กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังหมู่บ้านต้นแบบ CIV ชุมชนบ้านศาลาดิน นำผู้นำ15หมู่บ้าน CIV เรียนรู้ ทดสอบตลาด ต่อยอดสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 09:52
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village ; CIV) เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการสร้างหมู่บ้านที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน และต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ "ต้องระเบิดจากข้างใน" หมายความว่าต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชน ที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ ก่อให้เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการ การส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน เกิดการกระจายรายได้ พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือหมู่บ้านCIV จะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิดในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยการสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากแนวคิดดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ พัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้นมา จนประสบความสำเร็จในหลายชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่การดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ CIV "ชุมชนบ้านศาลาดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้นำ CIV ก้าวสู่ยุค 4.0 โดยนำผู้นำหมู่บ้าน CIV 15 แห่ง ประกอบด้วย

บ้านเจริญสุข และบ้านคูบอน จ.บุรีรัมย์ บ้านสวาย จ.สุรินทร์ บ้านทะเลน้อย จ.ระยอง บ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช บ้านหาดส้มแป้น จ.ระนอง บ้านแหลมตาชี จ.ปัตตานี ชุมชนสีมายาบ้านหน้าถ้ำ จ.ยะลา บ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส บ้านเจ๊ะเห จ.นราธิวาส บ้านแก่ง จ.นครสวรรค์ บ้านบานดอกไม้ตก จ.กำแพงเพชร ย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร บ้านซะซอม จ.อุบลราชธานี และบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม มาศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแต่ละหมู่บ้าน พร้อมนำผลิตภัณฑ์ สินค้าจากชุมชนของตนมาร่วมทดสอบตลาด เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่ทางธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 2 วัน นอกจากการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทดสอบตลาดแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับการอบรม สัมมนาให้ความรู้ในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน CIVกับผู้นำยุค 4.0 เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำธุรกิจยุค 4.0 และการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดแนวคิด มุมมองในด้านต่างๆ สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน หมู่บ้านของตนเองได้ต่อไป


Latest Press Release

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เอ็ม-จอย (M-Joy)" และ "เจ-มิกซ์ (j-mix)" ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย...

ภาพข่าว: มกอช. สัมมนาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562...

เปิดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรีอีก 1 หนานุ่ม ที่ร้านร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี , บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดแคมเปญสุดพิเศษ "สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรี อีก 1 หนานุ่ม" สำหรับสมาชิกบัตร The 1 Card เมื่อสแกน QR Code...

เคเอฟซี ชาไทย หวาน มัน สะใจ รู้แล้วต้องลอง

เคเอฟซีเอาใจคอชาไทย ครั้งแรก! กับชาไทยเข้มข้น รสกลมกล่อม หวานมันสะใจ เลือกอร่อยฟินกับชาไทยได้ 3 สไตล์ ได้แก่ ชาไทยเย็น โฟลตชาไทย และภูเขาไฟชาเย็น แบล็ก ครันชี ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท จำหน่ายถึง 30 มกราคม 2562 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าหมด)...

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ในฐานะที่เป็นโรงแรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูชายหาดพัทยาเหนือและพื้นที่โดยรอบของชายหาดสาธารณะด้านหน้าโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี...

Related Topics