กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังหมู่บ้านต้นแบบ CIV ชุมชนบ้านศาลาดิน นำผู้นำ15หมู่บ้าน CIV เรียนรู้ ทดสอบตลาด ต่อยอดสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 09:52
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village ; CIV) เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการสร้างหมู่บ้านที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน และต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ "ต้องระเบิดจากข้างใน" หมายความว่าต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชน ที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ ก่อให้เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการ การส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน เกิดการกระจายรายได้ พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือหมู่บ้านCIV จะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิดในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยการสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากแนวคิดดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ พัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้นมา จนประสบความสำเร็จในหลายชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่การดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ CIV "ชุมชนบ้านศาลาดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้นำ CIV ก้าวสู่ยุค 4.0 โดยนำผู้นำหมู่บ้าน CIV 15 แห่ง ประกอบด้วย

บ้านเจริญสุข และบ้านคูบอน จ.บุรีรัมย์ บ้านสวาย จ.สุรินทร์ บ้านทะเลน้อย จ.ระยอง บ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช บ้านหาดส้มแป้น จ.ระนอง บ้านแหลมตาชี จ.ปัตตานี ชุมชนสีมายาบ้านหน้าถ้ำ จ.ยะลา บ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส บ้านเจ๊ะเห จ.นราธิวาส บ้านแก่ง จ.นครสวรรค์ บ้านบานดอกไม้ตก จ.กำแพงเพชร ย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร บ้านซะซอม จ.อุบลราชธานี และบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม มาศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแต่ละหมู่บ้าน พร้อมนำผลิตภัณฑ์ สินค้าจากชุมชนของตนมาร่วมทดสอบตลาด เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่ทางธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 2 วัน นอกจากการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทดสอบตลาดแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับการอบรม สัมมนาให้ความรู้ในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน CIVกับผู้นำยุค 4.0 เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำธุรกิจยุค 4.0 และการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดแนวคิด มุมมองในด้านต่างๆ สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน หมู่บ้านของตนเองได้ต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics