พาณิชย์ จับมือ CATศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ทศวรรษหน้า

ศุกร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๒:๔๖
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการยื่นคำขอ และชำระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Centralized e-Submission and e-Payment) โดยมี นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ และ CAT จะร่วมกันศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Centralized e-Submission and e-Payment) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการจัดการเอกสารและตรวจสอบการชำระเงิน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำขอต่าง ๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันเป็นการให้บริการแบบบูรณาการในเชิงรุก สอดคล้องตามแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ของรัฐบาล ในการยกระดับการให้บริการสำหรับทศวรรษหน้า เพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและภาพลักษณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ทั้งนี้ CAT จะเข้าดำเนินการศึกษารูปแบบระบบยื่นคำร้องและการชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงระบบอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันกับ e-Service ของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกันนี้จะนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดพร้อมแผนเพื่อพัฒนาระบบ Centralized e-Submission and e-Payment ของกระทรวงพาณิชย์ให้รองรับตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาลได้อย่างเต็มกำลังในอนาคต

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT เปิดเผยว่า "จากการที่ CAT ได้เข้าร่วมทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับโครงการ e-Payment ภาครัฐกับหน่วยงานระดับประเทศอย่างเช่น กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทยมาแล้ว ทำให้ CAT มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี ประกอบกับการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำระบบ และมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงจึงทำให้ผมเชื่อมั่นว่า จะช่วยรองรับความต้องการใช้งานของกระทรวงพาณิชย์ ในอันที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน(Financial Inclusion) และส่งเสริมให้เกิดรูปแบบ e-Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) ทำให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นกลไกสำคัญเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน"

กระทรวงพาณิชย์ จะบูรณาการระบบกลางการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยจะพัฒนาระบบในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระค่าบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลที่รัฐบาลพยายามผลักดัน โครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment และเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๓๒ เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นปี 2567 กับภารกิจปลุกปั้นเยาวชนนักธุรกิจสู่บ้านเกิด
๑๕:๐๓ SMART โชว์นวัตกรรมอิฐมวลเบารักษ์โลกและให้ข้อมูลนักลงทุน งาน mai Forum 2024
๑๕:๑๕ NocNoc Make a Wish Foundation ฉลองวันเกิดครบ 5 ปี จับมือปันกัน ผุดแคมเปญ NocNoc ปันให้ปันกัน ชวนลูกค้า - พนักงาน
๑๕:๐๓ SYNEX ติดลิส Fortune Southeast Asia 500 ปี 2567 สะท้อนการเติบโตในระดับท็อปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๕:๑๑ PRAPAT โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจ Cleaning Hygiene Solutions งาน mai FORUM 2024 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่
๑๕:๕๒ 3 ยูนิตสุดแรร์กับสวนใหญ่หน้าบ้าน! THE ONE Signature BANGNA - RAMA 9 บ้านหรู 3 ชั้นพร้อมลิฟต์ส่วนตัวทุกหลัง เปิดจอง 3 ยูนิตที่ดีที่สุด
๑๕:๓๙ 'กลุ่มบริษัทศรีตรัง' ชูคอนเซ็ปต์ One Sri Trang ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรสมัยใหม่ นำเทคโนโลยี AI ประยุกต์ใช้รับยุคดิจิทัล
๑๕:๔๐ CHOW จัดทัพธุรกิจพลังงาน/เหล็ก ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน mai FORUM 2024
๑๕:๑๐ เวียตเจ็ทไทยแลนด์จัดโปรฯ 'ทริปกลางปี ดีต่อใจ' ตั๋วเริ่มต้น 550 บาท
๑๕:๐๒ ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567