ไทยพาณิชย์แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมรุกธุรกิจในปี 2550

พฤหัส ๐๘ มีนาคม ๒๐๐๗ ๐๙:๑๗
กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพตามนโยบายการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร หรือ Primier Universal Bank และเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งผู้บริหารของธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่
นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ
นายนะเพ็งพาแสง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานธนาคารอย่างกว้างขวาง ทั้งการเป็นผู้บริหารสาขาในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล โดยนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้ธนาคารเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเคหะ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณนะเพ็งพาแสง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมประกอบด้วย นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และนางกรรณิการ์ งามโสภี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มตรวจสอบและกำกับ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางด้านเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ ด้านการวิจัยเศรษฐกิจ ด้านสินเชื่อและธุรกิจตลาดทุน โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มทุนครั้งใหญ่ของธนาคารในปี 2542 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง และปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน แต่จะยังคงดูแลงานในกลุ่มบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถหลักในการ แข่งขันทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
นางกรรณิการ์ งามโสภี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ บัณฑิต และระดับปริญญาโทด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหาร จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และมีประสบการณ์การทำงานในธนาคารต่างประเทศในไทย องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบและการจัดการเป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณกรรณิการ์เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน มาก่อน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๖ JMT เปิดดีลใหญ่ต้นปี KInvesture บริษัทย่อยของ KBank เข้าถือหุ้น JAM 9.9% เพิ่มศักยภาพบริษัทบริหารสินทรัพย์การเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
๑๔:๑๗ NTSC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
๑๔:๑๓ คุณช้าง ธีรพงศ์ จันศิริ CEO ไทยยูเนี่ยนปลื้มขึ้นแท่นอันดับ 1 อุตสาหกรรมอาหาร ที่ใส่ใจความยั่งยืน พร้อมได้รับการบรรจุอยู่ใน Year Book DJSI ของ SP
๑๔:๔๕ ลิ้มลองความอร่อยคับเข่ง จัดเต็มคาราวานติ่มซำแบบไม่อั้น ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
๑๔:๔๗ Sea (ประเทศไทย) และ CEA ประกาศความสำเร็จโครงการ Women Made โชว์เคสผลงานผู้ประกอบการหญิง 10 แบรนด์ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและองค์ความรู้จากโครงการฯ
๑๔:๒๖ เอส เอฟ ร่วมกับ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ส่งต่อความรักให้ผู้พิการ ดูหนัง เธอกับฉันกับฉัน พิเศษเริ่มต้น 100 บาท ที่ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ
๑๔:๒๗ ฟิลิปส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบโคมไฟโซล่าเซลล์กว่า 300 โคม ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร เมืองสีเขียว ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี
๑๔:๑๙ คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการรับรองวิชาชีพ กว. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5
๑๔:๔๙ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA
๑๔:๓๔ SCB CIO หนุนจับตาความท้าทายGreenwashing พร้อมแนะนักลงทุนพิจารณา ESG Rating ก่อนตัดสินใจลงทุน