มหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 22:14
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ มสธ. จัดมหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนนทบุรี เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก โดย Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ถือเป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความหวังของประเทศที่จะพัฒนาคนให้เป็นเกษตรกรชั้นดี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวโลกในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) โดยการปลูกฝังให้มีความรักอาชีพเกษตร และศึกษาเรียนรู้ให้ถึงพร้อมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร โดยเฉพาะเยาวชนเกษตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในแปลง การปรับตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายอาชีพ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างบุคคลในพื้นที่ เครือข่ายระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และเครือข่ายในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 300 คน จากทั่วประเทศไทยในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการผลิตกสิกรรมคุณภาพ เป็นการสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยน และเจรจาทางธุรกิจระหว่างบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ประกอบการค้าส่งระหว่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบทบาทของเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในสังคม" นายสุรพล กล่าว

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรหรือบุคคลที่ผ่านสถานศึกษามาและมีความรักในอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmer โดยมุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในยุคของการตลาดนำการผลิต การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการตลาดของเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต/สินค้าของเกษตรกร และเป็นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศอุดมการณ์ "Young Smart Farmer Thailand" โดยนายประยูร เจริญขุน ประธาน Young Smart Farmer Thailand และตัวแทนเครือข่าย 9 เครือข่าย เวทีเสวนาหัวข้อ "เกษตรรุ่นใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนการเกษตรประเทศไทย" เวทีเสวนาหัวข้อ "ภาคีและความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" "แนวคิดและทิศทางการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" การแสดงนิทรรศการ การสาธิตกิจกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าปลอดภัย/ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 200 บูท


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics