ทรู คอร์ปอเรชั่นเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ เรทติ้ง "A+" ชูผลตอบแทน 2.95% - 4.30% ต่อปี อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี

ศุกร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๕:๐๑
ทรู คอร์ปอเรชั่นเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ เรทติ้ง "A+" ชูผลตอบแทน 2.95% - 4.30% ต่อปี อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี คาดเปิดให้จองซื้อวันที่ 23 - 27 พ.ค. 67 นี้
ทรู คอร์ปอเรชั่นเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ เรทติ้ง A ชูผลตอบแทน 2.95% - 4.30% ต่อปี อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี

ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 1 ของโลกสำหรับดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ ผลตอบแทนระหว่าง 2.95% - 4.30% ต่อปี โดยมีหุ้นกู้เสนอขายจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือ "A+" แนวโน้ม "คงที่" (Stable) จากทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งด้านโทรคมนาคมและด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือ
ชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ชุดใหม่ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จะเปิดให้จองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ลงทุนต่อเนื่อง หลังหุ้นกู้ TRUE และ TUC จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13, 19
และ 24 พ.ค. นี้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า "วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 และ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนต่อเนื่องสามารถนำเงินที่ได้รับคืนมาจองซื้อหุ้นกู้ TRUE ชุดใหม่ ที่คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยหุ้นกู้ TRUE ชุดใหม่มีอายุระหว่าง 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม โดยนักลงทุนที่ชอบลงทุนระยะสั้นสามารถเลือกลงทุนในรุ่น 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี 3 เดือน สำหรับนักลงทุนที่ชอบลงทุนระยะกลางก็อาจเลือกลงทุนในรุ่น 5 ปี 3 เดือน หรือนักลงทุนที่ชอบลงทุนระยะยาวและต้องการดอกเบี้ยเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็อาจเลือกจะลงทุนในรุ่น 10 ปี ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า"

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ถือหุ้นกู้ TRUE และ TUC ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่จะได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีการปรับลดลงในปี 2567 ตามการคาดการณ์ หลังจากที่ธนาคารกลางประเทศหลักๆ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษ เริ่มส่งสัญญาณมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในปี 2567 หลังจากเงินเฟ้อในปีนี้เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้การลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งให้ผลตอบแทนคงที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ก่อนที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริง

หุ้นกู้ TRUE ที่จะเสนอขายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

บริษัท เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ TRUE เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนที่ผ่านมา สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงออกโดยบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูง ในช่วงที่สถานการณ์ตลาดหุ้นกู้มีปัจจัยเสี่ยงสูงขึ้น อีกทั้งดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงหลังของปี 2567 การเลือกลงทุนในหุ้นกู้ TRUE จึงเป็นโอกาสที่ให้ผู้ลงทุนสามารถมีผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างมั่นคง

บริษัทและหุ้นกู้ TRUE ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" ("คงที่") จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งตอกย้ำสถานะผู้นำทางการตลาด (market position) ที่แข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เสริมทัพด้วยโครงข่ายทั่วประเทศ พร้อมด้วยชุดคลื่นความถี่ที่ครอบคลุม และชื่อแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อถือ อีกทั้งปัจจัยบวกจากประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการควบรวม (Synergies) รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และความมุ่งมั่นของบริษัทที่ใส่ใจความยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท ล้วนเป็นปัจจัยรากฐานสำคัญที่เสริมให้ทรูเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ TRUE ชุดใหม่ทั้ง 5 ชุดมีดังนี้

 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี
 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.51% ต่อปี
 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี
 4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี
 5. หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี ซึ่งเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้ครบปีที่ 5

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 285 1555
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 4004

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ ได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทรู คอร์ปอเรชั่นเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ เรทติ้ง A ชูผลตอบแทน 2.95% - 4.30% ต่อปี อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี