Wednesday November 25, 2015 07:10

พฤติกรรมการบริโภค Press Releases

ปุ้ย พิมลวรรณ เผย พฤติกรรมการบริโภค เสี่ยง!!! โรคเก๊าท์ เตือน!!! ในวัยเพลินอันตรายกว่าที่คิด ควรใกล้ชิดหมอ บันเทิง—19 Nov 15

ถ้าพูดถึง " โรคเก๊าท์ " หลายคนอาจจะมีความเข้าใจแบบผิดๆ ในสาเหตุของการเกิดโรค "ปุ้ย-พิมลวรรณ หุ่นทองคำ" พิธีกรรายการ "สวัสดีคุณหมอ" ทาง ช่องเพลินทีวี ที่หมายเลข 10 มีข้อมูลจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงสาเหตุการเกิดโรคที่ถูกต้อง ขั้นตอนการรักษา

1 พ.ค. วันแรงงาน วัยทำงานเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สคร.12 แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค สุขภาพ—05 May 15

กรุงเทพฯ--5 พ.ค.--สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ได้แก่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคระบบหายใจผิดปกติเรื้อรัง โรคเหล่านี้จะทำให้สมรรถภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตด้อยลง มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจาก 3 องค์ประกอบ คือ ความเสื่อมของร่างกาย พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นโรคจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่ถูกต้อง อาจมีปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่ก่อโรค หรือร่วมกับอายุ ที่มากขึ้น หรือจากพันธุกรรม การปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมจึงสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2546-2556 อัตราการป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ ในประชากรไทย พ.ศ.2552 พบว่าในกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ในภาพรวมเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อในสัดส่วน ที่สูงสุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มการบาดเจ็บ และกลุ่มโรคติดเชื้อ เมื่อแยกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มวัยทำงานตอนต้นอายุ 15-29 ปี เพศชายเสียชีวิตจากการบาดเจ็บมากที่สุด เพศหญิงเสียชีวิตจาก 3 กลุ่มสาเหตุในสัดส่วนเท่าๆ กัน และเมื่ออายุสูงขึ้นทั้งสองเพศเสียชีวิต จากกลุ่มโรคไม่ติดต่อในสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค จาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2546-2552 ของสำนั

มาสเตอร์โพลล์ ผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทย ทั่วไป—23 Apr 15

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทย: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่บริโภคกาแฟและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม รสชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติ ทางเลือกใหม่ของคนไทย ทั่วไป—08 Dec 14

พริกน้ำปลา พวงเครื่องปรุงรส ซอสมะเขือเทศ และ เครื่องปรุงรสอีกหลายชนิด กลายเป็นส่วนหนึ่งบนโต๊ะอาหารของคนไทยไปเสียแล้ว จากข้อมูลในการติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่าทุกวันนี้ คนไทยติดการปรุงแต่งรสชาติอาหารด้วยเครื่องปรุงรสไม่กี่อย่าง

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผย ความสำเร็จของเครือข่ายลดบริโภคเค็มในปี 2557 ทั่วไป—21 Nov 14

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แถลง “ความสำเร็จของเครือข่ายลดบริโภคเค็มในปี 2557” พร้อมนำเสนองานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผล 4 โครงการเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคเค็ม (โซเดียม)

ดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จัดทำหนังสือ สาระน่ารู้ โรคกระดูกพรุน สุขภาพ—28 Oct 14

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ซึ่งกลุ่มโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ

เผยหญิงไทยยืดอายุการแต่งงาน พร้อมเหตุผลการครองความโสด ศศินทร์เตือนนักการตลาดปรับกลยุทธ์และศึกษาพฤติก ทั่วไป—20 Oct 14

ศศินทร์เผยเหตุผลที่หญิงไทยยอมเป็นสาวโสด ชี้มีการศึกษาสูง หน้าที่การงานและรายได้ดี มีศักยภาพในการบริหารเวลา พร้อมอำนาจในการใช้จ่ายสูง ย้ำตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่า ทั้งการซื้อเพื่อดูแลจิตใจตัวเองและความมั่นคงของชีวิต นักการตลาดเร่งศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

ถึงเวลาแบรนด์ไทยใช้กลยุทธ์ Digital Marketing ศศินทร์แนะถึงเวลาศึกษาอิทธิพลของสื่อในมือผู้บริโภค ไอที—17 Jul 14

เมื่อสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่มากขึ้น จะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอน ผู้บริโภคพึ่งพาสื่อดังกล่าวจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทั้งเรื่องการสื่อสารและตอบสนองพฤติกรรมการบริโภค

