วว. ได้รับรางวัลเชิงธุรกิจและเชิงสังคม ประจำปี 2566 ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พฤหัส ๒๘ กันยายน ๒๐๒๓ ๑๖:๑๕
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานวิจัยของประเทศและเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.)  ดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า  60 ปี จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566  ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ของสาธารณชน วว. ได้รับรางวัลเชิงธุรกิจและเชิงสังคม ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ  ดังนี้

รางวัลเชิงธุรกิจ

 • รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 บริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ด้วยผลงาน "การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ" ซึ่งสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินการได้จำนวน 470.43 ล้านบาท
 • รางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วยผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้าออนไลน์ครบวงจร "วว. JUMP" (TISTR Joint Unit Multi-task Platform)
 • รางวัลผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น ด้านการสร้างเครือข่าย (Best Practice of Networking) จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วยผลงานการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ "SME ปัง ตังได้คืน" ซึ่ง วว. ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

รางวัลพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

 • รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พิจารณาจากการดำเนินการด้านการศึกษาและวิจัยด้านความปลอดภัยทางรังสี (Safety) และด้านการบริหารความปลอดภัยทางรังสี (Safety Management) ซึ่ง วว. ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ 1) เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) และ 2) เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)
 • รางวัล Thailand Digital Accessibility Award 2023 ตามมาตรฐาน WCAG จาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งตระหนักถึงปัญหา/อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ เรียนรู้แนวทางวิธีการในการปรับปรุงและสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน

รางวัลพัฒนาผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์

 • รางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL & BRONZE MEDAL ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 ด้วยผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เวชสำอาง จากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก
 • รางวัล Gold Medal Award รางวัล JIPA Award for Best Invention in Green Technology และรางวัล WIIPA Special Award ในงาน 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จากผลงาน "Natural Rubber Coating - Patient Transfer Belt"
 • รางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย นวัตกรรม EUROINVENT 2023 จากผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย ณ ประเทศโรมาเนีย

ได้แก่ เวชสำอางจากสารสกัดดอกดาหลา   และผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะ 

 • รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ ได้แก่ เวชสำอางจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 และผลงาน "Natural Rubber Coating - Patient Transfer Belt" ในงาน ITEX 2023 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
 • รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ WIIPA Special Award สาขาการเกษตร ในงานประกวดและแสดงนวัตกรรมระดับนานาชาติ JDIE 2023 จากผลงาน "De-BUGs สารกำจัดแมลงศัตรูพืชแปรรูปจากเปลือกไข่"
 • รางวัล Gold Prize , Silver Prize,, Special Prize, Special award ในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2023 (KIWIE 2023) การประกวดงานประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรีจากนานาประเทศ ณ ก รุงโซล เกาหลีใต้ จากผลงานวิจัยเวชสำอางจากสารสกัดดอกบัวสาย เวชสำอางป้องกันแสงแดดจากสารสกัดดอกดาหลา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดเจลาตินไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุน ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเพปไทด์จากเนื้อทุเรียน เวชสำอางจากสารสกัดเพปไทด์จากเห็ดเยื่อไผ่ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดลำไย
 • รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงานแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จาก สถาบันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อเมริกัน ด้วยผลงานเวชสำอางจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก

รางวัลด้านนิทรรศการ

 • รางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2566 โดยจัดแสดงผลงาน "สะแกราชโมเดล" ต้นแบบการเรียนรู้ ฟื้นฟูป่า สู่ธนาคารธรรมชาติ
 • รางวัลบูธยอดเยี่ยม Sustainability Booth Design Award 2022 ในงาน CPHI Asia 2022 งานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยา/เวชภัณฑ์ครบวงจร จากบริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย โดยจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ กัญชา สมุนไพร บรรจุภัณฑ์ ตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG ตอบโจทย์ด้านพัฒนาความยั่งยืน
 • รางวัลบูธยอดเยี่ยม Sustainability Booth Design Award "Creativity" ในงาน ProPak Asia 2023 งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศอันดับหนึ่งในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและยาและการบรรจุภัณฑ์ จากบริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย โดย จัดแสดงผลงานวิจัย งานบริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ Theme : TISTR Total Solutions เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร

รางวัลเชิงสังคม

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรในทุกมิติสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมของสังคมไทย
 • รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Human Rights Awards 2023) ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับดีเด่น จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด้วยความเป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

วว. ภาคภูมิใจที่ผลการดำเนินงานขององค์กรได้รับรางวัลดังกล่าว และจะมุ่งดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายขอบข่ายงานให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนา ตอบโจทย์ ทั้งในมิติสังคมและธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป

 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา