กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 21, 2018 13:23
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--กระทรวงเกษตรละสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ 4 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากรพะราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด ระหว่าง 1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) และ 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง)

ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และประสานเชื่อมโยงทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีโดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยหลังจากการลงนามในวันนี้ จะเกิดการลงนามMOU ความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครบทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด รวม 56 จังหวัด สรุปพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ที่จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังตั้งแต่ ปี 2561 - 2564 รวมทั้งสิ้น 3,392,639 ไร่

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะแสดงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การสร้างความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ ปักธงรบหยุดสารพิษอันตรายร้ายแรง รวมทั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดทั้ง 3 กลุ่ม นิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องจ้านวน 14 จังหวัด 3 กลุ่มจังหวัดตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ รวมทั้งทุกภาคส่วนจะได้มีความเข้าใจในการบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

เปิดบ้านตระกูล หัวเฉียว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กำหนดจัดงาน Open House มีชื่องานว่า เปิดบ้านตระกูล "หัวเฉียว" (Huachiew Family Edutown 2018) เพื่อต้อนรับเหล่าจอมยุทธ์น้อยใหญ่จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงของมหาวิทยาลัย เข้ามาตักตวงวิชาความรู้จาก 13...

รมช.ลักษณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: 40th AMAF) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61...

ปิดทองฯร่วมมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมแนวพระราชดำริ คลุมชายแดนภาคเหนือ ลดยาเสพติดด้วยการพัฒนายั่งยืน

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เตรียมอบรมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 16 อำเภอ 17,760 คน ในเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน หวังกระตุ้นพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สกัดปัญหายาเสพติด...

รมช.กษ.,ปลัดกษ.,รองปลัดกษ.และเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ครบรอบ ๒ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร...

ภาพข่าว: DOD น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ร่วมด้วย นายภูวดล สุนทรวิภาต กรรมการผู้จัดการ และ พนักงาน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี...

Related Topics