ทียูเอฟ ปฏิวัติวงการทูน่าด้วยการทุ่มงบศึกษาวิจัยผู้บริโภคระดับนานาชาติ สินค้า—16 Apr 14

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล และเจ้าของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศลงทุนกว่า 15 ล้านบาท ในการศึกษาวิจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคปลาทูน่าของผู้บริโภคใน 5 ประเทศ

นักวิชาการเผยวิกฤติการเมืองกระทบพฤติกรรมการบริโภค แนะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุ้นลูกค้าตัดสินใจซื ทั่วไป—03 Feb 14

ศศินทร์เผยวิกฤติการเมืองกระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดคือปัจจัยที่อ่อนไหวต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ชี้เศรษฐกิจปี 2557 ขึ้นอยู่กับการเมืองไทย แนะภาคธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

อ้วนมาก! เสี่ยงตาบอด! สุขภาพ—31 Jan 14

ปัจจุบันสภาวะสังคมที่เร่งรีบ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไป มีอาหารหลายประเภทที่ถูกผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกันความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาด้วยเช่นกัน

เอ็นไวโรเซล เปิดโผงานวิจัย 3 หัวเมืองใหญ่ ย่างกุ้ง เนปิดอว์ และมัณฑะเลย์ เจาะลึกพฤติกรรมการบริโภค ทั่วไป—10 Sep 13

เอ็นไวโรเซล (ไทยแลนด์) เปิดโผงานวิจัย 3 หัวเมืองใหญ่ของประเทศพม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ และมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองท่า และเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างด้านคุณลักษณะของโครงสร้างประชากร อายุ รายได้ กำลังซื้อ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค

ภาพข่าว: อย.มอบโล่เครือข่ายเข้มแข็ง ทั่วไป—10 Sep 13

นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ?เครือข่ายเข้มแข็ง ผนึกกำลังพัฒนาผู้บริโภค? พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับภาคีเครือข่ายที่มีผลงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคดีเด่น 12 รางวัล

"ลดพุง ลดโรค" เพื่อสุขภาพที่ดี สุขภาพ—09 Aug 13

ใครๆก็อยากมีหน้าท้องที่แบนราบโชว์หุ่นสวยเป๊ะ หรือมี Six Pack ไว้ให้สาวๆกรี๊ด แต่ยากเหลือเกินกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างยุคนี้ ทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่ผิดๆ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัยสะดวกสบาย ขึ้นขื่อว่า "พุง" ใครๆก็ไม่อยากมี แต่ก็มีกันเกือบแทบทุกคน

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม แถลงข่าว เรื่อง "ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมมากและส่งผลกระทบต่อผู สุขภาพ—17 Jul 13

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ได้ดำเนินการรณรงค์การปรับพฤติกรรมการบริโภคเค็ม (โซเดียม) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากรายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พบว่า 10 ปีที่ผ่านมา

อายุรแพทย์ชี้ผู้ที่ติดอาหารรสเค็ม เสี่ยงเป็นโรคเรื้องรัง พบคนไทยบริโภคเกลือสูงเกินมาตรฐาน 2 สุขภาพ—19 Apr 13

แพทย์หญิงจุฑาธิป ลิ้มคุณากูล อายุรแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้ความรู้ว่า การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทุกวันนี้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล บริโภคอาหารที่มีรสชาติหวานจัด

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ “การจัดการปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทั่วไป—27 Jan 13

แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (FHP) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 ในหัวข้อ

พรานทะเลชวนคนรุ่นใหม่เข้าครัวทำอาหารไทย สินค้า—25 Oct 12

ปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปมากและได้รับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโภชนาการจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง หรืออาหารที่ไขมันสูง ส่งผลให้สมดุลของสารอาหารเสียไป

สถาบันโรคทรวงอกนำเทคโนโลยีเลาะเส้นเลือดด้วยกล้องวีดิทัศน์ผ่าตัดบายพาสหัวใจ สุขภาพ—27 Sep 12

แพทย์คาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า คนไทยจะป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เชิญชวนประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดอาหารหวาน มัน เค็ม

เด็กไทยขาดสารอาหาร นักวิชาการแนะคุณพ่อคุณแม่สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องก่อนสาย สุขภาพ—21 Jul 12

เด็กไทยในเมืองเสี่ยงสูงต่อการด้อยพัฒนาการทางกายและสมองจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล ทำให้ขาดวิตามินและเกลือแร่ แต่ได้รับไขมันและคาร์โบไฮเดรตเกิน นักวิชาการแนะคุณพ่อคุณแม่เร่งปรับพฤติกรรมการบริโภคของลูก

