โรซ่าจัด Roza Funny Healthy Trip ปีที่ 8 ฉลองโรงเรียนคว้า “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร”

ศุกร์ ๐๔ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๓๑
โรซ่าฉลองความสำเร็จ "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" ให้ 3 โรงเรียนเขตอีสานตอนบน จัดกิจกรรม Roza Funny Healthy Trip ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เผยความสำเร็จนี้เป็นของโรงเรียนและชุมชนโดยแท้ โรซ่าเพียงสนับสนุนองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจผ่านโครงการ "โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี" เท่านั้น ที่ผ่านมา ผลักดันโรงเรียนประสบความสำเร็จไปแล้ว 17 แห่ง ส่วน Roza Funny Healthy Trip นอกจากความสนุกสนานแล้ว หัวใจสำคัญคือ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทริปทุกคน รับรู้ถึงพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ จากการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนและโรงเรียนอย่างแท้จริง

คุณสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โรซ่า กล่าวว่า จากการที่โรซ่าจัดโครงการ "โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี" เพื่อลดปัญหาด้านโภชนาการในพื้นที่แถบภาคอีสานตอนบน และส่งเสริมให้โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลยได้ก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อันหมายถึงเด็กทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกลาด จ.อุดรธานี โรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคี จ.บึงกาฬ และโรงเรียนบ้านไร่ จ.หนองคาย ซึ่งทางโรซ่าได้จัดงาน Roza Funny Healthy Trip ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เชิญชวนเหล่าจิตอาสามาร่วมทำความดี พร้อมมอบความสุข ความสนุกให้กับเด็กๆ เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่น่าชื่นชมดังกล่าว

"ความสำเร็จนี้ที่จริงเป็นของโรงเรียนและชุมชนโดยแท้ โรซ่าเราเพียงแต่สนับสนุนด้านองค์ความรู้ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในชุมชน จนก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ด้วยตนเอง และสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อเดินตามรอยเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ต่อไป" คุณสุวิทย์กล่าว

คุณสุวิทย์ให้รายละเอียดของโครงการ "โฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี" ต่อไปว่า เป็นการผลักดันให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อาทิ สิ่งแวดล้อมถูกลักษณะ ความปลอดภัยในโรงเรียน การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และ การเจริญเติบโตสมวัยด้วยหลักโภชนาการที่ถูกต้อง โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัย เขต สสจ/ รพสต., ครอบครัว, บุคคลากรในโรงเรียน และ ชุมชน

"โครงการ"โฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี" มีการดำเนินการทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโรซ่าจะคัดไว้ปีละ 20 โรงเรียน 2.ปฐมนิเทศ เพื่อให้โรงเรียนนำเสนอความพร้อม และ ROZA ชี้แจงและทำความเข้าใจกับโรงเรียน 3.ค่ายโฮมฮัก เป็นการเสริมความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 4.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เสริมกำลังใจและประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 5.ติวเข้มเพิ่มศักยภาพสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงสุด เพื่อเตรียมยื่นประเมินระดับเพชร 6.จัดกิจกรรม Roza Funny Healthy Trip ฉลองความสำเร็จให้กับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เมื่อผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว"

คุณสุวิทย์ยังกล่าวด้วยว่า นับแต่โรซ่าเริ่มต้นโครงการมาจนปัจจุบัน สามารถผลักดันให้โรงเรียนในเขตอีสานตอนบนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแล้ว รวมทั้งสิ้น 17 โรงเรียนด้วยกันคือ โรงเรียนบ้านดงดารา, โรงเรียนโนนสูงวิทยา, โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด, โรงเรียนบ้านท่าโสม, โรงเรียนบ้านนามั่ง, โรงเรียนศรีขวัญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งทองและโรงเรียนบ้านโคกลาด ในจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27, โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ, โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์), โรงเรียนหนองพันทา และโรงเรียนบ้านไร่ ในจังหวัดหนองคาย โรงเรียนวังโพนงามวิทยา และโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ในจังหวัดเลย ตลอดจนโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกับโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ในจังหวัดบึงกาฬ

สำหรับ Roza Funny Healthy Trip ทริป 3 วัน 2 คืน ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จให้แก่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งปีที่ผ่านมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกลาด จ.อุดรธานี โรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคี จ.บึงกาฬ และโรงเรียนบ้านไร่ จ.หนองคายนั้น นอกจากจะนำผู้ร่วมทริปและจิตอาสาไปมอบความสุขและความสนุกให้แก่เด็กๆ แล้ว ยังมีรายการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมบ้านเกิดของซอสมะเขือเทศ โรซ่า ริมแม่น้ำโขง จ.หนองคาย กับกิจกรรมเวิร์กช็อป Me&My Sauce ปรุงซอสมะเขือเทศในแบบสไตล์ตัวเองที่น่าประทับใจด้วย

"แต่ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Roza Funny Healthy Trip ที่เราคาดหวังเสมอมาก็คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทริปทุกคน ได้รับรู้ถึงพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ จากการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนและโรงเรียน ตลอดจนได้รู้จักกับการให้ โดยกิจกรรมจิตอาสา และสวนสนุกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทุกครั้ง นี่แหละครับคือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด" คุณสุวิทย์กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566