ภาพข่าว: ป.ป.ช. จัดทำละครต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 17:33
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--Happy In Time PR & Marketing

สำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าว “การจัดทำและเผยแพร่หนังสือคดีทุจริต และละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม” โดยมี นายชาตรี ทองสำริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. นายบัณฑูร วงศ์สีลโชติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน นางสาวงามพรรณ เวชชาชีวะ นายกุลชาติ จิตขจรวานิช ผู้กำกับฯ นางกมลชนก เขมะโยธิน นายดิลก ทองวัฒนา นายภูพิงค์ พังสะอาด (พิง ลำพระเพลิง) และ นายธนฉัตร ตุลยฉัตร ร่วมพูดคุย ณ ห้องนนทบุรี ๒ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บรรยายภาพ (จากซ้าย)