ม.หอการค้าไทยและหอการค้าไทย จับมือ BLCU เปิดหลักสูตรTEPCIAN ครั้งแรกในไทย หนุนการค้าไทยจีนระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 30, 2019 10:22
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทยและหอการค้าไทย จับมือ BLCU เปิดหลักสูตรTEPCIAN ครั้งแรกในไทย หนุนการค้าไทยจีนระดับสูง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้าและอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และ ส่งเสริม Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงมีเป้าหมายในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้บริหาร และผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าตลาดระดับ

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN (Top Executive Program on China Business Insights and Network) (เท้ปเซียน) หรือ "หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน" ที่เกิดจากความร่วมมือกันของ 3 องค์กร นำเอาความสุดยอดขั้นเซียน ของแต่ละองค์กรมาบูรณาการร่วมกันจนกลายเป็นหลักสูตรที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี ในการติดต่อธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศจีน เน้นการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เรียน และกับวิทยากรพิเศษด้วย และนอกจากความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว ภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จในการติดต่อประสานงานกับนักธุรกิจชาวจีน เพราะภาษาเปรียบเสมือนสะพานทางวัฒนธรรม เป็นใบเบิกทางแห่งมิตรภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์นำไปสู่ความร่วมมือทางการค้าต่อไป ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงช่วยสร้างโอกาสการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และเน้นการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ควรรู้ในการติดต่อธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างความประทับใจอันจะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การร่วมมือกันทั้ง 3 องค์กรเพื่อเปิดหลักสูตร TEPCIAN เพื่อเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นสถาบันที่ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาด้านการค้าและการพาณิชย์มาอย่างยาวนาน และหอการค้าไทยแหล่งรวมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจของไทย และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต โดยหลักสูตร TEPCIAN เน้นการเรียนองค์ความรู้ระดับ "เซียน" ที่ทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างธุรกิจไทยและจีน"

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในไทยและจีนทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้า และการพาณิชย์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งไทยและจีน โดยเริ่มเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน เรื่อยมาจนนโนบายการสร้างชาติจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจและเทคโนโลยี ที่สำคัญเป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจวัฒนธรรมจีน ตลอดจนสร้างความประทับใจในการร่วมมือทางธุรกิจกับจีนได้"

"มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หลักสูตร TEPCoT ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 12 รุ่น และ หลักสูตร TOPCATS เพื่อพัฒนาผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมบริการให้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม จนมาถึงหลักสูตร TEPCIAN (เท้ปเซียน) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผนวกกับการมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการในหอการค้าไทย ทำให้เรามั่นใจว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้า และการพาณิชย์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมในหลักสูตร TEPCIAN และทำให้หลักสูตร TEPCIAN นี้เป็นแหล่งรวมสุดยอดผู้บริหารระดับ "เซียน" ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในประเทศจีน เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป" อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ฮิชามมุดดิน ฮุสเซน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย ประกาศลั่นมาเลเซียสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้

นายฮิชามมุดดิน ฮุสเซน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย เรียกร้องให้ประชาชนในชาติร่วมกันผนวกรวมทุกเชื้อชาติให้เป็นหนึ่งเดียวและสร้างความก้าวหน้าแก่ประเทศ ในจดหมายที่เปิดผนึกต่อสื่อมวลชน นายฮุสเซนระบุว่า "ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา...

Vivo แบรนด์สมาร์ตโฟนระดับโลกเดินหน้ามอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กไทย ต่อยอดการพัฒนารากฐานที่ดีอย่างยั่งยืน

Vivo ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการมอบโอกาสให้เด็กไทย จัดกิจกรรม Vivo Season ร่วมกับ ดีไซน์เนอร์ชื่อดัง Bigham ออกแบบของขวัญสุดพิเศษ Limited edition ที่มีลวดลายคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเด็กๆ...

#ยุทธพล ฉุน คนลักลอบทิ้งสารเคมีเพชรบุรี สั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ-อากาศ ห่วงความปลอดภัยประชาชน ลั่น! หาตัวให้เจอ อย่าให้มีอีก

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. กลุ่มชาวบ้านจากตำบลหนองชุมพล และหนองชุมพลเหนือ เข้าร้องเรียนกรณีเหตุลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาฝังกลบในพื้นที่ ต่อนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

ฉลองวันลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสเสน่ห์วิถีล้านนา ดินเนอร์พร้อมพลุและการแสดงสุดยิ่งใหญ่ ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์วันลอยกระทงแบบวิถีล้านนา พร้อมดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ชมพลุและการแสดงสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 22:00 น. ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงหลากหลาย...

ฟิล์ม-ธนภัทร, ใบเฟิร์น,มินนี่ ร่วมมอบเงินบริจาคกิจกรรม 1 ใจ 1 บาทสมทบทุนให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ

นายชยพัทธ์ สกุลร่มโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์, นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวต่อยอดแคมเปญ "แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์" โดยจัดกิจกรรม "1 ใจ 1 บาท"...

Related Topics