“บุคคลดีเด่นแห่งยุติธรรม”

อังคาร ๑๓ มีนาคม ๒๐๐๗ ๑๔:๔๗
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--มสร.
ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มสร.)
คณะกรรมการสรรหาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๕๐ มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ให้แก่นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีความเห็นตรงกันว่า นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาชีพกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นบุคคลตัวอย่างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ แก่สังคมกระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดในหน้าที่การงาน
ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มสร.) กล่าวว่า นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกาประจำสำนักประธานศาลฎีกานั้น ท่านมีบทบาทในการแถลงข่าวแทนฝ่ายตุลาการ ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์บ้านเมืองภายหลังการเลือกตั้งส.ส.เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๙ และเมื่อวันที่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยได้เชิญท่านมาบรรยายแก่อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เรื่องบทบาทของนักกฎหมายต่อการปกครองด้วย
สำหรับนายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ จบการศึกษานิติศาสตรบัญฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จเนติบัณฑิตไทยจาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนิติบัณฑิตยสภา สำเร็จนิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษา Barrister at Law จากสำนักเกรย์อิน (Grey’s Inn) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๖ JMT เปิดดีลใหญ่ต้นปี KInvesture บริษัทย่อยของ KBank เข้าถือหุ้น JAM 9.9% เพิ่มศักยภาพบริษัทบริหารสินทรัพย์การเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
๑๔:๑๗ NTSC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
๑๔:๑๓ คุณช้าง ธีรพงศ์ จันศิริ CEO ไทยยูเนี่ยนปลื้มขึ้นแท่นอันดับ 1 อุตสาหกรรมอาหาร ที่ใส่ใจความยั่งยืน พร้อมได้รับการบรรจุอยู่ใน Year Book DJSI ของ SP
๑๔:๔๕ ลิ้มลองความอร่อยคับเข่ง จัดเต็มคาราวานติ่มซำแบบไม่อั้น ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
๑๔:๔๗ Sea (ประเทศไทย) และ CEA ประกาศความสำเร็จโครงการ Women Made โชว์เคสผลงานผู้ประกอบการหญิง 10 แบรนด์ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและองค์ความรู้จากโครงการฯ
๑๔:๒๖ เอส เอฟ ร่วมกับ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ส่งต่อความรักให้ผู้พิการ ดูหนัง เธอกับฉันกับฉัน พิเศษเริ่มต้น 100 บาท ที่ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ
๑๔:๒๗ ฟิลิปส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบโคมไฟโซล่าเซลล์กว่า 300 โคม ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร เมืองสีเขียว ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี
๑๔:๑๙ คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการรับรองวิชาชีพ กว. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5
๑๔:๔๙ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA
๑๔:๓๔ SCB CIO หนุนจับตาความท้าทายGreenwashing พร้อมแนะนักลงทุนพิจารณา ESG Rating ก่อนตัดสินใจลงทุน