บีโอไอปรับร่างยุทธศาสตร์ใหม่ หลังฟังเสียงนักลงทุน 5 สัมมนา เล็งปรับสิทธิประโยชน์แทนเลิกส่งเสริม – เตรียมคลอดนโยบายพิเศษช่วยเอสเอ็มอีไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 1, 2013 10:46
กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--บีโอไอ

บีโอไอเตรียมเสนอร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้บอร์ดบีโอไอพิจารณากลางเดือนมีนาคมนี้ หลังรับฟังความเห็นจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติจากการจัดสัมมนาทุกภูมิภาค 5 ครั้ง ย้ำกระตุ้นให้ลงทุนเพิ่มด้านวิจัยพัฒนา หรือสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมทบทวนร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นภายหลังจากที่บีโอไอ ได้รับทราบความเห็นของนักลงทุนไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมงานสัมมนา 5 ครั้ง ว่า บีโอไอได้นำความเห็นของนักลงทุนจากงานสัมมนามาพิจารณาเพิ่มเติม รวมถึงนำความเห็นสำคัญหลายประเด็นมาปรับใช้สำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอพิจารณาเบื้องต้นช่วงกลางเดือนมีนาคม 2556

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอ จะยังคงเน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนสำหรับกิจการที่มีการลงทุนเพิ่มด้านการวิจัยและพัฒนา การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกิจการที่ดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานตามยุทธศาสตร์ใหม่แล้ว ยังสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มตามคุณค่าของโครงการ (Merit) เพื่อกระตุ้นให้มีการลงทุนด้านนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย เช่น โครงการ ก.ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี แต่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มอีก 1-3 ปี ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

“ข้อเสนอของภาคเอกชนที่ได้จากการสัมมนานับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไออย่างมาก ซึ่งบีโอไอได้นำข้อเสนอต่างๆ มาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบอีกครั้ง ก่อนที่จะสรุปและประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ต่อไป โดยในที่สุดแล้วอาจต้องมีการปรับเงื่อนไขต่างๆ หรือปรับประเภทกิจการที่จะให้ส่งเสริมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น กรณีกิจการบางประเภทที่ยังมีความสำคัญต่อห่วงโซ่การผลิต หรือกิจการที่ลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น” นายอุดม กล่าว

นายอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นข้อกังวลของหลายฝ่ายนั้น บีโอไอยืนยันถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างพิจารณาออกนโยบายพิเศษเพื่อส่งเสริมกิจการเอสเอ็มอีไทย รวมทั้งนโยบายพิเศษที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ห่างไกล ทดแทนการยกเลิกเขตส่งเสริม รวมถึงการพิจารณาขอบเขตเรื่องระยะเวลาที่มีความเหมาะสม เพื่อให้นักลงทุนสามารถปรับตัวและมีความพร้อมก่อนยุทธศาสตร์ใหม่มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้แนวทางการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอ มิได้ปรับเปลี่ยนเฉพาะเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและประเภทกิจการที่จะให้ส่งเสริมเท่านั้น แต่จะปรับปรุงบทบาทขององค์กร เพื่อให้สามารถดูแลและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนของประเทศให้เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจ การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนการลงทุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักลงทุน รวมทั้งการเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: งานเปิดโซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง แหล่งอัพเดทแฟชั่นแห่งใหม่ในเมืองลำปาง

ศิรินุช สวาสดิ์ธรรม พร้อม เพ็ญภัสสร ตงศิริ เปิดงานแกรนด์ โอเพนนิ่ง แฟชั่น พลัส (Grand Opening Fashion Plus) โซนแฟชั่นสุดชิคแห่งใหม่ของเมืองลำปาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยมี ศิธา เทียนถาวร, เนตรนภา วิญญาวงศ์, ทศพร หาญประเสริฐ, ยศวรรธ สัชฌะไชย ร่วมงาน...

ลิ้มลองเนื้อย่างหอมกรุ่นสไตล์เทปันยากิ แต่รสชาติแฝงด้วยความเป็นไทย ที่เดียวที่อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท รังสรรค์ความแปลกใหม่ให้กับเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแบบเทปันยากิ ชูความโดดเด่นของรสชาติความเป็นเอเชีย ด้วยการผสมสานส่วนผสมที่โดดเด่นด้วยรสชาติความเป็นไทย ควบคู่กับรสชาติดั้งเดิมของเทปันยากิ สูตรลับเฉพาะจากเชฟสง่า...

ภาพข่าว: คว้าชัยสร้างชื่อในระดับนานาชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ศิริพงษ์ รักใหม่ (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี นำทีมโดยดร.พลอยจรัส ประกัตฐโกมล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกจัดการแข่งขัน...

สสปน. จับมือ 5 ภาคีไมซ์แสดงศักยภาพ MICE Pavilion กระตุ้นตลาดไมซ์ในงาน HR TECH 2019

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ ออกบูธ MICE Pavilion ในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2019 ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ...

พาราไดซ์ พาร์ค เชิญชวนเที่ยวชมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี ในงานสระบุรีแฟร์ ครั้งที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0...

Related Topics