กระทรวงเกษตรฯ จับมือบริษัทการบินไทย ขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร หนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จ.ฉะเชิงเทรา สู่ครัวการบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 16:00
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐอย่างแท้จริง ที่อาศัยจุดแข็งของจังหวัดฉะเชิงเทราในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงชั้นดีมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในระดับสูง และยังเป็นการสนับสนุนระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการตลาดนำการผลิตระดับพื้นที่และในการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" มาจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงขายผลผลิต โดยคำนึงถึงจุดเด่นของจังหวัด ศักยภาพการผลิต ความต้องการของตลาด และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 18 เขต ใน 77 จังหวัด เป็นผู้ให้คำแนะนำแบบ Coaching และขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มพูน ความมั่งคั่ง และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดเพื่อขยายโอกาสทางการค้าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร และสนับสนุนการ สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการสร้างตราสินค้าร่วมกันโดยอาศัยตราสินค้าของครัวการบินที่มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการขับเคลื่อนงานในการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้มีกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งได้กำหนดให้มีการดำเนินงานผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ในฐานะสหกรณ์แม่ข่ายที่จะดำเนินธุรกรรมร่วมกับฝ่ายครัวการบินโดยตรง ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของความร่วมมือตามแนวทางการตลาดนำการผลิตอย่างแท้จริง โดยอาศัยกลไกของสหกรณ์การเกษตรและจะพัฒนาให้เป็นการใช้ Big Data ในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรไทย และจะเป็นแรงส่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายยังได้วางแนวทางในระยะต่อไป ที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพชนิดอื่น ๆ ให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์เมนู เพื่อครัวการบินไทยโดยเฉพาะ และที่สำคัญจะพัฒนาเพื่อต่อยอดสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม โดยใช้นวัตกรรมการขายในรูปแบบ Online to Offline หรือ O2O (โอ-ทู-โอ) โดยเริ่มจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูง ในลักษณะของ Mango Gift Boxสำหรับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้บนเครื่องบินขณะเดินทางเข้าประเทศไทยหรือระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วไปรับสินค้าได้เลยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศของตนผ่านบริการขนส่งของการบินไทยอีกด้วย


Latest Press Release

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด...

ภาพข่าว: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซือดะ ร่วมสนับสนุนงาน มุสลิมไทยแฟร์ครั้งที่ 4

นางสาวกิดาการ นิพรรัมย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) พร้อมด้วย นางสาวกสิกา จินดารัตน์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (กิจกรรมพิเศษ) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซือดะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขวัญใจพี่น้องชาวมุสลิม...

ยางชะลอความเร็ว รุ่น DJSD-003 แบรนด์ Dpark เหมาะกับงานหมู่บ้านที่ใส่ใจความปลอดภัย

หากต้องการยางที่มีความกว้างมากขึ้นในรับหนักของล้อรถ โดยมีความกว้างอยู่ที่ 350 มิลลิเมตร ซึ่งในพื้นที่ที่กว้างขึ้นจะให้ลดระยะการกระดกของตัวรถได้ดีขึ้น ในกรณีที่รถวิ่งมาในความเร็วที่สูงกว่าปกติทำให้รถไม่กระโดดลอยขึ้นจากถนนมากนัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02...

เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ครั้งที่ 2 ชมแนวคิดโครงการ ร่วมกิจกรรมฟรี 19 พ.ย.นี้ ที่สวนอุตสาหกรรมฯ ลำพูน

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญชาวลำพูนและผู้สนใจ ร่วมงาน "เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ" ครั้งที่ 2 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00-12.00 น....

CHO โชว์กำไร 9 เดือนแรกทะลัก 301.49% อานิสงส์รายได้จากการขายและบริการ พุ่ง-ตุนงานในมือกว่า 4,055 ลบ. NGV ล็อตแรกที่ส่งมอบไป ได้รับชำระเงินเรียบร้อยจาก ขสมก.แล้ว พร้อมส่งล๊อต 2 ปลายเดือน พ.ย.นี้ หนุนรายโตเกิน 20%

บมจ.ช ทวี (CHO) โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกสุดตระการตา กวาดรายได้รวมกว่า 1,977.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.38% กำไรสุทธิ 83.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.49% ส่วนไตรมาส 3 มีกำไรสุทธิ 33.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.06%จากช่วงเดียวกันปีก่อน...

Related Topics