กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังหมู่บ้านต้นแบบ CIV ชุมชนบ้านศาลาดิน นำผู้นำ15หมู่บ้าน CIV เรียนรู้ ทดสอบตลาด ต่อยอดสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 09:52
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village ; CIV) เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการสร้างหมู่บ้านที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน และต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ "ต้องระเบิดจากข้างใน" หมายความว่าต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชน ที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ ก่อให้เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการ การส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน เกิดการกระจายรายได้ พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือหมู่บ้านCIV จะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิดในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยการสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากแนวคิดดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ พัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้นมา จนประสบความสำเร็จในหลายชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่การดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ CIV "ชุมชนบ้านศาลาดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้นำ CIV ก้าวสู่ยุค 4.0 โดยนำผู้นำหมู่บ้าน CIV 15 แห่ง ประกอบด้วย

บ้านเจริญสุข และบ้านคูบอน จ.บุรีรัมย์ บ้านสวาย จ.สุรินทร์ บ้านทะเลน้อย จ.ระยอง บ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช บ้านหาดส้มแป้น จ.ระนอง บ้านแหลมตาชี จ.ปัตตานี ชุมชนสีมายาบ้านหน้าถ้ำ จ.ยะลา บ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส บ้านเจ๊ะเห จ.นราธิวาส บ้านแก่ง จ.นครสวรรค์ บ้านบานดอกไม้ตก จ.กำแพงเพชร ย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร บ้านซะซอม จ.อุบลราชธานี และบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม มาศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแต่ละหมู่บ้าน พร้อมนำผลิตภัณฑ์ สินค้าจากชุมชนของตนมาร่วมทดสอบตลาด เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่ทางธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 2 วัน นอกจากการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทดสอบตลาดแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับการอบรม สัมมนาให้ความรู้ในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน CIVกับผู้นำยุค 4.0 เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำธุรกิจยุค 4.0 และการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดแนวคิด มุมมองในด้านต่างๆ สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน หมู่บ้านของตนเองได้ต่อไป


Latest Press Release

รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านพ่อค้าทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลง จากหาบละ 576 บาท เป็นหาบละ 549 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562...

วิสซ์ดอมโซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี เดินหน้าสนับสนุนนาย ณภัทร แบรนด์แอมคนล่าสุด เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิซส์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) เปิดตัว วิสซ์ดอมแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Whizdom Brand Ambassador) นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดวิสซ์ดอมได้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการภาพถ่ายของแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดัง...

มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง...

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากเมนู ที่ฟาโวล่าบรันช์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับมื้อสายวันอาทิตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ฟาโวล่าบรันช์ ลิ้มลองอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเล อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปูม้า อีกทั้งอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับ...

Related Topics