ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(30 เมษายน 2550)

จันทร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๐๗ ๐๘:๐๐
กรุงเทพฯ--30 เม.ย.--อินโฟเควสท์
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550
09.30 น. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
09.30 น. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค ณ
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
09.30 น. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการลุ่มน้ำและทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุม 301
ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
09.30 น. รมช.ต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอาเชี
ยน ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
10.00 น. กก.ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วม
แถลงข่าว "สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี
2550" ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
11.30 น. นาย Irwandi Jusuf ผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจห์ หารือ
ข้อราชการกับ รมว.ต่างประเทศ ณ ห้องรับรอง สำนักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ
13.00 น. - 16.30 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเรื่อง "การ
สำรวจข้อมูลและการจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการ
อุตสาหกรรมรายปี" ณ โรงแรม เดอะแกรนด์
13.30 น. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม
301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
13.45 น. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ออกรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”
ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
14.00 น. Mr.Matthew P.Daley ประธานสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ
และคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
14.30 น. นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน “นายกฯ พบสื่อ
ทำเนียบ” ครั้งที่ 6 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบ
รัฐบาล
15.00 น. นาย Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการองค์การการ
ประชุมอิสลามเข้าพบ รมว.ต่างประเทศ ณ ห้องบัวแก้ว
กระทรวงการต่างประเทศ
15.00 น. Secretary General of the OIC, calls on Foreign
Minister ณ Buakaew Room, Mistry of Foreign Affairs
of Thailand,
17.00 น. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง นำตัวแทนนักลงทุน เข้าพบนาย
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ เพื่อหารือ ณ ห้องประชุม 302
ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
18.00 น. ประธานสภาธุรกิจอาเซียน- สหรัฐฯ และคณะ เข้าเยี่ยม
คารวะ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ณ ห้องรับรอง ณ ห้อง
รับรอง ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
18.15 น. นายกรัฐมนตรีและคุณหญิง เฝ้าฯพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นาถ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ
ตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ต.991)
ณ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์
18.30 น. สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัด
พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2549 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า
20.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่ง
ชาติ ประจำปี 2549 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชงการี
ล่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.ย. กสิกรไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 - Thailand region ชูกลยุทธ์บริหารคน สร้าง Possibility to Make an
๒๓ ก.ย. The Data Master หลักสูตรสะท้านวงการ ปั้นนักวิทยาศาตร์ข้อมูลสร้างรายได้ 6 หลักต่อเดือน สอนตั้งแต่ต้นจนหางานให้ การันตีจากผู้เชี่ยวชาญ iBOTNOI, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ xLab
๒๓ ก.ย. SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่า - ภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๒๓ ก.ย. LINE MAN Wongnai สนับสนุน Clean Up The World Day รวมพลังพนักงาน ไรเดอร์ ผู้ใช้บริการ ลดปริมาณขยะ-คืนความสะอาดสู่ลำคลองและชายหาด
๒๓ ก.ย. หัวเว่ยจับมือมูลนิธิอาเซียนจัดงานประชุมสุดยอด Asia Pacific Digital Talent Summit
๒๓ ก.ย. LINE MAN Wongnai นำทีมพนักงาน-ไรเดอร์คืนความสะอาดสู่ลำคลอง ร่วมป้องกันน้ำท่วมเนื่องในวัน Clean Up The World
๒๓ ก.ย. SUSUNN ยกทีมร่วมให้คำแนะนำแนวการบริหารการจัดการพลังงานทดแทน ต่อยอดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK
๒๓ ก.ย. ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) คว้า 2 รางวัล HR ระดับเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จกลยุทธ์ Employer Branding ที่ทำให้ SBFT
๒๓ ก.ย. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในการขนสินค้า
๒๓ ก.ย. โฮมโปร ผนึกกำลัง กสิกรไทย หนุนสร้างสังคมสีเขียว แจกโปรรักษ์โลกผ่านสินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ ประหยัดไฟ รับดอกเบี้ย 0% นาน 3