#วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์ทะเล ซีไลฟ์ แบงคอก จัดทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พาพนักงานจิตอาสา ปลูกปะการังแบบใหม่ ปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ และทำความสะอาดชายหาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 4, 2017 18:40
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--เอ็มเอสแอลกรุ๊ป

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลทุกวันนี้ เกิดจากสมดุลของระบบนิเวศถูกทำลายเสียหายและส่งผลกระทบในแนวกว้าง ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในระบบนิเวศ อย่างแนวปะการัง แหล่งรวมอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด ที่นอกจากจะเสื่อมสลายเองโดยธรรมชาติ จากการ 'ฟอกขาว' จากภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น และด้วยฝีมือมนุษย์ สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ลดจำนวนลงและมักถูกมองข้าม อย่างประชากรปูม้า ที่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยม ก็กำลังขาดสมดุลอย่างหนักเพราะปริมาณการบริโภคสูงกว่าอัตราการเกิด นอกจากนี้ ภัยอันตรายต่อสัตว์ทะเลอีกหนึ่งอย่าง ก็คือขยะบริเวณชายหาดที่ถูกซัดลงทะเลเองก็เป็นปัจจัยร้ายแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการกินเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร เป็นต้น

ด้วยความรับผิดชอบในฐานะอควาเรียมที่มีหลักการบริหารอควาเรียมแบบยั่งยืน (Sustainability) และ วิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นหัวใจแห่งนักอนุรักษ์ ซีไลฟ์ แบงคอก จึงมุ่งหน้าสานต่อพันธกิจ เนื่องใน วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day) ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัครนักอนุรักษ์จากทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งและผืนน้ำในประเทศของตน ทางซีไลฟ์ แบงคอก จึงรวมตัวอาสาสมัครพนักงานและเจ้าหน้าที่นักดำน้ำประจำอควาเรียมจิตอาสา ไปร่วมกันทำ "กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 3" ซึ่งประกอบด้วย การปลูกปะการังแบบใหม่ การคืนประชากรปูม้าสู่ระบบนิเวศ และการทำความสะอาดชายหาด ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมปลูกปะการังแบบใหม่ ที่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ คอยกำกับดูแลและให้ความรู้วิธีการปลูกปะการัง และมีเจ้าหน้าที่ดำน้ำประจำ ซีไลฟ์ แบงคอก เป็นผู้ดำน้ำลงไปวางปะการังปลูกใหม่ด้วยตัวเอง อนึ่ง การปลูกปะการังโดยใช้หินฟอสซิลหล่อด้วยปูนซีเมนต์มาเป็นแท่นฐานปลูก เป็นการปลูกทดแทนปะการังที่ได้รับความเสียหาย โดยเลือกปลูกเป็นปะการังสายพันธุ์ 'เขากวาง' ด้วยคุณสมบัติที่เติบโตอย่างแข็งแรงและรวดเร็ว และยังเอื้อต่อการวางไข่ของฝูงปลา ซึ่งการใช้ฐานปูนซีเมนต์แทนการใช้ท่อพีวีซีนี้ ช่วยในการอนุรักษ์ปะการังแบบยั่งยืนและเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพราะหินปูนซีเมนต์เมื่อถูกน้ำทะเลกัดกร่อนสามารถย่อยสลายไปเองได้ จึงไม่ทำให้เกิดขยะทางทะเล และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ซีไลฟ์ แบงคอก ทำเพื่อเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล คือ การปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวนกว่าร้อยตัว เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลทดแทนการจับไปบริโภคเพียงอย่างเดียว

ในส่วนของกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันทำความสะอาดชายฝั่งสากล หรือกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาด เป็นส่วนหนึ่งของ "กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 3" โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาของซีไลฟ์ แบงคอก ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันเดินเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งหาดเตยงาม ซึ่งเป็นหาดหนึ่งในอำเภอสัตหีบที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว จากกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานจิตอาสาของซีไลฟ์ แบงคอก สามารถเก็บขยะได้มากกว่าสิบถุง ประกอบด้วย ฝาขวดเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก กล่องนม ห่อขนม ถุงพลาสติก และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

