สดช. นำร่องพื้นที่ลพบุรี จัดอบรมผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันสื่อ เดินหน้ายกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

พุธ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๔:๓๖
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และประชากรทั่วไปเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสังคม รวมถึงเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สดช. นำร่องพื้นที่ลพบุรี จัดอบรมผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันสื่อ เดินหน้ายกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

ทั้งนี้ สดช. เริ่มดำเนินการจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นแห่งแรกของกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากร เพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร "หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)" และหลักสูตร "การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัลสู่ความสูงวัยแบบมีคุณภาพ" โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยอันตรายบนโลกดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับปกป้องตนเอง โดยการรู้เท่าทันภัยสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย

โดยในปี 2567 สดช. จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล จำนวน 10,000 คน ในรูปแบบออนไซต์ จำนวน 2,000 คน แบ่งเป็นการฝึกอบรมผู้สูงอายุ จำนวน 25 ครั้ง ทั่วประเทศ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,000 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป อาทิ ผู้หญิง เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ครั้ง ทั่วประเทศ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,000 คน และในรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์อีกจำนวน 8,000 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งเป้าหมายของ สดช.คือการขับเคลื่อนสมรรถนะด้านดิจิทัลของประชาชนไทยให้ก้าวขึ้นสู่ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยที่ระดับ 85 ภายในปี 2570

ที่มา: ซี.เอ.อินโฟมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ มิ.ย. PHOL ขนทัพสินค้าร่วมออกบูธงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 36
๒๑ มิ.ย. COM7 ติดอันดับบริษัทชั้นนำใน Fortune Southeast Asia 500 และเข้าคำนวณดัชนี SETHD ครึ่งปีหลัง 67
๒๑ มิ.ย. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ กล้องติดรถยนต์รุ่น Dash Cam A510 นวัตกรรมความเป็นเลิศสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากแบรนด์
๒๑ มิ.ย. ประสิทธิภาพระดับเรือธง HUAWEI Pura 70 Series เสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจก Kunlun Crystal Armour และ UI
๒๑ มิ.ย. อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนนักอุตสาหการภาคการผลิตทุกกลุ่ม ไปชมนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
๒๑ มิ.ย. มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14
๒๑ มิ.ย. ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี แนะ 9 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ร่วมผลักดันหยุดวงจรบูลลี่ พร้อมสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาบูลลี่ในรั้วโรงเรียนผ่านโครงการ
๒๑ มิ.ย. คึกคักคับคั่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ !! รวมพลคอสเพลย์ชาวสปายแฟมิลี ครอบครัวสายลับสุดป่วน ห้ามพลาด SPYxFAMILY POP UP STORE THAILAND
๒๑ มิ.ย. เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT
๒๑ มิ.ย. แอลจี เปิดตัว LG SIGNATURE OLED M4 นวัตกรรมทีวีไฮเอนด์ไร้สายครั้งแรกในไทย รับเทรนด์ปี 2567 มั่นใจตลาดทีวีพรีเมียมโตต่อเนื่อง