“บุคคลดีเด่นแห่งยุติธรรม”

อังคาร ๑๓ มีนาคม ๒๐๐๗ ๑๔:๔๗
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--มสร.
ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มสร.)
คณะกรรมการสรรหาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๕๐ มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ให้แก่นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีความเห็นตรงกันว่า นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาชีพกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นบุคคลตัวอย่างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ แก่สังคมกระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดในหน้าที่การงาน
ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มสร.) กล่าวว่า นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกาประจำสำนักประธานศาลฎีกานั้น ท่านมีบทบาทในการแถลงข่าวแทนฝ่ายตุลาการ ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์บ้านเมืองภายหลังการเลือกตั้งส.ส.เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๙ และเมื่อวันที่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยได้เชิญท่านมาบรรยายแก่อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เรื่องบทบาทของนักกฎหมายต่อการปกครองด้วย
สำหรับนายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ จบการศึกษานิติศาสตรบัญฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จเนติบัณฑิตไทยจาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนิติบัณฑิตยสภา สำเร็จนิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษา Barrister at Law จากสำนักเกรย์อิน (Grey’s Inn) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๑๖ รมว.สุชาติ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหนุนการจ้างงานของเอคเซนเซอร์
๑๘:๒๙ วว. จับมือ 4 พันธมิตรภาครัฐ/เอกชนจังหวัดภูเก็ต สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ พืชอัตลักษณ์
๑๘:๔๖ วช. มอบรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 แก่ นิสิตจุฬาฯ เพิร์ลสกิน : ครีมขัดผิวเกล็ดประกายมุก จากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้ง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
๑๗:๓๕ กรมพัฒน์ฯ เสริมศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๓๒ YourNextU School of Life รีแบรนด์ครั้งใหญ่ จัดทัพผู้บริหารใหม่ เปิดตัวแคมเปญ เพราะทุกเบื้องหลังความสำเร็จ
๑๗:๑๙ CARTRACK แท็กทีม กูรูขนส่ง แชร์ปัญหาธุรกิจขนส่ง 2022 พร้อมวิธีรับมือ
๑๗:๐๗ พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟ หัวหิน - ชะอำ กอล์ฟ เฟสติวัล 2022
๑๗:๒๓ JOYLIDAY จอยลิเดย์ สนุกได้ ไม่สิ้นสุด The Infinite of Joy ที่ศูนย์การค้า ไอค่อนสยาม เฟส2
๑๗:๑๒ มหิดลปั้นเยาวชนสู่ทักษะการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๗:๐๔ ททท. ปลุกพลัง Soft Power แท็กทีม พีพี-บิวกิ้น เปิดแคมเปญ Stylecation ชวนเที่ยวไทย.แบบที่ใช่สไตล์ที่ชอบ