ก.พลังงานจับมือก.ศึกษาพัฒนาหลักสูตรอนุรักษ์พลังงาน ดันทัพอาชีวะสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน

พฤหัส ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๖ ๐๘:๔๘
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--ก.พลังงาน
ก.พลังงาน ผนึกกำลัง ก.ศึกษาธิการ พัฒนาความรู้และฝีมือของนักเรียนอาชีวะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน วางแผนรวบรวมผลงานและ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านอนุรักษ์พลังงาน ขยายสู่เชิงพาณิชย์
นายพรชัย รุจิประภา รองปลัดกระทรวงพลังงาน และนางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง กระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) ว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อรวบรวมแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและดำเนินการไปแล้วมาขยายผล และเติมเต็มให้เกิดศักยภาพสูงสุด โดยให้ได้ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่าย และร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ
ดังนั้นภายหลังการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการรวบรวมกิจกรรมด้านการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและพลังงานทดแทน โดยในส่วนของกระทรวงพลังงานจะให้การสนับสนุน สอศ. ด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานของนักศึกษา การให้โอกาสนักศึกษาไปฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ผลงานประดิษฐ์ของ สอศ. ออกสู่สังคมภายนอก รวมถึงการผลักดันให้ขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป
สำหรับ สอศ. ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในลดใช้พลังงานในส่วนงานต่างๆ อาทิ จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ESCO ของกระทรวงพลังงาน สอศ.เป็นศูนย์รวมความรู้ จากกระทรวงศึกษาคิดค้นการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิด “องค์ความรู้ของประเทศ” การใช้กำลัง นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ที่ต้องใช้ทีมงานใหญ่ๆ เช่น ล้างแอร์ Tune up รถที่ใช้ NGV เป็นต้น นอกจากนี้สอศ.จะจัดอบรมพนักงานของบริษัทที่รับติดตั้งถัง NGV และเข้าไปกำกับดูแลการใช้พลังงานในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้ แนวทางระยะสั้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการล้างแอร์ช่วยชาติในช่วงหน้าร้อน เพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ในช่วงหน้าร้อนลง โดยอาจจะขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทั่วประเทศให้หันมาล้างแอร์ประจำปีในช่วงหน้าร้อน ซึ่งการดำเนินโครงการจะดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานประมาณเดือนมีนาคม 2549
สำหรับแนวทางระยะยาว จะเน้นการพัฒนาหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับ อาชีวศึกษา ซึ่งอาจจะมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย และการส่งเสริมการประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้จากความร่วมของหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนส่งเสริมให้การอาชีวศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาอยู่ทั่วประเทศจำนวน 808 แห่ง ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักร อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต และยังทำให้ประเทศมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นด้วย และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๑๖ รมว.สุชาติ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหนุนการจ้างงานของเอคเซนเซอร์
๑๘:๒๙ วว. จับมือ 4 พันธมิตรภาครัฐ/เอกชนจังหวัดภูเก็ต สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ พืชอัตลักษณ์
๑๘:๔๖ วช. มอบรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 แก่ นิสิตจุฬาฯ เพิร์ลสกิน : ครีมขัดผิวเกล็ดประกายมุก จากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้ง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
๑๗:๓๕ กรมพัฒน์ฯ เสริมศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๓๒ YourNextU School of Life รีแบรนด์ครั้งใหญ่ จัดทัพผู้บริหารใหม่ เปิดตัวแคมเปญ เพราะทุกเบื้องหลังความสำเร็จ
๑๗:๑๙ CARTRACK แท็กทีม กูรูขนส่ง แชร์ปัญหาธุรกิจขนส่ง 2022 พร้อมวิธีรับมือ
๑๗:๐๗ พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟ หัวหิน - ชะอำ กอล์ฟ เฟสติวัล 2022
๑๗:๒๓ JOYLIDAY จอยลิเดย์ สนุกได้ ไม่สิ้นสุด The Infinite of Joy ที่ศูนย์การค้า ไอค่อนสยาม เฟส2
๑๗:๑๒ มหิดลปั้นเยาวชนสู่ทักษะการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๗:๐๔ ททท. ปลุกพลัง Soft Power แท็กทีม พีพี-บิวกิ้น เปิดแคมเปญ Stylecation ชวนเที่ยวไทย.แบบที่ใช่สไตล์ที่ชอบ