KTAM ขยายเปิดขาย KT-INDIA ถึง 5 ก.พ. พร้อมจำหน่ายตราสารหนี้ 6 เดือนชู 1.85%

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday January 27, 2016 11:17
กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--KTAM

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ลูกค้าให้ความสนใจลงทุนในกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-INDIA) ค่อนข้างมาก บริษัทจึงขยายระยะเวลาในการเปิดจำหน่ายออกไปถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund (กองทุนรวมหลัก )โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์บริหารเงินเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียเป็นหลัก

ทั้งนี้การลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีนโยบายการปฎิรูปภายในประเทศมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนและดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศอินเดีย มีการปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจที่ง่ายขึ้น และการลดขั้นตอนต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) ส่งเสริม Digital Economy และความโปร่งใสของการบริหารงานในองค์กรต่างๆ ทั้งนี้การปฏิรูปจะส่งผลดีต่อภาคลักษณ์ของตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมทำให้ตลาดอินเดียมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

ผลตอบแทนของกองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 4.81% 2 ปี อยู่ที่ 19.26% และ 3 ปี อยู่ที่ 11.31 % ซึ่งสูงกว่าดัชนีอ้างอิง โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -6.51 % 2 ปี อยู่ที่ 8.20% และ 3 ปี อยู่ที่ 3.92%

นอกจากนี้บริษัทยังเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 82 ( KTFF82 )อายุ 6 เดือน เสนอขายทั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย MTN ที่ออกโดย Banco Latinoamericano de Comercio Exterior , S.A. , เงินฝากประจำ Agricultural Bank of CHINA , Agricultural Bank of CHINA , Bank of China (Macau ) , Abu Dhabi Commercial Bank PJSC และ Ahli Bank QSC ในสัดส่วน 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย ผลตอบแทนประมาณ 1.85 % ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขณะที่แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อต่อเนื่องของนักลงทุนในประเทศจากการที่ยังมีสภาพคล่องคงเหลืออยู่ในระบบค่อนข้างมากในขณะที่ตราสารออกใหม่ในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการลงทุน โดยตลาดตอบรับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 20 ปี (LB366A) ค่อนข้างดีโดยมี อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) ประมาณ 1.51 เท่า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ มียอดขายสุทธิจำนวน 4,499 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ หลังการส่งสัญญาณของธนาคารกลางยุโรป ( ECB ) ว่าอาจมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมเดือนมีนาคม การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหุ้น ที่ทำให้เกิดแรงขายในตลาดตราสารหนี้ ตลาดยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ ( Fed) น่าจะยังไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมเดือนมกราคม โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 bps มาอยู่ที่ 0.88% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 3 bps. มาอยู่ที่ 1.49% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 bps.มาอยู่ที่ 2.07% ต่อปี สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้จะเป็นผลการประชุม FOMC ในวันที่ 26-27 มกราคม เศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีน แนวโน้มราคาน้ำมันโลก และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น ซาบีน่า อนุมัติจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมฯ...

ทริส จัดเครดิต ช. การช่าง (CK) ขึ้นอันดับAสูงสุดครั้งแรกของบริษัทฯ ตอกย้ำความแกร่งของธุรกิจก่อสร้างและการผนึกกำลังบริษัทสัมปทานในเครือ

ทริสเรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิต "ช.การช่าง" เป็น "A" จาก "A-" แนวโน้ม Stable สะท้อนความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ขยายลงทุนในกลุ่มบริษัท หนุนรายได้และผลตอบแทนที่ดี ลดความเสี่ยงความผันผวนอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ด้านหนี้สินลดลง ทริสเรทติ้ง...

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท...

VRANDA เคาะราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันให้ความมั่นใจ

VRANDA เคาะราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันให้ความมั่นใจตอบรับจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึง 6 เท่า พร้อมเปิดให้ประชาชนจองซื้อระหว่าง วันที่ 24 – 26 เมษายนนี้ ด้านผู้บริหาร "วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์" มั่นใจกระแสตอบรับดี...

IOD ขึ้นเครื่องหมาย * หุ้น PTL ในผลประเมิน CGR ปี 2561

นาย กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยว่า IODประกาศขึ้นเครื่องหมายดอกจัน (*) เหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของ บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL ในผลการประเมิน CGR ปี2561 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562...

Related Topics