ม.ดัง นิวซีแลนด์ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรออนไลน์ พร้อมประกาศมอบทุนนักศึกษาต่างชาติทุกคนระดับ ป.ตรี-ป.โท

พุธ ๒๓ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๔:๔๘
โอกาสดีของคนอยากเรียนต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับท็อปของนิวซีแลนด์หลายแห่งประกาศมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติทุกคน ทั้งผู้ที่เรียนต่อในนิวซีแลนด์ และผู้ที่เรียนทางออนไลน์ ในระดับป.ตรี-ป.โท ประจำปีการศึกษา 2564 และนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างโอทาโก ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ สูงถึง 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) หรือกว่า 210,000 บาท พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตรออนไลน์แล้ววันนี้
ม.ดัง นิวซีแลนด์ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรออนไลน์ พร้อมประกาศมอบทุนนักศึกษาต่างชาติทุกคนระดับ ป.ตรี-ป.โท

น.ส.ช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาด หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งของนิวซีแลนด์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 แล้ว รวมทั้งหลักสูตรออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทยได้ศึกษาต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาติดอันดับต้นๆของโลก ไม่ว่าจะเป็น Auckland University of Technology, The University of Auckland, University of Otago, University of Canterbury, Massey University, The University of Waikato, Victoria University of Wellington และ Lincoln University ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ ล้วนติดอันดับท็อป 3% ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS ปีพ. ศ. 2561

“ปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆของนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาไทย เพราะนอกจากทางสถาบันการศึกษาได้เตรียมข้อเสนอพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติแล้ว มหาวิทยาลัยหลายแห่งของนิวซีแลนด์ยังได้ประกาศมอบทุนการศึกษาพิเศษแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน ทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ และผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์” น.ส.ช่อทิพย์ กล่าวและเสริมว่า

ตัวอย่างทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่

มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) ได้มอบข้อเสนอพิเศษและทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) หรือกว่า 210,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน ทั้งผู้ที่เรียนอยู่ในนิวซีแลนด์ และผู้ที่เรียนทางออนไลน์ที่ต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ และผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เริ่มศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาในปี 2564 เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (postgraduate diploma)ในนิวซีแลนด์ และผู้ที่ได้รับการตอบรับเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนทางออนไลน์และผู้ที่มีผลการเรียนดี (เกรด A ขึ้นไป) ข้อเสนอของทุนการศึกษานี้ ยังรวมถึงการรับประกันด้านที่พักภายในมหาวิทยาลัยโอทาโก หรือ UniFlat สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงฤดูร้อน และเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่โอทาโกในปี 2564

นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเรียน แต่อยู่ต่างประเทศ และต้องการเรียนโปรแกรมที่ไม่มีเปิดสอนทางออนไลน์ ก็ยังคงมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอทาโกด้วยเช่นกันทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโอทาโก กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เรียนหลักสูตรออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 4 สาขาของวิทยาศาสตร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ( Health sciences) และหลักสูตรมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา ดูได้ทางเว็บไซต์ otago.ac.nz

มหาวิทยาลัยไวกาโต (The University of Waikato) ได้มอบข้อเสนอพิเศษและทุนการศึกษาจำนวนมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เริ่มเรียนที่ ในปี 2563 และ 2564 โดยลดค่าธรรมเนียม 20% และมอบทุนการศึกษาสำหรับการเดินทาง 2,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคนที่เริ่มเรียนหลักสูตรออนไลน์ โดยจะได้รับการลดค่าธรรมเนียม 20% สำหรับการเรียนออนไลน์ และทุนการศึกษาการเดินทาง 2,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เมื่อต้องเดินทางมาเรียนที่นิวซีแลนด์

นอกจากนี้ Waikato ยังมีข้อเสนอด้านทุนการศึกษาอีกมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีมูลค่าสูงถึง 10,000 NZD ได้แก่ ทุนสำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรปกติในห้องเรียน ทั้งที่ Waikato และวิทยาเขต Tauranga ในปี 2564, ทุนการฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตในปี 2564 และทุนการศึกษา Master of Applied Finance สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นปริญญาโทสาขาการเงินประยุกต์ในปี 2564 เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา ดูได้ทางเว็บไซต์ waikato.ac.nz

มหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) มีทุนการศึกษาและข้อเสนอมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ได้แก่ทุนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5,460 NZD สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ(EAP) อย่างน้อย 12 สัปดาห์ และลงทะเบียนเรียนการศึกษาแบบประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาด้านการศึกษา หรือระดับปริญญาตรีทุนหลักสูตรประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยหรืออนุปริญญา มอบทุนการศึกษา 2,500 NZD สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ต้องผ่านตามข้อกำหนดทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ)ทุนหลักสูตรปริญญาตรี มอบให้สำหรับนักศึกษาใหม่ที่กำลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 2 ทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษารองอธิการบดีระหว่างประเทศ (International Vice-Chancellor) 5,000 NZD และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ (International Undergraduate) 5,000 NZD ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษทุนหลักสูตรปริญญาโท นักเรียนต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา 7,000-10,000 NZD ขึ้นกับหลักสูตรที่เลือกเรียน (ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย B+ ขึ้นไป ในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาตรี)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา ดูได้ทางเว็บไซต์ Lincoln.ac.nz

ม.ดัง นิวซีแลนด์ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรออนไลน์ พร้อมประกาศมอบทุนนักศึกษาต่างชาติทุกคนระดับ ป.ตรี-ป.โท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๘ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๗:๑๓ ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๗:๑๘ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖:๓๖ มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๖:๐๑ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๖:๕๗ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๖:๔๗ กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๖:๕๑ ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๖:๔๓ ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๖:๑๓ เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี