มหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 22:14
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ มสธ. จัดมหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนนทบุรี เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก โดย Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ถือเป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความหวังของประเทศที่จะพัฒนาคนให้เป็นเกษตรกรชั้นดี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวโลกในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) โดยการปลูกฝังให้มีความรักอาชีพเกษตร และศึกษาเรียนรู้ให้ถึงพร้อมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร โดยเฉพาะเยาวชนเกษตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในแปลง การปรับตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายอาชีพ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างบุคคลในพื้นที่ เครือข่ายระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และเครือข่ายในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 300 คน จากทั่วประเทศไทยในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการผลิตกสิกรรมคุณภาพ เป็นการสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยน และเจรจาทางธุรกิจระหว่างบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ประกอบการค้าส่งระหว่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบทบาทของเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในสังคม" นายสุรพล กล่าว

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรหรือบุคคลที่ผ่านสถานศึกษามาและมีความรักในอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmer โดยมุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในยุคของการตลาดนำการผลิต การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการตลาดของเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต/สินค้าของเกษตรกร และเป็นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศอุดมการณ์ "Young Smart Farmer Thailand" โดยนายประยูร เจริญขุน ประธาน Young Smart Farmer Thailand และตัวแทนเครือข่าย 9 เครือข่าย เวทีเสวนาหัวข้อ "เกษตรรุ่นใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนการเกษตรประเทศไทย" เวทีเสวนาหัวข้อ "ภาคีและความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" "แนวคิดและทิศทางการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" การแสดงนิทรรศการ การสาธิตกิจกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าปลอดภัย/ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 200 บูท


Latest Press Release

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน...

DGA จัดงานเปิดประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ลดภาระให้ประชาชนชาวสระแก้ว

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน" ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ...

เทสต์โมโตทูเฆเรซวันที่สอง สมเกียรติ ขยับติดผู้นำ 1.203 วินาที

เกาะติดความเคลื่อนไหวผลการทดสอบรุ่นโมโตทูที่เฆเรซ วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์นี้ ยอดนักบิดดาวรุ่งหนึ่งเดียวของไทย "คิงคองก้อง" สมเกียรติ จันทรา จากโครงการ เรซ ทู เดอะ ดรีม ของ เอ.พี. ฮอนด้า ทำผลงานได้ดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด จบการเทสต์วันที่สอง กดเวลาเร็วสุด 1...

ภาพข่าว: แม็คโคร ร่วมเสวนาวิชาการ มาตรฐานผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อคนไทยสุขภาพดีกับ อย.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยฝ่ายประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา...

เวดดิ้ง แฟร์ 2563 ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท

โรงแรม แมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท ขอเชิญทุกคู่รักที่กำลังวางแผนงานแต่งงานสุดพิเศษ เข้าร่วมงานเวดดิ้ง แฟร์ ให้ทางเราช่วยเนรมิตงานแต่งงานของคุณ และนำคุณไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ณ เรสซิเดนซ์ เลานจ์ ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10:00...

Related Topics