มหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 22:14
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ มสธ. จัดมหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนนทบุรี เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก โดย Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ถือเป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความหวังของประเทศที่จะพัฒนาคนให้เป็นเกษตรกรชั้นดี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวโลกในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) โดยการปลูกฝังให้มีความรักอาชีพเกษตร และศึกษาเรียนรู้ให้ถึงพร้อมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร โดยเฉพาะเยาวชนเกษตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในแปลง การปรับตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายอาชีพ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างบุคคลในพื้นที่ เครือข่ายระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และเครือข่ายในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 300 คน จากทั่วประเทศไทยในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการผลิตกสิกรรมคุณภาพ เป็นการสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยน และเจรจาทางธุรกิจระหว่างบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ประกอบการค้าส่งระหว่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบทบาทของเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในสังคม" นายสุรพล กล่าว

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรหรือบุคคลที่ผ่านสถานศึกษามาและมีความรักในอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmer โดยมุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในยุคของการตลาดนำการผลิต การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการตลาดของเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต/สินค้าของเกษตรกร และเป็นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศอุดมการณ์ "Young Smart Farmer Thailand" โดยนายประยูร เจริญขุน ประธาน Young Smart Farmer Thailand และตัวแทนเครือข่าย 9 เครือข่าย เวทีเสวนาหัวข้อ "เกษตรรุ่นใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนการเกษตรประเทศไทย" เวทีเสวนาหัวข้อ "ภาคีและความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" "แนวคิดและทิศทางการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" การแสดงนิทรรศการ การสาธิตกิจกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าปลอดภัย/ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 200 บูท


Latest Press Release

ภาพข่าว: CSS ทอดกฐินสามัคคี

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดเขาพระ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี...

ไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก 2018

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และ สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญคนไทยร่วมงาน "แสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2561" (Thailand 2018 World Stamp Exhibition) ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยววิถีไทย...

ดรีมเวิลด์จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Hero Run Junior รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สวนสนุกดรีมเวิลด์ฉลอง 25 ปี จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล " Hero Run Junior" รวมพลังเหล่าฮีโร่น้อยวิ่งออกกำลังกายในสวนสนุก ครั้งแรกในเมืองไทย โดยรายได้ทั้งหมด มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายอำพล สุทธิเพียร...

ภาพข่าว: ผู้บริหารและพนักงาน บมจ.มั่นคงเคหะการ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางนานอก

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าบริการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเหล่าพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดบางนานอก (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคนในพื้นที่...

ภาพข่าว: ท่าอากาศยานไทยร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 7 จากขวา), กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรมกับคณะผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)...

Related Topics