ไทยพาณิชย์แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมรุกธุรกิจในปี 2550

พฤหัส ๐๘ มีนาคม ๒๐๐๗ ๐๙:๑๗
กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพตามนโยบายการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร หรือ Primier Universal Bank และเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งผู้บริหารของธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่
นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ
นายนะเพ็งพาแสง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานธนาคารอย่างกว้างขวาง ทั้งการเป็นผู้บริหารสาขาในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล โดยนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้ธนาคารเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเคหะ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณนะเพ็งพาแสง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมประกอบด้วย นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และนางกรรณิการ์ งามโสภี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มตรวจสอบและกำกับ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางด้านเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ ด้านการวิจัยเศรษฐกิจ ด้านสินเชื่อและธุรกิจตลาดทุน โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มทุนครั้งใหญ่ของธนาคารในปี 2542 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง และปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน แต่จะยังคงดูแลงานในกลุ่มบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถหลักในการ แข่งขันทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
นางกรรณิการ์ งามโสภี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ บัณฑิต และระดับปริญญาโทด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหาร จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และมีประสบการณ์การทำงานในธนาคารต่างประเทศในไทย องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบและการจัดการเป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณกรรณิการ์เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน มาก่อน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566