ก่อสร้างไร้ฝุ่น PM 2.5 กับเทคโนโลยีในงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีคอนกรีตในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Friday May 31, 2019 15:03
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ อิมแพ็ค และ คอมเอ็กซ์โพเซียม จัดงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีคอนกรีตในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 – 7 กันยายน 2562 ณ อาคาร 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นำทีมผู้ประกอบการกว่า 300 แบรนด์ร่วมแสดงเทคโนโลยีคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแข็งแรงคงทน สนองความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเช่นเดียวกัน พร้อมด้วยแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูในอุตสาหกรรมเรื่องมาตราการป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากการก่อสร้าง คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 5,000 ราย และนัดหมายเจรจาธุรกิจกว่า 450 นัดหมาย ทิศทางอุตสาหกรรมคอนกรีต

การคาดการณ์ทิศทางธุรกิจวัสดุก่อสร้างในปี 2563 มีแนวโน้มเติบโตดี โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในประเทศ ที่คาดว่าจะขยายตัวดี โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบกับความต้องการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น สำหรับตลาดต่างประเทศมีโอกาสเติบโตได้ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ สะท้อนความต้องการวัสดุก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้น โดยผลิตภัณฑ์คอนกรีตคาดว่าความต้องการใช้เสาเข็มคอนกรีตจะอยู่ที่ 532.3-547.9 พันลบ.ม. ในปี 2561 ในปี 2562-2563 มีแนวโน้มเติบโต 4-6% และ 5-6% YoY ตามลำดับ ขณะที่พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปจะมีความต้องการใช้ในประเทศ 429.9-438.5 พันตร.ม. ในปี 2561 และในปี 2562-2563 คาดว่าจะขยายตัว 1-3% และ 2-5% YoY ตามลำดับ*

การก่อสร้างไร้ฝุ่นละออง PM 2.5

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี รักษาการสถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้ และการก่อสร้าง อาทิ พื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องกำชับดูแลเป็นพิเศษ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองวางมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันฝุ่นละออกจากงานก่อสร้าง โดยศึกษาและอ้างอิงมาตรการจากต่างประเทศ ได้แก่ การกั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การเก็บวัสดุก่อสร้างไว้ในที่มิดชิด การทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น และการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เมื่อปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานงานก่อสร้างในระดับสากล จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ ซึ่งผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายนี้ส่งผลให้ต้นทุนในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.20 - 0.70 โดยเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าติดตั้งในการป้องกันฝุ่นละออง

ข้อมูลมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น มุ่งหวังเพียงจะสามารถแก้ไข ช่วยเหลือ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆของกรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังมอบหมายให้กองวิเคราะห์วิจัยและทดลองวัสดุ จัดแสดงขีดความสามารถและอุปกรณ์ด้านการทดสอบวัสดุ และมีข้อมูล Building Code โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร พ่วงด้วยผลงานการออกแบบบ้านสำเร็จรูปเพื่อผู้ประสบภัย โดยสำนักสถาปัตยกรรมสุดท้ายคือจัดแสดงมาตราฐานทางด้านกฏหมายเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร มาร่วมแสดงภายในงาน CONCRETE ASIA ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้"

CONCRETE ASIA ครังที่ 4

มิสเตอร์ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า "การพัฒนาการก่อสร้างอย่างยั่งยืนต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การเลือกทำเลที่ตั้ง และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร ซึ่งคอนกรีตเป็นวัสดุหลักสำหรับงานก่อสร้างที่มีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยมาจากการผลิต รวมไปถึงมลพิษจากการกำจัดเศษคอนกรีตที่เหลือทิ้ง อิมแพ็คในฐานะผู้จัดงาน CONCRETE ASIA จึงได้เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอนกรีตกว่า 300 แบรนด์ร่วมจัดแสดงทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีต เทคโนโลยีคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป เคมีสำหรับงานคอนกรีต การตกแต่งคอนกรีต อุปกรณ์ เครื่องจักร นั่งร้าน และแบบหล่อคอนกรีต เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนคอนกรีต บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร และการจัดงาน CONCRETE ASIA ในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการจัดแสดงนิทรรศการที่มุ่งเน้นการแสดงมาตราฐานในการก่อสร้างอาคารเพิ่มป้องกันฝุ่นละอองระดับ PM2.5 พร้อมกันนี้ยังมีการสาธิตการย้อมสีคอนกรีต (Concrete Dye) โดยคุณราเชล นิก บรูซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลวดลายบนคอนกรีตกว่า 15 ปีจาก FLOORmaps INC. สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยโปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 450 นัดหมาย คาดว่าตลอดทั้ง 3 วันการจัดงานจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 ราย"

