ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการบินพลเรือนที่ผ่านการตรวจประเมิน สามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกประเภท Full Member ในโครงการ TRAINAIR PLUS จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นวาระที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 11, 2018 10:35
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--สถาบันการบินพลเรือน

พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Herve Touron, Manager, Training Assessments and Consulting Unit, Global Aviation Training Office, Office of the Secretary General ICAO และ Professor Dr. Paul Bates, Additional Assessor ในการมาตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในฐานะที่เป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการบินพลเรือน กทม. และศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน   จ.ประจวบคีรีขันธ์

การตรวจประเมินในครั้งนี้ สบพ.ได้จัดเตรียมการบรรยายสรุปภารกิจในภาพรวมขององค์กรและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้คณะผู้ตรวจประเมินจาก ICAO รวมถึงนำคณะผู้ตรวจประเมินไปตรวจเยี่ยมการทำงานของกองวิชาต่าง ๆและอาคารสถานที่ ณ สบพ.กทม. และและศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน โดยผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาหัวข้อการตรวจประเมิน ๑๐ หัวข้อหลักที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ Protocol Questionnaire : 1. Approval of the Training Organization, 2. Training & Procedures Manual, 3. Training Programmes & Training Delivery, 4. Training Needs Assessment ๕. Facilities, ๖. Personnel, ๗. Records, ๘. Quality System, ๙. Training Management System ๑๐. Safety Management จากนั้นเป็นการสรุปข้อมูลและประมวลผลการตรวจประเมินในเบื้องต้นจากผู้ตรวจประเมิน รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคตของ โครงการ TRAINAIR PLUS

จากผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินได้แจ้งว่า สบพ. ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณสมบัติและ ประสบความสำเร็จมีผลการดำเนินงานผ่านการตรวจประเมินเป็นที่เรียบร้อย โดยทาง ICAO จะได้แจ้งผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป เป็นผลให้ สบพ.สามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ TRAINAIR PLUS จาก ICAO ได้เป็นวาระที่ 3 ในการนี้ พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานในฐานะ Full Member ของ ICAO ขึ้นเป็นระดับ Regional Training Centre of Excellence (RTCE) จากความร่วมแรงร่วมใจของชาว สบพ.ในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีและนำความภาคภูมิใจมาให้ชาว สบพ.และประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศที่มีมาตรฐานสากล สามารถผลิตบุคลากรการบินที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้าไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นทางด้านการบินให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป


Latest Press Release

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง...

ภาพข่าว: สืบสานงานพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาศิลปินฯ

เดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ล่าสุด ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดฯ ซีรี่ส์ "รักไม่จำกัดนิยาม" ช่องไอพีเอ็ม เข้าร่วมประชุม กับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานการประชุมเครือข่าย...

ภาพข่าว: มกอช. อบรมผู้ปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551...

อพวช. มอบความสุข และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับปี 2562 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฟรี!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบความสุขและความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี! และพิเศษจัดเต็มเข้าชมนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี! ใน "นิทรรศการดาวจรัสฟ้า" (STARRY SKY...

กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ มอบแบรนด์...แทนคำขอบคุณ

ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดจากแบรนด์หลากหลายรูปแบบในคอนเซปท์"ขอบคุณ...การให้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์" ให้คุณได้มอบคุณค่าที่มีความหมาย...

Related Topics