แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดงานฉลอง 1 ทศวรรษ โครงการนิท นเพื่อนรักและก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 29, 2012 16:09
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--แปลน ฟอร์ คิดส์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการนิทานเพื่อนรัก ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มุ่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก ตามแนวการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language) ที่เน้นการบูรณาการทักษะด้านต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งผ่านการคัดสรร กลั่นกรองจากนักวิชาการการศึกษาด้านปฐมวัยและนักเขียนนิทานเด็กโดยเฉพาะ จากแนวคิดที่มุ่งหวังจะกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในเด็กปฐมวัย เราจึงทำการสำรวจความคิดเห็นและทำวิจัยเชิงปฏิบัติการกับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลต่างๆ รวมถึงกลุ่มสมาชิกนิทานเพื่อนรักที่เป็นครู พ่อแม่และผู้ปกครอง เพื่อนำผลสรุปที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบของโครงการ จนสอดรับกับแนวการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2542 และแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ปี พ.ศ. 2546 เป็นปีแห่งการรวมพลังรักการอ่าน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในฐานะที่เราเป็นสะพานเชื่อมการอ่าน สรรค์สร้างความสุขจากหนังสือนิทานให้แก่นักอ่านตัวน้อยมาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นสำคัญ จึงแบ่งหนังสือออกเป็นสองระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการและทักษะที่แตกต่างกันของเด็กวัย 4-7 ปี ระดับหนึ่ง สำหรับเด็กอนุบาล 1-2 และระดับสอง สำหรับอนุบาล 3-ป.1 อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้แก่วงการอ่านของการศึกษาปฐมวัยไทย ให้คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการอ่านได้ทุกวัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้โครงการนิทานเพื่อนรักเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการการศึกษาด้านปฐมวัย รวมถึงสมาชิก และพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 11 แล้ว

ในโอกาสนี้ บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวงานฉลอง 1 ทศวรรษนิทานเพื่อนรัก และก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ พร้อมทั้งรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Latest Press Release

“The Best Of Nakornpathom” วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดี 100 ปี นครปฐม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม, หอการค้าจังหวัดนครปฐม, เกษตรจังหวัดนครปฐม, สมาคมส้มโอไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดงาน The Best Of Nakornpathom วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดี 100 ปี นครปฐม...

FORTUNE ประกาศรายชื่อบริษัท “เปลี่ยนโลก” ประจำปี ครั้งที่ 6

- "The Vaccine Makers" คว้าที่หนึ่ง ตามด้วย Alibaba อันดับ 2 และ PayPal ติดอันดับ 3 ในการจัดอันดับบริษัทที่ทำผลงานได้ดี ด้วยการทำดีเพื่อสังคม FORTUNE ประกาศรายชื่อบริษัทเปลี่ยนโลก หรือ "Change the World" List ประจำปี ครั้งที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทกว่า...

ลิ้มรส 'จักรพรรดิแห่งท้องทะเลเหนือ’ ในหลากเมนูอาหารจีนขึ้นชื่อ ณ ห้องอาหารไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

ห้องอาหารไดนาสตี้ขอแนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อลิ้มรส 'จักรพรรดิแห่งท้องทะเลเหนือ’ กุ้งมังกร และ ปูยักษ์อลาสก้า ในหลากหลายรายการอาหารจีนขึ้นชื่อสูตรต้นตำรับกวางตุ้ง ปรุงอย่างพิถีพิถันโดยมาสเตอร์เชฟกัม ลัม ฮิง...

Yili Group ขึ้นแท่นแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมมูลค่าสูงสุดในโลก

Brand Finance บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เปิดเผยรายงานประเมินมูลค่าแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มประจำปี 2563 ซึ่งผลปรากฏว่า บริษัทนมยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่าง Yili Group (SHA: 600887) คว้าตำแหน่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูงสุด...

โครงการ Country Garden Forest City เผยแพร่แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเวศ มุ่งสร้างเมืองแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา โครงการ Country Garden Forest City ได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเวศของโครงการ Forest City แผนดังกล่าวได้สรุปภารกิจของการพัฒนาระบบนิเวศของ Forest City และกำหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ของการพัฒนา การดำเนินการ...

Related Topics