อาชีวะลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างศักยภาพคนอาชีวะสู่ไทยแลนด์ 4.0

พฤหัส ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๓๔
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพและสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธี
อาชีวะลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างศักยภาพคนอาชีวะสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายนคร ศิลปะอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นการสานสร้างประโยชน์และสานต่อการส่งเสริมการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปขับเคลื่อนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นักเรียน และนักศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำพาไปสู่การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศ และจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาคือ ต้องการให้คนมีชีวิตที่ดี สามารถสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะและทักษะอาชีพตามมาตรฐานแต่ละอาชีพ ซึ่งอาชีวศึกษาเป็นส่วนสำคัญ ดังที่กล่าวว่า "อาชีวะสร้างชาติ"

ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคนในอาชีพมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพแล้วจำนวน 55 สาขาวิชา มากกว่า 775 อาชีพ พร้อมให้การรับรองสมรรถนะ จำนวน 49 สาขาวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ และการขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟความเร็วสูงและระบบราง กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงกลุ่มพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษา คือการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานให้ตรงเป้าหมายมากทีสุด จากความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เป็นระบบมากขึ้น และจะเชื่อมโยงกับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ การพัฒนาศักยภาพบุคคลรวมถึงครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพ หรือสาขาอาชีพซึ่งได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน รองรับนโยบายรัฐบาล

รองเลขาธิการฯ ได้กล่าวปิดท้ายว่า "ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ มิ.ย. PHOL ขนทัพสินค้าร่วมออกบูธงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 36
๒๑ มิ.ย. COM7 ติดอันดับบริษัทชั้นนำใน Fortune Southeast Asia 500 และเข้าคำนวณดัชนี SETHD ครึ่งปีหลัง 67
๒๑ มิ.ย. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ กล้องติดรถยนต์รุ่น Dash Cam A510 นวัตกรรมความเป็นเลิศสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากแบรนด์
๒๑ มิ.ย. ประสิทธิภาพระดับเรือธง HUAWEI Pura 70 Series เสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจก Kunlun Crystal Armour และ UI
๒๑ มิ.ย. อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนนักอุตสาหการภาคการผลิตทุกกลุ่ม ไปชมนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
๒๑ มิ.ย. มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14
๒๑ มิ.ย. ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี แนะ 9 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ร่วมผลักดันหยุดวงจรบูลลี่ พร้อมสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาบูลลี่ในรั้วโรงเรียนผ่านโครงการ
๒๑ มิ.ย. คึกคักคับคั่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ !! รวมพลคอสเพลย์ชาวสปายแฟมิลี ครอบครัวสายลับสุดป่วน ห้ามพลาด SPYxFAMILY POP UP STORE THAILAND
๒๑ มิ.ย. เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT
๒๑ มิ.ย. แอลจี เปิดตัว LG SIGNATURE OLED M4 นวัตกรรมทีวีไฮเอนด์ไร้สายครั้งแรกในไทย รับเทรนด์ปี 2567 มั่นใจตลาดทีวีพรีเมียมโตต่อเนื่อง