#วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์ทะเล ซีไลฟ์ แบงคอก จัดทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พาพนักงานจิตอาสา ปลูกปะการังแบบใหม่ ปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ และทำความสะอาดชายหาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 4, 2017 18:40
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--เอ็มเอสแอลกรุ๊ป

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลทุกวันนี้ เกิดจากสมดุลของระบบนิเวศถูกทำลายเสียหายและส่งผลกระทบในแนวกว้าง ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในระบบนิเวศ อย่างแนวปะการัง แหล่งรวมอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด ที่นอกจากจะเสื่อมสลายเองโดยธรรมชาติ จากการ 'ฟอกขาว' จากภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น และด้วยฝีมือมนุษย์ สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ลดจำนวนลงและมักถูกมองข้าม อย่างประชากรปูม้า ที่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยม ก็กำลังขาดสมดุลอย่างหนักเพราะปริมาณการบริโภคสูงกว่าอัตราการเกิด นอกจากนี้ ภัยอันตรายต่อสัตว์ทะเลอีกหนึ่งอย่าง ก็คือขยะบริเวณชายหาดที่ถูกซัดลงทะเลเองก็เป็นปัจจัยร้ายแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการกินเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร เป็นต้น

ด้วยความรับผิดชอบในฐานะอควาเรียมที่มีหลักการบริหารอควาเรียมแบบยั่งยืน (Sustainability) และ วิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นหัวใจแห่งนักอนุรักษ์ ซีไลฟ์ แบงคอก จึงมุ่งหน้าสานต่อพันธกิจ เนื่องใน วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day) ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัครนักอนุรักษ์จากทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งและผืนน้ำในประเทศของตน ทางซีไลฟ์ แบงคอก จึงรวมตัวอาสาสมัครพนักงานและเจ้าหน้าที่นักดำน้ำประจำอควาเรียมจิตอาสา ไปร่วมกันทำ "กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 3" ซึ่งประกอบด้วย การปลูกปะการังแบบใหม่ การคืนประชากรปูม้าสู่ระบบนิเวศ และการทำความสะอาดชายหาด ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมปลูกปะการังแบบใหม่ ที่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ คอยกำกับดูแลและให้ความรู้วิธีการปลูกปะการัง และมีเจ้าหน้าที่ดำน้ำประจำ ซีไลฟ์ แบงคอก เป็นผู้ดำน้ำลงไปวางปะการังปลูกใหม่ด้วยตัวเอง อนึ่ง การปลูกปะการังโดยใช้หินฟอสซิลหล่อด้วยปูนซีเมนต์มาเป็นแท่นฐานปลูก เป็นการปลูกทดแทนปะการังที่ได้รับความเสียหาย โดยเลือกปลูกเป็นปะการังสายพันธุ์ 'เขากวาง' ด้วยคุณสมบัติที่เติบโตอย่างแข็งแรงและรวดเร็ว และยังเอื้อต่อการวางไข่ของฝูงปลา ซึ่งการใช้ฐานปูนซีเมนต์แทนการใช้ท่อพีวีซีนี้ ช่วยในการอนุรักษ์ปะการังแบบยั่งยืนและเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพราะหินปูนซีเมนต์เมื่อถูกน้ำทะเลกัดกร่อนสามารถย่อยสลายไปเองได้ จึงไม่ทำให้เกิดขยะทางทะเล และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ซีไลฟ์ แบงคอก ทำเพื่อเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล คือ การปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวนกว่าร้อยตัว เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลทดแทนการจับไปบริโภคเพียงอย่างเดียว

ในส่วนของกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันทำความสะอาดชายฝั่งสากล หรือกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาด เป็นส่วนหนึ่งของ "กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 3" โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาของซีไลฟ์ แบงคอก ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันเดินเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งหาดเตยงาม ซึ่งเป็นหาดหนึ่งในอำเภอสัตหีบที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว จากกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานจิตอาสาของซีไลฟ์ แบงคอก สามารถเก็บขยะได้มากกว่าสิบถุง ประกอบด้วย ฝาขวดเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก กล่องนม ห่อขนม ถุงพลาสติก และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

