ปรส. เจรจาต่อรองสำเร็จทำให้จำหน่ายสินทรัพย์ ได้ 41% ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น 3.84 แสนล้านบาท

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๑๙๙๘ ๑๓:๓๒
กรุงเทพ--22 ธ.ค.--ปรส.
นายอมเรศ ศิลาอ่อน ประธานกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการวันนี้ว่า ได้เจรจาต่อรองกับผู้ประมูลสินทรัพย์ 3 รายคือ เดอะ พาวิลเลียน ฟันด์ แอล. แอล. ซี. บริษัท วี. คอนกลอมเมอเรท จำกัด และบริษัท โกลด์แมน ซาคส์ (เอเชีย) ไฟแนนซ์ ผลการเจรจา ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่ม BL-13 ธุรกิจร่วมทุน จำหน่ายให้แก่ เดอะ พาวิลเลียน ฟันด์ แอล. แอล. ซี. ซึ่งเดิมเสนอในอัตราผลตอบแทน 25.92% (เป็นผู้ประมูลในราคาดีเป็นอันดับสอง หลังจากผู้ประมูลที่ได้ราคาอันดับหนึ่งประมูลแบบ Bangkok Bid แล้วหมดสิทธิซื้อสินทรัพย์กลุ่มนี้) ได้เจรจาเพิ่มราคาประมูลขึ้นเป็น 35% ของมูลค่ายอดเงินต้นคงค้าง
ข. กลุ่ม BL-25 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำหน่ายให้แก่ บริษัท วี. คอนกลอมเมอเรท จำกัด ซึ่งเดิมเสนอประมูลในอัตรา 20.20% ได้เสนอราคาใหม่ให้ในอัตรา 23%
ค. เมื่อรวมกับกลุ่มสินทรัพย์ทั้ง 9 กลุ่มที่ได้ประกาศไปแล้วเบื้องต้น จำนวนกลุ่มสินทรัพย์ที่ ปรส. จำหน่ายเป็นเงินสดจะมีรวมกันทั้งสิ้น 11 กลุ่มรวมเป็นราคาประมูลทั้งสิ้น 15,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.5 ของยอดเงินต้นคงค้างของสินทรัพย์ทั้ง 11 กลุ่มนั้น
ง. กลุ่ม BL 19,20,21,22 จำหน่ายให้แก่ บริษัท โกลด์แมน ซาคส์ (เอเชีย) ไฟแนนซ์ ซึ่งเดิมให้ราคาประมูลที่ 21.11%, 20.12%, 18.11% และ 19.01% ตามลำดับ ได้เสนอราคาประมูลในราคาเดิมแต่ใช้โครงสร้างการร่วมแบ่งผลกำไร (Profit Sharing) ซึ่งคาดว่าจะทำให้ ปรส. ได้ผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 30-40% โดยผู้ประมูลจะจัดตั้งกองทุน เพื่อดูแลการบริหารและแบ่งผลกำไร โดยกองทุนจะจ่ายเงินสดให้ ปรส. 90% และอีก 20% จะจ่ายเป็น Transferable Notes หรือหน่วยลงทุนที่โอนสิทธิได้ ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า บริษัท โกลด์แมน ซาคส์ (เอเชีย) ไฟแนนซ์ จะต้อง เลิกล้มสัญญาที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้ากับลูกหนี้ทั้งหมด
นายอมเรศ กล่าวว่า การเจรจาต่อรองทั้งหมดนี้ถือเป็นการส่วนหนึ่งของกระบวนการประมูลในวันที่ 15 ธันวาคม 2541 และสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของ ปรส.
ส่วนสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ คณะกรรมการมีมติไม่อนุมัติให้จำหน่าย และจะนำมาประมูลในคราวต่อไป โดยจะเชิญให้ บรรษัทจัดการสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) เข้ามาร่วมประมูลด้วย
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 ตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 เป็นองค์กรอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 58 แห่งที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ ตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน และวันที่ 5 สิงหาคม 2540 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน และเจ้าหนี้ที่สุจริต--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