KTAM ขยายเปิดขาย KT-INDIA ถึง 5 ก.พ. พร้อมจำหน่ายตราสารหนี้ 6 เดือนชู 1.85%

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday January 27, 2016 11:17
กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--KTAM

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ลูกค้าให้ความสนใจลงทุนในกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-INDIA) ค่อนข้างมาก บริษัทจึงขยายระยะเวลาในการเปิดจำหน่ายออกไปถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund (กองทุนรวมหลัก )โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์บริหารเงินเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียเป็นหลัก

ทั้งนี้การลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีนโยบายการปฎิรูปภายในประเทศมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนและดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศอินเดีย มีการปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจที่ง่ายขึ้น และการลดขั้นตอนต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) ส่งเสริม Digital Economy และความโปร่งใสของการบริหารงานในองค์กรต่างๆ ทั้งนี้การปฏิรูปจะส่งผลดีต่อภาคลักษณ์ของตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมทำให้ตลาดอินเดียมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

ผลตอบแทนของกองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 4.81% 2 ปี อยู่ที่ 19.26% และ 3 ปี อยู่ที่ 11.31 % ซึ่งสูงกว่าดัชนีอ้างอิง โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -6.51 % 2 ปี อยู่ที่ 8.20% และ 3 ปี อยู่ที่ 3.92%

นอกจากนี้บริษัทยังเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 82 ( KTFF82 )อายุ 6 เดือน เสนอขายทั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย MTN ที่ออกโดย Banco Latinoamericano de Comercio Exterior , S.A. , เงินฝากประจำ Agricultural Bank of CHINA , Agricultural Bank of CHINA , Bank of China (Macau ) , Abu Dhabi Commercial Bank PJSC และ Ahli Bank QSC ในสัดส่วน 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย ผลตอบแทนประมาณ 1.85 % ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขณะที่แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อต่อเนื่องของนักลงทุนในประเทศจากการที่ยังมีสภาพคล่องคงเหลืออยู่ในระบบค่อนข้างมากในขณะที่ตราสารออกใหม่ในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการลงทุน โดยตลาดตอบรับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 20 ปี (LB366A) ค่อนข้างดีโดยมี อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) ประมาณ 1.51 เท่า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ มียอดขายสุทธิจำนวน 4,499 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ หลังการส่งสัญญาณของธนาคารกลางยุโรป ( ECB ) ว่าอาจมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมเดือนมีนาคม การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหุ้น ที่ทำให้เกิดแรงขายในตลาดตราสารหนี้ ตลาดยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ ( Fed) น่าจะยังไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมเดือนมกราคม โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 bps มาอยู่ที่ 0.88% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 3 bps. มาอยู่ที่ 1.49% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 bps.มาอยู่ที่ 2.07% ต่อปี สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้จะเป็นผลการประชุม FOMC ในวันที่ 26-27 มกราคม เศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีน แนวโน้มราคาน้ำมันโลก และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ


Latest Press Release

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,219.40-1,224.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,100 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

เคทีซีชวนสมาชิกนักอ่าน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ แอ่วงาน Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท เรดดี้ทูรี๊ด จำกัด มอบสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกรักการอ่านชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นครั้งแรกในงานมหกรรม "Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018" พบกับหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพมากกว่า 1...

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)...

Gossip News: หุ้นใหญ่ชโยยันกอดหุ้นแน่น

CHAYO ผู้ประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน กลับประกาศข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2561...

ภาพข่าว: บตท. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)...

Related Topics