ติดตามความคืบหน้าในการจัดงาน CONCRETE ASIA ได้ที่เว็บไซต์ https://concrete-asia.com

เกี่ยวกับผู้จัดงาน

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (อิมแพ็ค) บริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อประชาชนทั่วไป งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงานอีเวนท์ต่างๆ อิมแพ็ค ได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงาน ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้อิมแพ็คสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกอุตสาหกรรม www.impact.co.th

บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จัดงานชั้นนำระดับโลกที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน B2C และ B2B มากกว่า 177 งาน ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อาหาร การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค อีคอมเมิร์ซ แฟชั่น ความปลอดภัย ดิจิทัล อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ เลนส์ และการขนส่ง โดยงานภายใต้การจัดการของ COMEXPOSIUM มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3 ล้านคน และมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน 45,000 บริษัท ใน 30 ประเทศทั่วโลกในแต่ละปี COMEXPOSIUM มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมีพนักงานกว่า 800 คน ใน 16 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เดนมาร์ค เยอรมัน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก สิงคโปร์ สเปน สวีเดน เอมิเรตส์ อังกฤษ และอเมริกา โดยมีเป้าหมายในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมผู้คนและธุรกิจเข้าด้วยกัน ข้อมูลเพิ่มเติม www.comexposium.com


Latest Press Release

MQDC ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน ขับเคลื่อนโยบายด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนของประเทศและในภูมิภาคเอเซียน ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 ครั้งที่ 35...

พฤกษา รุกหนักคอนโด เปิด The Tree Victory Monument สเปคระดับลักชัวรี่ ชูไฮไลท์ห้องเพดานสูง 4.9 เมตร และส่วนกลางต่อเนื่อง 6 ชั้นบนดาดฟ้า

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท - แวลู บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ในครึ่งปีหลัง 2562 บริษัทฯ มีการปรับกลุทธ์การเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นโครงการที่เป็น Best in Class...

พฤกษา รุกหนักคอนโด เปิด The Tree Victory Monument สเปคระดับลักชัวรี่ ชูไฮไลท์ห้องเพดานสูง 4.9 เมตร และส่วนกลางต่อเนื่อง 6 ชั้นบนดาดฟ้า

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท - แวลู บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ในครึ่งปีหลัง 2562 บริษัทฯ มีการปรับกลุทธ์การเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นโครงการที่เป็น Best in Class...

ชินด์เล่อร์ ร่วมยินดีกับความสำเร็จของผู้ฝึกงานในอินโดนีเซีย

บริษัท พีที เบอร์กา ชินด์เล่อร์ ลิฟต์ส ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ฝึกงานกลุ่มแรก ในพิธีสำเร็จการฝึกงานกับ BBPLK Bekasi บริษัท พีที เบอร์กา ชินด์เล่อร์ ลิฟต์ส (PT Berca Schindler Lifts: BSL) ได้จัดพิธีสำเร็จการฝึกงานให้กับผู้ฝึกงานกลุ่มแรก...

JLL รับรางวัลดีลการขายโรงแรมยอดเยี่ยมจากความสำเร็จในการขายอินเตอร์คอนติเนลตัล สมุยฯ

ในระหว่างงานประชุมเกี่ยวกับการลงทุนด้านโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2562 (Hotel Investment Conference Asia Pacific: HICAP 2019) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ฮ่องกง หน่วยธุรกิจบริการด้านการลงทุนของเจแอลแอล...

Related Topics