ก.ยุติธรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ฯ “ซ้องเสียงจำเรียงถวาย”

ศุกร์ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๐๗ ๑๓:๑๓
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม จัดงานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา มุ่งเน้นให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๐) เวลา ๑๙.๓๐ น. นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคอนเสิร์ตกระทรวงยุติธรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา “ซ้องเสียงจำเรียงถวาย” ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ด้วยในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย ต่างปลื้มปีติยินดีที่พระองค์ท่านทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และทรงงานแทนองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอตามที่ได้เห็นตามภาพข่าวทั่วไป พระกรณียกิจที่พระองค์ ทรงบำเพ็ญตลอดเวลา ต่างประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทย ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังโครงการในพระอุปถัมภ์หลายโครงการ ทั้งด้านการแพทย์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิการแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และทุกประการที่ทรงกระทำนั้นต่างก็มุ่งที่ประโยชน์สุขของมวลมหาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งพระกรุณาธิคุณเหล่านั้นล้วนประจักษ์ในสายตาของประชาชนทั่วประเทศ
ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ ฯ กระทรวงยุติธรรมจึงได้กำหนดจัดโครงการคอนเสิร์ตกระทรวงยุติธรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาขึ้น
โดยใช้ชื่อว่า “ซ้องเสียงจำเรียงถวาย” โดยมีคณะนักร้องประสานเสียงจากกรมราชทัณฑ์ และเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมแสดง รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติของพระองค์ในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแสดงตามลำดับ ดังนี้
รายการที่ ๑ การแสดงการสวดทำนองสรภัญญะ ของเด็กและเยาวชน จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
รายการที่ ๒ การแสดงของคณะนักร้องจากทัณฑสถานหญิงกลาง
- GETTING TO KNOW YOU
- เพลงลาวกระทบไม้
รายการที่ ๓ การแสดงของเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา
- TOP OF THE WORLD
รายการที่ ๔ การแสดงของคณะนักร้องจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและชายจังหวัดปทุมธานี
- HOLY IS HE
- เพลงเริงเพลงกลองยาว
รายการที่ ๕ การแสดงบของศิลปินคุณเคียส พันตา และกลุ่มชีวิตใหม่
- เพลงถวายพระสิริแด่พระเจ้า โดยคุณเคียส พันตา
- เพลงตะเกียงในพายุฝน โดยคุณเคียสและกลุ่มชีวิตใหม่
รายการที่ ๖ การแสดงเพลงร่วมกันของคณะนักร้องผู้ต้องขัง ๓ เรือนจำ
- AMAZING GRACE
- เพลงพระนามนี้ระบือไกลทั่วใต้หล้า (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ)
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดขึ้น นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์ และเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาจิตใจและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๖ JMT เปิดดีลใหญ่ต้นปี KInvesture บริษัทย่อยของ KBank เข้าถือหุ้น JAM 9.9% เพิ่มศักยภาพบริษัทบริหารสินทรัพย์การเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
๑๔:๑๗ NTSC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
๑๔:๑๓ คุณช้าง ธีรพงศ์ จันศิริ CEO ไทยยูเนี่ยนปลื้มขึ้นแท่นอันดับ 1 อุตสาหกรรมอาหาร ที่ใส่ใจความยั่งยืน พร้อมได้รับการบรรจุอยู่ใน Year Book DJSI ของ SP
๑๔:๔๕ ลิ้มลองความอร่อยคับเข่ง จัดเต็มคาราวานติ่มซำแบบไม่อั้น ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
๑๔:๔๗ Sea (ประเทศไทย) และ CEA ประกาศความสำเร็จโครงการ Women Made โชว์เคสผลงานผู้ประกอบการหญิง 10 แบรนด์ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและองค์ความรู้จากโครงการฯ
๑๔:๒๖ เอส เอฟ ร่วมกับ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ส่งต่อความรักให้ผู้พิการ ดูหนัง เธอกับฉันกับฉัน พิเศษเริ่มต้น 100 บาท ที่ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ
๑๔:๒๗ ฟิลิปส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบโคมไฟโซล่าเซลล์กว่า 300 โคม ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร เมืองสีเขียว ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี
๑๔:๑๙ คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการรับรองวิชาชีพ กว. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5
๑๔:๔๙ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA
๑๔:๓๔ SCB CIO หนุนจับตาความท้าทายGreenwashing พร้อมแนะนักลงทุนพิจารณา ESG Rating ก่อนตัดสินใจลงทุน