โปรแกรมฉายภาพยนตร์: เครือเมเจอร์ และ อีจีวี ประจำวันที่ 29 ม.ค. 49

อาทิตย์ ๒๙ มกราคม ๒๐๐๖ ๐๙:๐๐
*จองบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ที่ www.majorcineplex.com/…ket.php
หรือ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2515-5555
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10
2 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:55 13:10 15:25 17:45
3 KEEPING MUM 12:00 14:15 16:30 18:45
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
4 CHAI-LAI (EN SUB) 10:40 13:00 15:20 17:40
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 19:55 22:10
5 CHAI-LAI (EN SUB) 14:00 16:20 21:00
5 THE FOG 11:40 18:35
6 A CHINESE TALL STORY (T) 10:40 12:55 15:10 17:25 19:40 21:55
7 CHAI-LAI (EN SUB) 12:20 14:40 17:00 19:20 21:40
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:30 15:50 18:10 20:30 22:50
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
10 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45 23:00
11 JUST LIKE HEAVEN 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:55
12 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:25 14:40 16:55 19:10 21:25
13 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20 22:35
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30
2 KEEPING MUM 11:20
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:30 15:50 18:10 20:30 22:50
3 AN UNFINISHED LIFE 11:10 13:40 16:10 18:50 21:40
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:40 22:50
5 A CHINESE TALL STORY (T) 19:40
5 JUST LIKE HEAVEN 11:00 17:25 21:50
5 KEEPING MUM 15:15
5 THE FOG 13:10
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:40 13:00 15:20 17:40
7 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:40 14:00 16:20 18:40
8 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:35 14:55 17:15 19:35 21:55
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 AN UNFINISHED LIFE 11:05 13:30 16:00 18:25 20:50 23:15
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10 23:25
3 CHAI-LAI (EN SUB) 11:55 14:10 16:25 18:40
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:25
4 CHAI-LAI (EN SUB) 10:40 12:55 15:10 17:25 19:40 21:55
5 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 22:55
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:55 13:10 15:25 17:40
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45 23:00
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45 23:00
8 JUST LIKE HEAVEN 11:30 13:50 15:55 18:05 20:05 22:15
9 KEEPING MUM 11:35 16:30 18:45 23:10
9 THE FOG 20:55
9 THE PROMISE (T) 13:45
10 A CHINESE TALL STORY (T) 13:05 15:20 17:35 19:50 22:05
10 THE FOG 10:50
11 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:25 14:40 16:55 19:10 21:25 23:40
12 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:25 15:40 17:55 20:35 22:50
13 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:15 12:35 14:55 17:15 19:35 21:55
14 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20 22:35
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รามคำแหง
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30
1 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
2 CHAI-LAI (EN SUB) 10:45 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:10 22:55
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
7 A CHINESE TALL STORY (T) 10:50 15:05 19:20
7 JUST LIKE HEAVEN 13:05 17:20 21:35
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
2 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:30 12:50 15:10 17:30
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:20 16:40 19:00
4 A CHINESE TALL STORY (T) 11:00
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:20 15:40 18:00 20:20 22:40
5 A CHINESE TALL STORY (T) 17:45
5 CHAI-LAI (EN SUB) 22:30
5 JUST LIKE HEAVEN 13:05 15:25 20:10
6 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:05 16:25 18:45 21:05
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 11:15 18:10
1 JUST LIKE HEAVEN 16:10
1 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 13:25
1 THE FOG 20:20
2 CHAI-LAI (EN SUB) 14:00 16:15 18:30
2 JUST LIKE HEAVEN 11:50
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
3 CHAI-LAI (EN SUB) 10:45 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
5 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 22:55
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 KEEPING MUM 12:15
1 THE FOG 21:15
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 14:20 16:35 18:50
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:05 14:20 16:35 18:50 21:05
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:25 14:40 16:55 19:05 21:25
4 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:50 13:05 15:20 17:35
5 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:10 13:25 15:40 17:55 20:10 22:25
6 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:30 15:50 18:10 20:30 22:50
7 A CHINESE TALL STORY (T) 11:00 13:15 15:35 18:00 20:20 22:35
8 CHAI-LAI (EN SUB) 12:10 14:30 16:50 19:10
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:30
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:35 22:45
10 CHAI-LAI 11:40 14:05 16:20 18:40 21:00
11 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35
12 KEEPING MUM 15:30 20:15 22:30
12 THE FOG 10:45 17:50
12 THE PROMISE (T) 12:55
13 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
14 CHAI-LAI (EN SUB) 10:40 13:00 15:15 17:40 20:00 22:20
15 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
16 JUST LIKE HEAVEN 10:35 12:40 14:45 16:45 18:45 20:50 22:55
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม3
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
3 CHAI-LAI (EN SUB) 11:55 14:15 16:35 19:00 21:20
4 A CHINESE TALL STORY (T) 15:10 21:55
4 JUST LIKE HEAVEN 13:00 19:40
4 KEEPING MUM 17:25
4 THE FOG 10:50
5 CHAI-LAI (EN SUB) 10:45 13:05 15:15 17:35 19:55 22:05
