มหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 22:14
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ มสธ. จัดมหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนนทบุรี เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก โดย Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ถือเป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความหวังของประเทศที่จะพัฒนาคนให้เป็นเกษตรกรชั้นดี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวโลกในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) โดยการปลูกฝังให้มีความรักอาชีพเกษตร และศึกษาเรียนรู้ให้ถึงพร้อมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร โดยเฉพาะเยาวชนเกษตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในแปลง การปรับตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายอาชีพ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างบุคคลในพื้นที่ เครือข่ายระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และเครือข่ายในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 300 คน จากทั่วประเทศไทยในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการผลิตกสิกรรมคุณภาพ เป็นการสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยน และเจรจาทางธุรกิจระหว่างบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ประกอบการค้าส่งระหว่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบทบาทของเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในสังคม" นายสุรพล กล่าว

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรหรือบุคคลที่ผ่านสถานศึกษามาและมีความรักในอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmer โดยมุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในยุคของการตลาดนำการผลิต การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการตลาดของเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต/สินค้าของเกษตรกร และเป็นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศอุดมการณ์ "Young Smart Farmer Thailand" โดยนายประยูร เจริญขุน ประธาน Young Smart Farmer Thailand และตัวแทนเครือข่าย 9 เครือข่าย เวทีเสวนาหัวข้อ "เกษตรรุ่นใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนการเกษตรประเทศไทย" เวทีเสวนาหัวข้อ "ภาคีและความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" "แนวคิดและทิศทางการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" การแสดงนิทรรศการ การสาธิตกิจกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าปลอดภัย/ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 200 บูท


Latest Press Release

พาณิชย์ฯ ปลื้มงานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 64 ต่างชาติแห่สั่งซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย ผู้ซื้อต่างชาติสูงขึ้นร้อยละ 13 ดันยอดมูลค่าซื้อขายทะลุ 2,000 ล้านบาท

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64 ที่จัดขึ้นในวันที่ 10-14 กันยายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ด้วยแนวคิด Thailand's Magic Hands: The Spirit...

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชายทะเลดอนสำราญ...

ธนชาตเปิดบ้านรับแชมป์ Thanachart Digital Bizz ดูงาน-อัปเดตเทรนด์ดิจิทัล

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลและการตลาดใหม่ๆ ให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019...

ภาพข่าว:สถาบันฯ ไทย-ฝรั่งเศส อบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 3/2562...

เพลิดเพลินไปกับชุดน้ำชายามบ่ายในโลกแห่งจินตนาการจากนิทานสุดคลาสสิก ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการเปิดตัวชุดน้ำชายามบ่ายในธีม "อลิซในแดนมหัศจรรย์" ไปเมื่อช่วงต้นปีนี้ และก็ถึงเวลาที่โรงแรมบูติกหรูใจกลางเมืองอย่าง 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์...

Related Topics