พาณิชย์ จับมือ CATศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ทศวรรษหน้า

ศุกร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๒:๔๖
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการยื่นคำขอ และชำระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Centralized e-Submission and e-Payment) โดยมี นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ และ CAT จะร่วมกันศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Centralized e-Submission and e-Payment) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการจัดการเอกสารและตรวจสอบการชำระเงิน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำขอต่าง ๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันเป็นการให้บริการแบบบูรณาการในเชิงรุก สอดคล้องตามแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ของรัฐบาล ในการยกระดับการให้บริการสำหรับทศวรรษหน้า เพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและภาพลักษณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ทั้งนี้ CAT จะเข้าดำเนินการศึกษารูปแบบระบบยื่นคำร้องและการชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงระบบอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันกับ e-Service ของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกันนี้จะนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดพร้อมแผนเพื่อพัฒนาระบบ Centralized e-Submission and e-Payment ของกระทรวงพาณิชย์ให้รองรับตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาลได้อย่างเต็มกำลังในอนาคต

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT เปิดเผยว่า "จากการที่ CAT ได้เข้าร่วมทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับโครงการ e-Payment ภาครัฐกับหน่วยงานระดับประเทศอย่างเช่น กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทยมาแล้ว ทำให้ CAT มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี ประกอบกับการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำระบบ และมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงจึงทำให้ผมเชื่อมั่นว่า จะช่วยรองรับความต้องการใช้งานของกระทรวงพาณิชย์ ในอันที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน(Financial Inclusion) และส่งเสริมให้เกิดรูปแบบ e-Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) ทำให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นกลไกสำคัญเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน"

กระทรวงพาณิชย์ จะบูรณาการระบบกลางการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยจะพัฒนาระบบในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระค่าบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลที่รัฐบาลพยายามผลักดัน โครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment และเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ EXIM BANK ร่วมเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการค้าการลงทุนในตลาดจีน
๑๗:๐๕ เอสซีจี ชวน 500 ชุมชน เลิกแล้ง-เลิกจน ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
๑๖:๒๕ วธ. ชวนผู้รักเสียงเพลงทั้งไทยและต่างชาติดื่มด่ำกับเสียงเพลงต่อเนื่อง เปิดตัวเทศกาลดนตรีแห่งปี MOC MU FES 2023 Summer Hit
๑๖:๑๐ เอกชนหนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน กพร.ชู จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
๑๖:๒๑ ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better
๑๖:๐๖ Google Cloud สรุปโอกาสการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในระบบนิเวศการท่องเที่ยว
๑๖:๒๖ ลีสซิ่งกสิกรไทยจัดโปรแรงรับมอเตอร์โชว์ 2023 ครั้งที่ 44 รับโปรโมชั่น 4 ต่อ ชูนวัตกรรมขอสินเชื่อออนไลน์หนุนลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สมัครสินเชื่อรถใหม่
๑๖:๔๗ กทม.ใช้น้ำหมักชีวภาพช่วยปรับสภาพน้ำ ควบคู่การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง
๑๖:๐๑ Dunkin' ชวนลูกค้าร่วมทำดีสร้างโอกาสเด็กไทย จัดโครงการ ดังกิ้นเพื่อน้อง ปี 2566 มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท โรงเรียนวัดสระแก้ว -
๑๖:๓๗ XO ปี 66 ตั้งเป้ารายได้โต 10% จัดทัพซอสส่งออกบุกตลาดเข้มข้น ขณะที่การปรับราคา หนุนมาร์จิ้นดีขึ้น เป้า GP แตะ