ประธานเลแมน บราเดอร์สเดินทางเยือนไทย เปิดสำนักงานในไทยอย่างเป็นทางการ

พฤหัส ๑๔ พฤษภาคม ๑๙๙๘ ๐๙:๕๑
กรุงเทพ--14 พ.ค.--เลแมน บราเดอร์ส
มร. ริชาร์ด เอส โฟลด์ จูเนียร์ ประธานบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารเลแมน บราเดอร์ส ธนาคารด้านการลงทุนชั้นนำของโลกเยือนไทยเพื่อเปิด สำนักงานตัวแทนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันเดียวกันนี้ มร. โฟลด์ยังได้มีโอกาสเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ และได้แสดงความชื่นชมในความพยายามของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ในงานเลี้ยงต้อนรับที่สำนักงานใหม่ของเลแมน บราเดอร์ส ที่ตึกออล ซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ มร. โฟลด์ ได้กล่าวถึงความคาดหมายที่มีต่อสำนักงานในประเทศไทย โดยกล่าวว่า “เลแมน บราเดอร์ส มีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจในตลาดต่างประเทศให้มีการเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่มีศักยภาพดังเช่นประเทศไทย”
มร. โฟลด์ กล่าวต่อไปว่า “โดยส่วนตัวแล้วผมมีความชื่นชมในพัฒนาการของประเทศไทยและผลงานที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หลังจากวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้เข้าแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เลแมน บราเดอร์ส มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินหน้าที่หลักของเราอย่างดีที่สุด นั่นคือการรายงานเรื่องราวทางด้านบวกของประเทศไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยในระยะยาว”--มีต่อ--เลแมน บราเดอร์สมีประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการปรับโครงสร้างในโครงการทางด่วนขั้นที่สอง สำหรับโครงการสำคัญๆ ที่ผ่านมาประกอบด้วยการให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง การให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ ล่าสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาองค์การปฏิรูปสถาบันการเงิน หรือ FRA ได้มอบหมายให้เลแมน บราเดอร์สเป็นที่ปรึกษาหลักในการขายสินทรัพย์ของ 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิดดำเนินการ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานบริหารแห่งเลแมน บราเดอร์ส เอเชีย มร. แดเนียล ไทรี ให้ความเห็นว่าในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันเปิดโอกาสให้เลแมน บราเดอร์ส ได้นำเสนอบริการและคำปรึกษาในด้านที่เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง มร. ไทรี กล่าวว่า “เลแมน บราเดอร์ส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก เลแมน บราเดอร์ส มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการทำงานช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทั่วโลกในกรณีที่คล้ายคลึงกันนี้ ที่สำคัญเราสามารถประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญนั้นให้เหมาะสมแก่ปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ”
มร. ไทรี กล่าวย้ำว่า “เลแมน บราเดอร์ส หวังที่จะสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประชาชนไทย และประเทศไทยในระยะยาว”
นางกิติวลัย เจริญสมบัติอมร หัวหน้าสำนักงานผู้แทนประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของเลแมน บราเดอร์สที่มีต่อประเทศไทย “การขยายสำนักงานของเลแมน บราเดอร์ส มายังประเทศไทยครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและประชาชนไทยโดยส่วนรวม”
เลแมน บราเดอร์ส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศไทย รวมทั้งบริษัทเอกชนของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เลแมน บราเดอร์ส ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
ผู้บริหารจากเลแมน บราเดอร์ส ที่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมการเปิดสำนักงานครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ดูแลธุรกิจวานิชธนกิจในเอเชีย มร. จาสจิต บาทาล และกรรมการผู้จัดการหลายท่าน อาทิ มร. ฟิลิป ลินช์, มร. เจฟฟรี่ย์ ไวสส์, มร. ไว ควอง เซค, มร. สตีเวน ธีโอบอลด์ และ มิสแฟรนซีน คิททริดจ์
เลแมน บราเดอร์ส เป็นธนาคารด้านการลงทุนชั้นนำระดับโลกซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี มีชื่อเสียงทางด้านวาณิชธนกิจ บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน การซื้อขายตราสารหนี้และตราสารทุน และการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลแมน บราเดอร์ส เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและธุรกิจของลูกค้าที่เคลื่อนไหวและผันผวนอย่างรวดเร็ว
เลแมน บราเดอร์ส บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐบาล สถาบันต่างๆ รวมทั้งลูกค้ารายบุคคล ผ่านธุรกิจหลัก 5 ประเภท ได้แก่ ด้านวาณิชธนกิจ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และบริการธนบดีธนกิจ ทั้งนี้ เลแมน บราเดอร์ส เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลกในฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในตลาดวอล์ลสตรีท สืบเนื่องจากชื่อเสียงด้านการบริหารความเสี่ยง และความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ตราสารหนี้และตราสารทุนต่าง ๆ
เลแมน บราเดอร์ส ให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ธนาคารและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียตลอดจนองค์กรสำคัญหลายแห่งนับตั้งแต่ต้นๆ ศตวรรษเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยเลแมน บราเดอร์ส มีชื่อเสียงในภูมิภาคนี้ฐานะเป็นธนาคารด้านการลงทุนชั้นนำระดับโลก
เลแมน บราเดอร์ส เป็นองค์กรที่ได้จัดการและรับประกันการจำหน่ายตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดให้กับประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี และประเทศไทย และเป็นผู้นำในตลาดตราสารหนี้ในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกการพัฒนาด้านวาณิชธนกิจร่วมกับเอเชียน ดิเวลลอปเม้นท์ แบงค์ โดยถือได้ว่า เลแมน บราเดอร์สเป็นองค์กรที่ผลักดันการพัฒนาตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ สุคนธ์ทิพย์ ประหารภาพ โทร : 252-8871/7--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ค. เคทีซีร่วมกับมาสเตอร์การ์ดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ไกด์บุ๊ค KTC Culinary Collective เล่ม 3 ณ ร้านอัคนี
๒๖ พ.ค. บจ. mai รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/ 2566 ยอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%
๒๖ พ.ค. บจ. ไทย ไตรมาส 1/2566 ยอดขายเติบโตดีจากการเปิดประเทศ
๒๖ พ.ค. เจมาร์ท โมบาย บุกงาน 0110 Asia Techland 2023 ตอกย้ำกลยุทธ์การเป็น Gadget Destination
๒๖ พ.ค. ก.ล.ต. สนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๖ พ.ค. GGC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ส่งสัญญาณ ครึ่งปีแรกธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ฟื้นตัว
๒๖ พ.ค. ททท. จับมือ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience เตรียมผลักดันประเทศไทยสู่ World Best Film
๒๖ พ.ค. คาราบาวกรุ๊ป ยกทัพสินค้าทั้งนอกประเทศและในประเทศ ร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ระดับโลก
๒๖ พ.ค. Spotify ปรับโฉมเพลย์ลิสต์ อินดี้ศาสตร์ (Indieology) โหมกระแสเพลงอินดี้ให้ฮอตฮิตในไทย
๒๖ พ.ค. CRG ส่งเมนูเด็ด จาก Yoshinoya และ Tenya บอกเลยสาวก อูด้ง ห้ามพลาด!!