แอมเวย์ จัดงานเปิดตัวแคมเปญ “นิวทริเลิฟ บาย นิวทริไลท์ (NutriLOVE by สินค้า—02 Mar 11

เรื่อง เชิญร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ “นิวทริเลิฟ บาย นิวทริไลท์ (NutriLOVE by Nutrilite)” ส่งมอบความรักให้แข็งแรง พร้อมเผยผลการสำรวจล่าสุด “พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ของคนไทยทั่วประเทศ” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ โดย บริษัท แอมเวย์

13 ตุลาคม 53 สธ. นัดหมายคนไทยแปรงฟันพร้อมกันทั่วประเทศ กระตุ้นความสำคัญของการแปรงฟันในเด็กเล็ก ทั่วไป—12 Oct 10

เผยฟันผุคือปัญหาสุขภาพช่องปากที่สำคัญของวัยเด็ก นอกจากจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดแล้วยังกระทบต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการเรียน พบมีเด็กขาดเรียนเพราะปวดฟัน ชี้สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและละเลยการแปรงฟัน

ซินโนเวต จัดงานแถลงข่าว “เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการบริโภคสื่อขอ ทั่วไป—01 Sep 10

ซินโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดชั้นนำระดับสากล และเป็นบริษัทวิจัยตลาดแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานทางคุณภาพ ISO 20252 จะทำการเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นจากการวิจัยไลฟ์สไตล์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อของวัยรุ่นไทย

ศรีปทุมโพลเผย รายการเล่าข่าวสุดฮิตยุคนี้ คือ เรื่องเล่าเช้านี้ ทั่วไป—18 Feb 10

“ศรีปทุมโพล” โดยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปุทม ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของประชาชนจากรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเล่าข่าว จากลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,000 คน ซึ่งดร.ปิยกร หวังมหาพร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

สถาบันอาหาร ชูนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารไทย ตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคโลกเปลี่ยน สินค้า—14 Sep 09

สถาบันอาหาร ระดมสมองจัดเวทีเสวนา “การสร้างคุณค่ากับอุตสาหกรรมอาหารของไทย” (Value Creation and Thai Food Industry) กระตุ้นผู้ประกอบการปรับตัวรับมือการแข่งขันที่รุนแรง มุ่งสนองตอบพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง

นักโภชนาการชี้ น้ำมัน“คาโนล่าผสมทานตะวัน” สร้างสมดุล... สินค้า—16 Apr 09

นักโภชนาการชี้ พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนไปตามภาวะสังคมที่เร่งรีบ และรับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารตามแบบของชาวตะวันตกเข้ามาอีก โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านทั้งสะดวก รวดเร็ว ซึ่งมีส่วนประกอบทั้งแป้ง น้ำตาล

สสส. จัดงาน “วันเด็ก” รักษ์สุขภาพ หนุนเยาวชนไม่กินหวาน-ต้านน้ำอัดลม ทั่วไป—10 Feb 09

จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคขนมและอาหารว่างของเด็กและเยาวชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า เด็กๆ ชอบกินขนมกรุบกรอบมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือน้ำอัดลม ส่งผลให้เด็กวัย 12 ปี ร้อยละ 70 ฟันผุมากถึง 6 ซี่ต่อคน

สสส. จัดงาน “วันเด็ก” รักษ์สุขภาพ หนุนเยาวชนไม่กินหวาน-ต้านน้ำอัดลม ทั่วไป—10 Feb 09

จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคขนมและอาหารว่างของเด็กและเยาวชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า เด็กๆ ชอบกินขนมกรุบกรอบมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือน้ำอัดลม ส่งผลให้เด็กวัย 12 ปี ร้อยละ 70 ฟันผุมากถึง 6 ซี่ต่อคน

“สองสหายกลายร่าง” เมนูสร้างสรรค์ รร.วัดเชียงยืน สร้างความเข้าใจ-ปลูกฝังนิสัยให้เด็กเชียง สุขภาพ—28 Nov 08

ปัจจุบันเด็กไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่ติดนิสัยกินหวานตั้งแต่ยังเด็ก จากสถิติพบกว่าพ่อแม่สมัยใหม่ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ร้อยละ 65 นิยมป้อนอาหารเสริมสำเร็จรูปซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาล

สสส. ปลูกฝังเด็กไทย “ไม่กินหวาน” ทั่วไป—24 Oct 08

ปัจจุบันประชาชนในปัจจุบันมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยหันมานิยมการบริโภคอาหารสำเร็จรูป อาหารหวาน มัน และเค็ม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม และเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และน้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาลเพิ่มขึ้น