นายนพดล ประพิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนทส์ (ประเทศไทย) กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ของ ซีไลฟ์ แบงคอก ว่า "เราเน้นความสำคัญของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน กิจกรรมจิตอาสาที่เราทำทุกโครงการมักประกอบด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติ และองค์ประกอบที่สามารถนำไปต่อยอดและสานต่อในอนาคตได้ อาทิ กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาม เพื่อรักษาท้องทะเลให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปราศจากสิ่งแปลกปลอมอันตราย และปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ในส่วนของกิจกรรมอนุรักษ์เพิ่มเติมของปีนี้ อย่างการปลูกปะการังและปล่อยปูม้า ก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยซีไลฟ์ แบงคอก ได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลผนวกรวมกับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุรักษ์เหล่านี้ ไม่ใช่เป็นการสร้างขยะเพิ่มเติมหรือการทำให้เกิดความเดือดร้อน เพราะให้ความช่วยเหลือแบบผิดวิธี"

ปิดท้ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทริปนี้ด้วยความเป็นสิริมงคลของกลุ่มพนักงาน ซีไลฟ์ แบงคอก ในการสักการะบูชา 'เสด็จเตี่ย' หรือ กรมหลวงชุมพร ณ แหลมปู่เจ้า ซึ่งตั้งอยู่บนเขากรมหลวงชุมพร และชมวิวทิวทัศน์จากจุดที่สูงที่สุดของหาดเตยงาม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถือได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ นอกจากได้ทำความดีสู่ท้องทะเลแล้ว ยังได้ความทรงจำดีๆ กลับบ้านไปอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกใต้ทะเลครั้งต่อไปได้ ณ อควาเรียมมาตรฐานระดับโลก ซีไลฟ์ แบงคอก, ชั้น บี1-บี2 สยามพารากอน ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.sealifebangkok.comและ Facebook: https://www.facebook.com/SEALIFEBangkokOceanWorld


Latest Press Release

ธรรมศาสตร์จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ สร้างนวัตกรรม-คนรุ่นใหม่รองรับEEC

อธิการบดีมธ. ลงนามMOU ร่วมกับประธานสอท. ขับเคลื่อนนวัตกรรม งานวิจัยและบุคลากร สอดคล้องกับการเติบโตของภาคธุรกิจ พร้อมยกระดับ ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มุ่งสู่บทบาทสำคัญสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมในEEC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)...

มหิดลเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตระดับโลก Berliner Philharmoniker Top 3 ของโลก

มหิดลเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตระดับโลก "Berliner Philharmoniker" Top 3 ของโลก พร้อมวาทยกร ระดับโลก Gustavo Dudamel ผนึก Thailand Philharmonic Orchestra จุดกระแสดนตรีคลาสสิคในไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างปรากฎการณ์ทางดนตรีคลาสสิค...

ฉลองช่วงเวลาแห่งความสำเร็จในวัยเกษียณที่ห้องอาหารฟีสท์

ห้องอาหารฟีสท์เสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวัยเกษียณที่มาเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสำเร็จกับเพื่อนหรือครอบครัว สำหรับท่านที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ทานบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันหรือมื้อเย็นฟรี เมื่อจองตั้งแต่ 4 ท่านต่อโต๊ะ (ราคาผู้ใหญ่) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561...

CPF ยกระดับมาตรฐานแรงงานฟาร์มไก่เนื้อในคอนแทร็คฟาร์มสู่สากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกษตรกรในระบบคอนแทร็คฟาร์ม ดูแลแรงงานในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อตามมาตรฐานสากลอย่างจริงจัง ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนงานที่ทำงานในฟาร์ม...

ออฟฟิศเมท ชวนลงทะเบียนรับส่วนลดช้อปเฟอร์นิเจอร์ ในงานบ้านและสวน 2018

ออฟฟิศเมท จัดเต็มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เตรียมบุกงานบ้านและสวน 2018 ในธีม "Fulfill Your Work Space with the Best Selection เติมเต็มแรงบันดาลใจให้ทุกพื้นที่ทำงานในแบบคุณ" พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับออฟฟิศ โฮมออฟฟิศ...

Related Topics