ทีเซลส์ จัดการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 11:04
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--Studio Mango

ขอเรียนเชิญร่วมงาน การประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 โดย ทีเซลส์ ภายในงาน Thailand Lab International 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมและธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมจัดการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 (งานไบโอ อินเวสเมนท์ เอเชีย 2018) ขึ้นภายในงาน Thailand Lab International 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 บูธ D10-D13 ณ ฮอลล์ EH101-102 ไบเทค บางนา

สำหรับการจัดงานประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ในครั้งนี้ ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมไปถึงงานวิจัยมากมาย ผ่านการประชุมและเสวนา โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ อาทิ ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเซลล์บำบัด, การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยวิธี HPTLC, นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ , Genomic Medicine และ Internet of Thing (IoT), การประกวดแนวคิดธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ BIO Pitch & Partner 2018 เพื่อเปิดเวทีในการจับคู่ทางธุรกิจระหว่าง Startup กับนักลงทุน รวมถึงการประชุม Thailand Life Science Business Forum ซึ่งจะเป็นการยกระดับและพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน "การประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018" บูธหมายเลข D10 - D13 ภายในงาน Thailand Lab International 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ไบเทค บางนา โดยมีตารางกิจกรรมตามไฟล์ที่แนบมา ทั้งนี้ หากท่านสื่อมวลชนมีความประสงค์เข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อต่างๆ สามารถประสานงานการเข้าร่วมงานได้ที่ ปัฏ ปรีชาพานิช โทร. 086-349-2436, จิระภัทร์ หอมสนิท โทร.086-796-0976

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกข้าวโพดของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของนายสังวาล หอมจันทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด ณ บ้านจอก ตำบลสระพุง...

หัวเว่ย เปิดตัวบริการคลาวด์ในสิงคโปร์

- การลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการบริการคลาวด์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียแปซิฟิก HUAWEI CLOUD บริการคลาวด์คอมพิวติ้งของหัวเว่ย ประกาศเปิดตัวในสิงคโปร์เป็นตลาดใหม่ล่าสุด เพื่อขยายขอบเขตการนำเสนอขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)...

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรประเภท Automation Machine Builder (AMB) โดยมี คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคุณอุเทน จันทวงษ์ ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบในนาม บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด จาก คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยสถาบันไทย-เยอรมัน...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับแรงงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแรงงานในระบบ จำนวน 26 คน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557...

Related Topics