บิ๊กป้อม แนะดีอีเอส โปรโมทโครงการบรอดแบนด์สาธารณะภูเก็ต ส่งเสริมแผนปั้นสมาร์ทซิตี้

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๐๙
บิ๊กป้อม แนะดีอีเอส โปรโมทโครงการบรอดแบนด์สาธารณะภูเก็ต ส่งเสริมแผนปั้นสมาร์ทซิตี้

"บิ๊กป้อม" ตรวจราชการนอกสถานที่ระหว่างการประชุม ครม. สัญจรที่ภูเก็ต รับฟังความคืบหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City มีผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวันกว่า 2 หมื่นคน แนะเร่งประชาสัมพันธ์โครงการขนานไปกับกิจกรรมจังหวัด เพิ่มจุดแข็งภูเก็ตสู่เมืองอ้จฉริยะ ด้านอีดีเอส เตรียมต่อยอดใช้เป็นโมเดลนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคด้านการท่องเที่ยว ในทุกจังหวัดทั่วไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเชื่อมต่อโครงข่ายบรอดแบนด์สาธารณะดังกล่าวเฉลี่ยต่อวัน 22,983 คน โดยสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ และเพิ่มรายได้ในชุมชน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ ทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ ประชาชนทุกคน และการเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า โครงการนี้ยังมีบทบาทในการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศ และเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนทำธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น พร้อมที่จะรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Internet of Things (IoT) และนวัตกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

"กระทรวงดิจิทัลฯ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารข้อมูล และนำข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ โดยให้มีการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกิจกรรมของเมืองภูเก็ต" พล.อ.ประวิตรกล่าว

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Wi-Fi (Hi-speed Wi-Fi) สำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ ณ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จำนวนไม่น้อยกว่า 100 สถานที่และมีจุดให้บริการทั้งสิ้นกว่า 1,000 จุด ความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูล 100/25 Mbps ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง

"เรามองถึงการสร้างโครงข่ายประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงพื้นที่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้มีช่องทางในการช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร และเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลสำหรับ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ผ่านทางอุปกรณ์ Digital Signage พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 21 จุด" นายภูเวียงกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังเตรียมขยายผลโครงการตามนโยบายของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ โดยจะสร้างความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดอื่นๆ เพื่อผลักดันโครงการให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และใช้โครงการนี้ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีการจ้างงานสูง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการตามเป้าหมายนี้ได้รวดเร็ว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความพร้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