มหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 22:14
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ มสธ. จัดมหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนนทบุรี เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก โดย Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ถือเป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความหวังของประเทศที่จะพัฒนาคนให้เป็นเกษตรกรชั้นดี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวโลกในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) โดยการปลูกฝังให้มีความรักอาชีพเกษตร และศึกษาเรียนรู้ให้ถึงพร้อมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร โดยเฉพาะเยาวชนเกษตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในแปลง การปรับตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายอาชีพ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างบุคคลในพื้นที่ เครือข่ายระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และเครือข่ายในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 300 คน จากทั่วประเทศไทยในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการผลิตกสิกรรมคุณภาพ เป็นการสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยน และเจรจาทางธุรกิจระหว่างบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ประกอบการค้าส่งระหว่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบทบาทของเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในสังคม" นายสุรพล กล่าว

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรหรือบุคคลที่ผ่านสถานศึกษามาและมีความรักในอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmer โดยมุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในยุคของการตลาดนำการผลิต การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการตลาดของเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต/สินค้าของเกษตรกร และเป็นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศอุดมการณ์ "Young Smart Farmer Thailand" โดยนายประยูร เจริญขุน ประธาน Young Smart Farmer Thailand และตัวแทนเครือข่าย 9 เครือข่าย เวทีเสวนาหัวข้อ "เกษตรรุ่นใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนการเกษตรประเทศไทย" เวทีเสวนาหัวข้อ "ภาคีและความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" "แนวคิดและทิศทางการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" การแสดงนิทรรศการ การสาธิตกิจกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าปลอดภัย/ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 200 บูท


Latest Press Release

สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหน่วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม...

อิ่มอร่อยพร้อมสุขสมบูรณ์ กับเมนูมงคลรับตรุษจีน ที่ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

วาระแห่งความเจริญรุ่งเรือง เสริมมงคลต้อนรับปีใหม่จีน ด้วยเมนูอาหารรสเลิศ เหมาะแก่การเฉลิมฉลองปีใหม่ของลูกหลานมังกร ตรุษจีนปีหมูทอง วันที่ 2-10 ก.พ. นี้ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอต้อนรับคุณด้วยเซ็ตเมนูร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข...

สะเดาน้ำปลาหวาน เมนูไทยแต่โบราณ

"สะเดา" เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ทุกภูมิภาคในไทย มีสรรพคุณบำรุงโลหิต ช่วยขับน้ำย่อยทำให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง ฯลฯ แต่มีรสขม จึงนิยมทานคู่กับ"น้ำปลาหวาน" ดิ เอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดเมนู...

คิงส์ เมมเบอร์ เผยแผนปี 62 ลุยสร้างตัวแทนขายทั้งใน-ต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยแผนการแจกรางวัลพิเศษและทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ

นายอชิตะ นาคาละ เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ คิงส์ เมมเบอร์ เผยแผนการตลาดปี 62 เตรียมลุยสร้างตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ-ต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยแผนการแจกรางวัลพิเศษทั้งท่องเที่ยวและรถยนต์หรู ยืนยันลูกค้ามั่นใจคุณภาพสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลและปลอดภัย...

ภาพข่าว: ซีกัล ครีเอทคอนเทนต์แบบ นกนก พลิกโฉมกลยุทธ์ คุยถูกคอ ลูกค้ายุคปัจจุบัน

เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่หันมาปรับกลยุทธ์สื่อสารการตลาดได้อย่างน่าสนใจ เมื่อเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและนอนสติ๊ก "ซีกัล" จับกระแส#10yearschallenge โพสต์คอนเทนต์โดนๆ #conversationnoknok สู่แพลตฟอร์มโลกออนไลน์เป็นครั้งแรก เรียกกระแส Like & Share...

Related Topics