สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ Nature Research Custom Media (NRCM) และอายิโนะโมะโต๊ะ จัดการประชุมPMAC 2023 Side Meeting หัวข้อ "Healthy Eating and Nutritional Profiling in Asia"

พฤหัส ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๕:๐๒
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมในการเปิดการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  (Prince Mahidol Award Conference: PMAC) Side Meeting 2023 หัวข้อ "Healthy Eating and Nutrition Profiling in Asia" โดยสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ Nature Research Custom Media (NRCM) และอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุม World Ballroom B ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ Nature Research Custom Media (NRCM) และอายิโนะโมะโต๊ะ จัดการประชุมPMAC 2023 Side Meeting หัวข้อ Healthy Eating and Nutritional Profiling in Asia

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (healthy diet) และการจัดทำโปรไฟล์สารอาหาร (nutrient profiling) เพื่อส่งเสริมนิสัยการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในประเด็นทางโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารเอเชีย ทั้งนี้การศึกษาวิจัยจากทั่วโลกพบว่า การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ร่วมกับการรักษาน้ำหนักตัว การออกกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ อาจมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และเบาหวาน ลงได้ถึง 80% ในขณะที่ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียกำลังประสบปัญหาโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็งชนิดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนิสัยการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับทวีปอื่นๆ

นอกจากนี้ ปริมาณการบริโภคเกลือ เป็นประเด็นที่สำคัญ เนื่องจากหลายประเทศในทวีปเอเชีย มีปริมาณการบริโภคเกลือมากเป็นอันดับต้นๆของโลก การบริโภคเกลือมากเกินไปเกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าการลดปริมาณการบริโภคเกลือ ให้เป็นไปตามคำแนะนำ จะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคต่างๆดังกล่าว ได้ถึง ปีละ 2.5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และมาตรการ ที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก การเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการดำเนินนโยบายส่งเสริมสุขภาพ

ที่มา: สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ Nature Research Custom Media (NRCM) และอายิโนะโมะโต๊ะ จัดการประชุมPMAC 2023 Side Meeting หัวข้อ Healthy Eating and Nutritional Profiling in Asia

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