ส.ก.ชนินทร์ ผลักดันการจัดทำแผนพัฒนาเขตบางกอกน้อยเน้นประชาชนต้องมีส่วนร่วม

ศุกร์ ๑๐ กันยายน ๒๐๐๔ ๑๕:๐๙
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--กทม.
เมื่อวานนี้ (9 ก.ย.47) เวลา 10.00 น. นายชนินทร์ รุ่งแสง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อย เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนพัฒนาเขตบางกอกน้อย ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่ตนได้ผลักดันมาหลายปีแล้ว ประกอบด้วย 2 แผน คือ แผนพัฒนาเขตบางกอกน้อย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เขตบางกอกน้อยมีแผนพัฒนาระยะ 3 ปีขึ้นไป โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ขอบเขต และเป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาระดับชาติ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารกทม.ด้วย ซึ่งแผนฯ ฉบับนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล มีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดยจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อย และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
รองประธานสภากทม. กล่าวต่อไปว่า ตนได้จัดสรรงบประมาณให้กับทางสำนักนโยบายและแผนกทม.ร่วมกับเขตบางกอกน้อย ดำเนินการจัดทำแผน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย ภายใต้เงื่อนไขให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด คือประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยทุกคนไม่กำหนดว่าจะต้องเป็นกลุ่มใด เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ซึ่งแผนดังกล่าวนี้จะเป็น สิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างภาครัฐกับประชาชน ให้มาร่วมคิดร่วมแก้ไขกัน และหากว่าแผนนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งการพิจารณางบแปรญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วย
สำหรับในวันที่ 12 กันยายน 2547 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ทางคณะผู้วิจัยขอเชิญชวนประชาชน ชาวบางกอกน้อยเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเขตบางกอกน้อย โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำมาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฯต่อไป--จบ--
--อินโฟเควสท์ (นห)--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