BOT: ธปท.ชี้แจงเรื่องการขายหุ้นธนาคารรัตนสินร้อยละ 75.02 ให้แก่ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๑๙๙๙ ๑๕:๒๗
กรุงเทพ--30 พ.ย.--ธปท.
ตามที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นธนาคารรัตนสินกับธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542 โดยมีเงื่อนไขที่จะเจรจาและลงนามในสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่สัญญาโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน (Loan Transfer Agreement) สัญญาจ้างธนาคารรัตนสินบริหารสินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน (Loan Management Agreement) และสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคารรัตนสิน (Shareholders Agreement) ให้เสร็จสิ้นต่อไปนั้น
บัดนี้ กองทุนฟื้นฟูฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ววานนี้ (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542) สาระสำคัญของสัญญาหลักสรุปได้ ดังนี้
1. สัญญาโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินเป็นการลงนามระหว่างธนาคารรัตนสินและบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน เพื่อโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในจำนวนที่ตกลงกันให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินในราคาตามบัญชีภายหลังการพิจารณามูลค่าการค้ำประกันของทางการที่จะชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าว โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน จะชำระค่าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และมีอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะ 6 เดือนต่ำสุดเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่และธนาคารรัตนสิน
2. สัญญาจ้างธนาคารรัตนสินบริหารสินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินเป็นการลงนามระหว่างธนาคารรัตนสินและบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน เพื่อจ้างธนาคารรัตนสินบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินจะจ่ายค่าจ้างบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.1 ของจำนวนสินทรัพย์ที่รับบริหาร นอกจากนี้เพื่อให้ธนาคารรัตนสินใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวจึงกำหนดให้ธนาคารรัตนสินร่วมแบ่งรับผลกำไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย (Gain/Loss Sharing Arrangement)
3. สัญญาผู้ถือหุ้นธนาคารรัตนสิน เป็นการลงนามระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ และธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นของธนาคารรัตนสิน เพื่อกำหนดข้อจำกัดในการโอนขายหุ้นในระหว่างที่ถือหุ้นร่วมกัน และสัญญาว่าจ้างธนาคารรัตนสินบริหารสินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินยังมีผลในช่วง 5 ปี รวมทั้งกำหนดให้การดำเนินการรายการที่สำคัญต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้นถึงร้อยละ 86 เช่น การเพิ่มทุน หรือลดทุน การควบรวมกิจการการตัดสินใจเลิกการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อย
การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าววานนี้จะมีผลให้การขายหุ้น ธนาคารรัตนสินร้อยละ 75.02 ให้แก่ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับเงินจำนวน 15,090 ล้านบาทจากการขายหุ้นธนาคารรัตนสิน จำนวน 1,484,998 ล้านหุ้นให้แก่ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ และธนาคารรัตนสิน จะเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)
การดำเนินการหาผู้ร่วมลงทุนในธนาคารรัตนสินในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินวันที่ 14 สิงหาคม 2541 แสดงถึงความตั้งใจจริงของทางการในการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