ม.หอการค้าไทยและหอการค้าไทย จับมือ BLCU เปิดหลักสูตรTEPCIAN ครั้งแรกในไทย หนุนการค้าไทยจีนระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 30, 2019 10:22
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทยและหอการค้าไทย จับมือ BLCU เปิดหลักสูตรTEPCIAN ครั้งแรกในไทย หนุนการค้าไทยจีนระดับสูง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้าและอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และ ส่งเสริม Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงมีเป้าหมายในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้บริหาร และผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าตลาดระดับ

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN (Top Executive Program on China Business Insights and Network) (เท้ปเซียน) หรือ "หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน" ที่เกิดจากความร่วมมือกันของ 3 องค์กร นำเอาความสุดยอดขั้นเซียน ของแต่ละองค์กรมาบูรณาการร่วมกันจนกลายเป็นหลักสูตรที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี ในการติดต่อธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศจีน เน้นการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เรียน และกับวิทยากรพิเศษด้วย และนอกจากความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว ภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จในการติดต่อประสานงานกับนักธุรกิจชาวจีน เพราะภาษาเปรียบเสมือนสะพานทางวัฒนธรรม เป็นใบเบิกทางแห่งมิตรภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์นำไปสู่ความร่วมมือทางการค้าต่อไป ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงช่วยสร้างโอกาสการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และเน้นการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ควรรู้ในการติดต่อธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างความประทับใจอันจะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การร่วมมือกันทั้ง 3 องค์กรเพื่อเปิดหลักสูตร TEPCIAN เพื่อเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นสถาบันที่ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาด้านการค้าและการพาณิชย์มาอย่างยาวนาน และหอการค้าไทยแหล่งรวมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจของไทย และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต โดยหลักสูตร TEPCIAN เน้นการเรียนองค์ความรู้ระดับ "เซียน" ที่ทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างธุรกิจไทยและจีน"

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในไทยและจีนทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้า และการพาณิชย์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งไทยและจีน โดยเริ่มเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน เรื่อยมาจนนโนบายการสร้างชาติจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจและเทคโนโลยี ที่สำคัญเป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจวัฒนธรรมจีน ตลอดจนสร้างความประทับใจในการร่วมมือทางธุรกิจกับจีนได้"

"มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หลักสูตร TEPCoT ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 12 รุ่น และ หลักสูตร TOPCATS เพื่อพัฒนาผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมบริการให้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม จนมาถึงหลักสูตร TEPCIAN (เท้ปเซียน) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผนวกกับการมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการในหอการค้าไทย ทำให้เรามั่นใจว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้า และการพาณิชย์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมในหลักสูตร TEPCIAN และทำให้หลักสูตร TEPCIAN นี้เป็นแหล่งรวมสุดยอดผู้บริหารระดับ "เซียน" ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในประเทศจีน เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป" อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

เลขา กอศ. ตรวจเยี่ยมการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมอาชีวะ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...

ประสานกรมเจ้าท่าจัดระเบียบผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ยืนเบียดเสียดแออัดในเรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง...

สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง – ให้ความช่วยเหลือดูแลลดผลกระทบโควิด-19

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยถึงการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพว่า...

ภาพข่าว : WCE-ปปร. 23รวมน้ำใจช่วยเหลือประชาชน มอบ“ปันสุข ปันน้ำใจ” สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับ สถาบันปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 23 (ปปร. 23) มอบตู้ “ปันสุข ปันน้ำใจ” พร้อมของอุปโภค บริโภค...

ภาพข่าว: วิริยะประกันภัย ร่วมสู้ภัยโควิด สนับสนุนชุด PPE รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบชุดปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 1,080 ชุด ถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 4,000 คู่ และน้ำดื่ม 3,600 ขวด รวมถึงเครื่องอุปโภคที่จำเป็น จาก...

Related Topics