แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดงานฉลอง 1 ทศวรรษ โครงการนิท นเพื่อนรักและก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 29, 2012 16:09
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--แปลน ฟอร์ คิดส์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการนิทานเพื่อนรัก ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มุ่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก ตามแนวการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language) ที่เน้นการบูรณาการทักษะด้านต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งผ่านการคัดสรร กลั่นกรองจากนักวิชาการการศึกษาด้านปฐมวัยและนักเขียนนิทานเด็กโดยเฉพาะ จากแนวคิดที่มุ่งหวังจะกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในเด็กปฐมวัย เราจึงทำการสำรวจความคิดเห็นและทำวิจัยเชิงปฏิบัติการกับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลต่างๆ รวมถึงกลุ่มสมาชิกนิทานเพื่อนรักที่เป็นครู พ่อแม่และผู้ปกครอง เพื่อนำผลสรุปที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบของโครงการ จนสอดรับกับแนวการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2542 และแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ปี พ.ศ. 2546 เป็นปีแห่งการรวมพลังรักการอ่าน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในฐานะที่เราเป็นสะพานเชื่อมการอ่าน สรรค์สร้างความสุขจากหนังสือนิทานให้แก่นักอ่านตัวน้อยมาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นสำคัญ จึงแบ่งหนังสือออกเป็นสองระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการและทักษะที่แตกต่างกันของเด็กวัย 4-7 ปี ระดับหนึ่ง สำหรับเด็กอนุบาล 1-2 และระดับสอง สำหรับอนุบาล 3-ป.1 อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้แก่วงการอ่านของการศึกษาปฐมวัยไทย ให้คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการอ่านได้ทุกวัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้โครงการนิทานเพื่อนรักเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการการศึกษาด้านปฐมวัย รวมถึงสมาชิก และพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 11 แล้ว

ในโอกาสนี้ บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวงานฉลอง 1 ทศวรรษนิทานเพื่อนรัก และก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ พร้อมทั้งรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Latest Press Release

คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการเงิน 1 อัตรา และอาจารย์ ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่สนใจสามารถ Download...

โครงการบรรเทาความยากจนของ "ซิโนเปค" ช่วย 8 อำเภอในจีนหลุดพ้นจากความยากจน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเอ็น

บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคัล คอร์ปอเรชัน หรือ ซิโนเปค (HKG: 0386) ประกาศว่า อำเภอปกครองตนเองตงเซียงในมณฑลกานซูหลุดพ้นจากความยากจนแล้ว โดยเป็นอำเภอสุดท้ายจาก 8 อำเภอที่ได้รับความช่วยเหลือจากซิโนเปคภายใต้โครงการบรรเทาความยากจน (fixed-point poverty...

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนงานพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 พร้อมสร้างความเข้าใจ

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม...

งานเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน"

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ผู้บริหารบริษัท IRPC ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม...

ซินเน็คฯ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานคอมมาร์ต เอ็กซ์ตรีม 2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา ทรงเปิดงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมไอที 'คอมมาร์ต เอ็กซ์ตรีม 2020' โดยมี นางสาวสุธิดา มงคลสุธี...

Related Topics