นายนพดล ประพิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนทส์ (ประเทศไทย) กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ของ ซีไลฟ์ แบงคอก ว่า "เราเน้นความสำคัญของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน กิจกรรมจิตอาสาที่เราทำทุกโครงการมักประกอบด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติ และองค์ประกอบที่สามารถนำไปต่อยอดและสานต่อในอนาคตได้ อาทิ กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาม เพื่อรักษาท้องทะเลให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปราศจากสิ่งแปลกปลอมอันตราย และปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ในส่วนของกิจกรรมอนุรักษ์เพิ่มเติมของปีนี้ อย่างการปลูกปะการังและปล่อยปูม้า ก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยซีไลฟ์ แบงคอก ได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลผนวกรวมกับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุรักษ์เหล่านี้ ไม่ใช่เป็นการสร้างขยะเพิ่มเติมหรือการทำให้เกิดความเดือดร้อน เพราะให้ความช่วยเหลือแบบผิดวิธี"

ปิดท้ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทริปนี้ด้วยความเป็นสิริมงคลของกลุ่มพนักงาน ซีไลฟ์ แบงคอก ในการสักการะบูชา 'เสด็จเตี่ย' หรือ กรมหลวงชุมพร ณ แหลมปู่เจ้า ซึ่งตั้งอยู่บนเขากรมหลวงชุมพร และชมวิวทิวทัศน์จากจุดที่สูงที่สุดของหาดเตยงาม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถือได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ นอกจากได้ทำความดีสู่ท้องทะเลแล้ว ยังได้ความทรงจำดีๆ กลับบ้านไปอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกใต้ทะเลครั้งต่อไปได้ ณ อควาเรียมมาตรฐานระดับโลก ซีไลฟ์ แบงคอก, ชั้น บี1-บี2 สยามพารากอน ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.sealifebangkok.comและ Facebook: https://www.facebook.com/SEALIFEBangkokOceanWorld


Latest Press Release

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ชวน อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา คัดของขวัญมงคล แนะของแต่งบ้านเสริมดวงเด่น-แก้เคล็ด รับปีหมูทอง 2562

"ของขวัญ" เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสื่อแทนความรัก ความปรารถนาดี จากผู้ให้ส่งถึงผู้รับได้ในทุกๆ โอกาส อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณภาพมาตรฐานโลก จึงได้จัดแคมเปญ...

อัล มีรอซ ไนท์ ชิลล์เอาท์บนดาดฟ้าโรงแรมอัล มีรอซ คืนวันที่ 31 ธันวาคม ลุ้นตั๋วเครื่องบินเที่ยวสิงคโปร์

โรงแรมอัล มีรอซ (Al Meroz) บนถนนรามคำแหงซอย 5 จัดโปรโมชั่นอิ่มจุใจส่งท้ายปี "อัล มีรอซ ไนท์" สัมผัสบรรยากาศสบายๆ อาหารบาร์บีคิวชั้นเลิศ ปิ้งย่างไม่อั้นและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาทิ ปูอลาสก้า ปูม้า หอยเชลล์ ไก่งวงเนื้อแน่นซอสตับไก่จากอเมริกาอบพร้อมซอสแคนเบอรี่...

ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic

วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย...

สิงคโปร์แอร์ไลน์ ฉลองการรับมอบเครื่องบิน A350-900 พิสัยบินระยะกลาง ที่ติดตั้งระบบ AVANT IFE และโซลูชั่นการเชื่อมต่อของ ทาเลส

- ในเดือนตุลาคม 2558 สิงคโปร์แอร์ไลน์ ได้เลือก ทาเลส เป็นผู้ติดตั้งระบบ AVANT IFE และโซลูชั่นการเชื่อมต่อบนเครื่องบิน A350-900 พิสัยบินระยะกลางลำใหม่ของทางสายการบิน พร้อมกับเลือกใช้บริการ FlytCARE ของทาเลสในเวลาต่อมา - ระบบ AVANT IFE ของทาเลส...

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เชียงใหม่

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา และซ่อมแซมที่พักให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก...

Related Topics