กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 21, 2018 13:23
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--กระทรวงเกษตรละสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ 4 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากรพะราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด ระหว่าง 1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) และ 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง)

ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และประสานเชื่อมโยงทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีโดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยหลังจากการลงนามในวันนี้ จะเกิดการลงนามMOU ความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครบทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด รวม 56 จังหวัด สรุปพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ที่จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังตั้งแต่ ปี 2561 - 2564 รวมทั้งสิ้น 3,392,639 ไร่

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะแสดงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การสร้างความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ ปักธงรบหยุดสารพิษอันตรายร้ายแรง รวมทั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดทั้ง 3 กลุ่ม นิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องจ้านวน 14 จังหวัด 3 กลุ่มจังหวัดตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ รวมทั้งทุกภาคส่วนจะได้มีความเข้าใจในการบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

2 ร้านอาหารฮ่องกงในเครืออิมแพ็ค ชวนลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย อิ่มสุดคุ้มกับส่วนลดพิเศษ

เติมเต็มความสุขด้วยมื้ออร่อยสุดฟินที่ ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน และ ร้านฮ่องกง สุกี้ 2 ร้านอาหารคุณภาพในเครืออิมแพ็ค มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย รับส่วนลดทันที 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน...

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72 นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง "อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง" - "51 แอนผจญภัย" - "ดอยบอย" ดึงต่างชาติร่วมลงทุน หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ - จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เมื่อวันที่ 17...

His Royal Highness Prince Ata พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโอที่ 6 แห่งตองกา เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คน เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวัตร์ นวมรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ...

มูลนิธิเอสซีจี รวมพลังนักเรียนทุนฯ ร่วมกิจกรรม HEAD HEART HAND เพื่อต่อยอดฝีมือ พัฒนาความคิด และส่งต่อการมีจิตสาธารณะ

เชาวลิต เอกบุตร (กลาง) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม "HEAD HEART HAND" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" นำนักเรียนทุนฯ จำนวน 256 คน จากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกทักษะฝีมือ...

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา ทำหนังสือแจ้งสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิฯติดตามโบราณวัตถุ 32 รายการคืนสู่ไทย...

Related Topics