 ไฉไล 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
EGV ซีคอน
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 13:15 15:35 17:55 20:15
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:40
2 UNDERWORLD 2 12:05 14:25 16:45 19:05
3 UNDERWORLD 2 (T) 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
4 ไฉไล (SUB_E) 10:50 13:10 15:30 17:50 20:10
5 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
5 UNDERWORLD 2 (T) 13:00 15:20 17:40
5 VALIANT 11:10
6 ไฉไล (SUB_E) 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
7 A CHINESE TALL STORY (T) 12:30 14:50 19:35 21:50
7 THE PROMISE (T) 17:05
8 ไฉไล 11:25 13:45 16:05 18:25 20:45
9 NOEL 17:10
9 THE FOG 21:30
9 THE PAINTING (T) 10:40
9 WAITING 12:50 15:05 19:20
10 AN UNFINISHED LIFE 11:00 13:20 18:10 20:30
10 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง SUB_E 15:40
11 UNDERWORLD 2 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
12 JUST LIKE HEAVEN 13:35 20:25
12 UNDERWORLD 2 (T) 11:15 15:45 18:05
13 KEEPING MUM 18:30
13 THE FOG 16:10
13 UNDERWORLD 2 11:30 13:50 20:50
14 UNDERWORLD 2 (T) 12:25 14:45 16:55 19:15 21:35
EGV สำโรง
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 ไฉไล 11:30 13:50 16:15 18:35
2 ไฉไล 12:40 15:00 17:25 19:45
3 A CHINESE TALL STORY (T) 11:40 13:55 16:20 18:50
4 ELECTION (T) 17:15
4 UNDERWORLD 2 (T) 12:55 15:05 19:25
5 ไฉไล 12:00 14:20 16:40 19:00
6 UNDERWORLD 2 (T) 11:50 14:00 16:10 18:20
EGV ศรีราชา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 13:00 15:30 17:45 20:00
2 THE PROMISE (T) 16:15 21:15
2 UNDERWORLD 2 11:45
2 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 14:00 19:00
3 UNDERWORLD 2 12:45 15:00 17:10 19:20 21:30
4 ไฉไล 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
สาขา โรงที่ ประเภทโรง
สุขุมวิท 1 Nokia Platinum Screen
3 Honeymoon Seat
รัชโยธิน 1 Nokia Platinum Screen
2 Nokia Platinum Screen
11 Emperor Class
11 Honeymoon Seat
เซ็นทรัลเวิร์ดฯ 1 Nokia Platinum Screen
รังสิต 1 Hall of Feam Suite
2 Emperor Class
บางนา 1 Emperor Class
2 Honeymoon Seat
เสรี 1 Emperor Class
1 Honeymoon Seat
แฟชั่นฯ 7 Emperor Class

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android