คาร์เนกีเมลลอน ม.ระดับโลกจับมือ ลาดกระบัง สกอ.เผยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่ม 10 คลัสเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 31, 2018 12:07
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--Uninet

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) จำนวน 10 คลัสเตอร์ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และวิทยาการที่มีคุณภาพและทันสมัยจากสถาบันที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ โดยร่วมมือจัดการศึกษาและการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทย

ภายในปี 2562 หลังจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และมีชื่อเสียงระดับโลกได้จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการร่วมจัดการศึกษาที่ประเทศไทยในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) โดยจะจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่เน้นการสร้างความรู้และนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและเป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิตอล ฯลฯ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลมีเป้าหมายผลิตนักศึกษาปริญญาโท 200 คน ปริญญาเอก 80 คน นักวิจัยผลงานนวัตกรรมระดับโลก 50 คน ในระยะเวลา 10 ปี โดยจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์

เลขาธิการ สกอ. กล่าวอีกว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลกจากหลายประเทศ ในการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย อาทิ Les Roches Global Hospitality Education จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในหลักสูตร Hospitality and Leisure management มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) จากประเทศญี่ปุ่นในหลักสูตร Aerospace Engineering มหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธ (University of Portsmouth) จากสหราชอาณาจักรในหลักสูตรอุตสาหกรรมการบินและหุ่นยนต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อมีมหาวิทยาลัยระดับ top 100 ของโลก มาจัดการศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จะช่วยยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย และจะทำให้ไทยก้าวสู่ Education Hub ในอาเซียนได้อย่างก้าวกระโดด


Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics