กระทรวงเกษตรฯ จับมือบริษัทการบินไทย ขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร หนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จ.ฉะเชิงเทรา สู่ครัวการบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 16:00
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐอย่างแท้จริง ที่อาศัยจุดแข็งของจังหวัดฉะเชิงเทราในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงชั้นดีมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในระดับสูง และยังเป็นการสนับสนุนระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการตลาดนำการผลิตระดับพื้นที่และในการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" มาจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงขายผลผลิต โดยคำนึงถึงจุดเด่นของจังหวัด ศักยภาพการผลิต ความต้องการของตลาด และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 18 เขต ใน 77 จังหวัด เป็นผู้ให้คำแนะนำแบบ Coaching และขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มพูน ความมั่งคั่ง และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดเพื่อขยายโอกาสทางการค้าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร และสนับสนุนการ สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการสร้างตราสินค้าร่วมกันโดยอาศัยตราสินค้าของครัวการบินที่มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการขับเคลื่อนงานในการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้มีกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งได้กำหนดให้มีการดำเนินงานผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ในฐานะสหกรณ์แม่ข่ายที่จะดำเนินธุรกรรมร่วมกับฝ่ายครัวการบินโดยตรง ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของความร่วมมือตามแนวทางการตลาดนำการผลิตอย่างแท้จริง โดยอาศัยกลไกของสหกรณ์การเกษตรและจะพัฒนาให้เป็นการใช้ Big Data ในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรไทย และจะเป็นแรงส่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายยังได้วางแนวทางในระยะต่อไป ที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพชนิดอื่น ๆ ให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์เมนู เพื่อครัวการบินไทยโดยเฉพาะ และที่สำคัญจะพัฒนาเพื่อต่อยอดสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม โดยใช้นวัตกรรมการขายในรูปแบบ Online to Offline หรือ O2O (โอ-ทู-โอ) โดยเริ่มจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูง ในลักษณะของ Mango Gift Boxสำหรับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้บนเครื่องบินขณะเดินทางเข้าประเทศไทยหรือระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วไปรับสินค้าได้เลยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศของตนผ่านบริการขนส่งของการบินไทยอีกด้วย


Latest Press Release

ก.เกษตรฯ รมช.กษ.ยกทีมตรวจเขื่อน

3 รัฐมนตรีเกษตรฯยกทีมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เตรียมใช้ระบบการชะลอสูบน้ำเพื่อยืดระยะเวลาน้ำใช้การเหลือนานขึ้นแก้วิกฤติน้ำไม่ไหลลงเขื่อน พร้อมเตรียมหารือนายกฯระดม3...

เด่นวิทย์ สวิงทีมชาติคว้าแชมป์บุคคลพร้อมพาทีมไทยซิมแชมป์ ศึกกอล์ฟสมัครเล่น สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ ครั้งที่ 72

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สวิงหนุ่มทีมชาติไทย วัย 15 ปี หยิบแชมป์บุคคลชาย พร้อมจับคู่กับ นพรัตน์ พานิชผล พาทีมไทย (1) คว้าแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ "สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 72" ที่สนามกอล์ฟ ลากูน่า...

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊ค เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ เผยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หรือ เฮีย ฉั้ว (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิด "อะไรก็เกิดขึ้นได้...

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนลิ้มกาแฟและขนมที่ปรุงด้วยใจ น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนหลบฝน เดินช้อปปิ้งแบบมีสไตล์ พร้อมแวะชมป๊อปอัพคาเฟ่เก๋ๆให้รู้สึกถึงวัยเด็กกับ "NOSH NOSH BANGKOK POP UP CAFÉ" (น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่) คาเฟ่ที่ตกแต่งแบบไทยๆ เสิร์ฟขนมไทยและเครื่องดื่มชื่นใจมากมาย ณ...

สอศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่งเสริมประสบการณ์ 9 -11 ต.ค. 62 ที่ไบเทค บางนา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่...

Related Topics