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:55 13:15 15:30 17:45
7 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:30
8 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:55 13:10 15:25 17:45 19:55
2 A CHINESE TALL STORY (T) 14:55
2 JUST LIKE HEAVEN 12:55 17:05 21:10
2 THE FOG 10:50 19:05
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
5 A CHINESE TALL STORY (T) 11:10 20:30
5 CHAI-LAI (EN SUB) 13:30 15:45 18:10
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:25 14:40 16:55
7 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:05 16:20 18:40
7 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
8 CHAI-LAI (EN SUB) 10:40 13:00 15:20 17:40 20:00
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20
10 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ บางกะปิ
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:20 13:40 16:00 18:25 20:50 23:10
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:55 14:10 16:25 18:40
3 CHAI-LAI (EN SUB) 10:10 12:30 14:50 17:15
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:50 13:05 15:20 17:35 19:50 22:05
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:00 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 23:30
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:15 13:30 15:45 18:00 20:15 22:30
7 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:25 12:40 14:55 17:10 19:25 21:40
8 CHAI-LAI (EN SUB) 10:45 13:05 15:25 17:45 20:05 22:25
9 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:35 13:50 16:05 20:35 22:50
10 A CHINESE TALL STORY (T) 10:35 15:05 19:35 21:50
10 JUST LIKE HEAVEN 17:25
10 THE FOG 12:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เสรีเซ็นเตอร์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00
3 CHAI-LAI (EN SUB) 14:30 16:45 21:15
3 JUST LIKE HEAVEN 12:20 19:00
4 A CHINESE TALL STORY (T) 17:00 21:30
4 KEEPING MUM 19:15
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45
5 CHAI-LAI (EN SUB) 11:15 13:30 15:45 18:00 20:15
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพระราม 2
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:50 14:10 16:30 18:50
1 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
2 CHAI-LAI (EN SUB) 10:40 13:00 15:20 17:40 20:05
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:30 12:45 15:00 17:15
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:55 13:10 15:30 17:45 19:55
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10
7 A CHINESE TALL STORY (T) 12:30 21:30
7 THE FOG 10:30
7 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 14:40 16:55 19:10
8 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20
9 CHAI-LAI (EN SUB) 11:15 13:40 16:00 20:35
9 JUST LIKE HEAVEN 18:15
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เพชรเกษม
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:15 13:30 15:45 18:00 20:15
2 A CHINESE TALL STORY (T) 19:00
2 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:45 21:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นครสวรรค์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:40 12:55 15:10 17:25 19:40 21:55
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40
3 CHAI-LAI (EN SUB) 10:50 13:10 15:30 17:50 20:10
4 A CHINESE TALL STORY (T) 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20
5 CHAI-LAI (EN SUB) 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
2 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:15 13:30 15:45 18:00 20:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
7 A CHINESE TALL STORY (T) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:40
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อุดรธานี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 10:45 13:00 15:15 17:30 19:45
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
4 A CHINESE TALL STORY (T) 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00
5 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 21:00
5 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 16:30 18:45
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
7 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00
7 VALIANT (T) 18:10 20:10 21:55
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 13:15 15:30
1 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 17:55
1 THE FOG (T) 11:00 20:10
2 CHAI-LAI (EN SUB) 10:40 13:00 15:20 17:40 20:00
3 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 21:00
3 THE FOG (T) 16:20 18:40
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
5 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่น ไอส์แลนด์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:25 15:40 17:55 20:10
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30
(ยังมีต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๖ มจธ. อันดับ 1 ของโลก SDG 7 พลังงานสะอาด และอันดับ 54 ของโลก TOP 100 จาก THE Impact Rankings 2021
๑๗:๑๘ เอไอเอส ผนึก ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ชวนเหล่านักช้อปสนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์ พร้อมดูแลลูกค้าในช่วงโควิด-19
๑๗:๐๒ อิชิตัน กรุ๊ป ส่ง อิชิตัน กรีนแลป ชูจุดเด่นเทอร์ปีน น้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ พร้อมแอล-ธีอะนีน ดื่มได้เพลิน
๑๗:๓๑ Gojek เผยอินไซต์ 5 เมนูยอดนิยมที่คนเสิร์ชหาบ่อยที่สุดบนแอป
๑๗:๐๔ ททท. ชวนกักตัว ลดเสี่ยงโควิดแบบไม่น่าเบื่อ จัดกิจกรรมให้ร่วมสนุก ชู More Inspire เที่ยวภาคใต้ สไตล์คุณ
๑๗:๓๐ ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ จองก่อน คุ้มกว่า เริ่มต้นเพียง 5 บาท มุ่งให้บริการเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19
๑๗:๑๕ SPALI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
๑๖:๒๓ HOTEL FEST วิถีใหม่ แห่งการปาร์ตี้คอนเสิร์ต ริมระเบียงโรงแรม แบบ New Normal ตอบโจทย์ยุคโควิด
๑๖:๑๙ MR.DIY ห่วงใย ใส่ใจคุณ แลกซื้อหน้ากากอนามัยในราคาสุดคุ้ม
๑๗:๔๔ โครงการอบรมบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ จาก ICT Mahidol