กระทรวงเกษตรฯ จับมือบริษัทการบินไทย ขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร หนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จ.ฉะเชิงเทรา สู่ครัวการบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 16:00
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐอย่างแท้จริง ที่อาศัยจุดแข็งของจังหวัดฉะเชิงเทราในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงชั้นดีมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในระดับสูง และยังเป็นการสนับสนุนระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการตลาดนำการผลิตระดับพื้นที่และในการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" มาจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงขายผลผลิต โดยคำนึงถึงจุดเด่นของจังหวัด ศักยภาพการผลิต ความต้องการของตลาด และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 18 เขต ใน 77 จังหวัด เป็นผู้ให้คำแนะนำแบบ Coaching และขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มพูน ความมั่งคั่ง และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดเพื่อขยายโอกาสทางการค้าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร และสนับสนุนการ สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการสร้างตราสินค้าร่วมกันโดยอาศัยตราสินค้าของครัวการบินที่มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการขับเคลื่อนงานในการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้มีกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งได้กำหนดให้มีการดำเนินงานผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ในฐานะสหกรณ์แม่ข่ายที่จะดำเนินธุรกรรมร่วมกับฝ่ายครัวการบินโดยตรง ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของความร่วมมือตามแนวทางการตลาดนำการผลิตอย่างแท้จริง โดยอาศัยกลไกของสหกรณ์การเกษตรและจะพัฒนาให้เป็นการใช้ Big Data ในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรไทย และจะเป็นแรงส่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายยังได้วางแนวทางในระยะต่อไป ที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพชนิดอื่น ๆ ให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์เมนู เพื่อครัวการบินไทยโดยเฉพาะ และที่สำคัญจะพัฒนาเพื่อต่อยอดสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม โดยใช้นวัตกรรมการขายในรูปแบบ Online to Offline หรือ O2O (โอ-ทู-โอ) โดยเริ่มจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูง ในลักษณะของ Mango Gift Boxสำหรับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้บนเครื่องบินขณะเดินทางเข้าประเทศไทยหรือระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วไปรับสินค้าได้เลยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศของตนผ่านบริการขนส่งของการบินไทยอีกด้วย


Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics