Tuesday June 25, 2019 05:06

กรมการท่องเที่ยว Press Releases

อบรม Tour Leader Training ที่ STC มั่นใจนำคนไทยเที่ยวทั่วโลกอย่างถูกกฎหมาย ทั่วไป—24 Jun 19

สำนักอบรมมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรมหลักสูตรหัวหน้าทัวร์ หรือผู้นำทัวร์ (Tour Leader Training) โดยทีมวิทยากรที่ผ่านการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสา ตะลุยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กับโครงการ The Eco Tourism Hero ณ ชุมชนปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง ทั่วไป—13 May 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการ "The Eco Tourism Hero" ชวนจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม

เกรท วรินทร พร้อมแฟนคลับ ร่วมกิจกรรม The Eco Tourism Hero เก็บขยะที่เกาะช้าง ทั่วไป—13 May 19

เกรท วรินทร พร้อมแฟนคลับ และจิตอาสาภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม The Eco Tourism Hero ที่เกาะช้าง โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด อุทยานเกาะช้าง ร่วมกันเก็บขยะริมหาดทรายยาว เกาะช้างใต้ ระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ได้ขยะเป็นจำนวนมากกว่า 100

STC จัดอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 2 ทั่วไป—24 Apr 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม "มัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 2" เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นำทีมการอบรมโดย ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

The Eco Tourism Hero ไลฟ์สไตล์—18 Apr 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักถึงความสำคัญ

ภาพข่าว: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์กิจกรรม ไลฟ์สไตล์—12 Apr 19

นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร (ในภาพลำดับที่ 5 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์กิจกรรม "ท่องเที่ยวปลอดภัย...อุ่นใจทุกที่" เพื่อรณรงค์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยวจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองหัวหิน รณรงค์ ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่ ไลฟ์สไตล์—12 Apr 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมืองหัวหิน จัดกิจกรรมรณรงค์ "ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่" รับเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเทศบาลเมืองหัวหินและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร

ท่องเที่ยวปลอดภัย ทั่วไป—04 Apr 19

นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์กิจกรรม "ท่องเที่ยวปลอดภัย...อุ่นใจทุกที่" เพื่อรณรงค์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์

เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 โดยกรมการท่องเที่ยว บันเทิง—03 Apr 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 หรือ Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF2019 พร้อมจัดงานประกาศรางวัลผู้ชนะการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

กรมการท่องเที่ยว เปิดตัวทีมผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก เข้าร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์ต่า ไลฟ์สไตล์—29 Mar 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 หรือ Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF2019 โดยมี 20

คนรักหนังห้าม...พลาด เตรียมพบกับ 5 หนังดังที่จะมาฉายให้ได้ดูฟรี (Thailand on Screen) บันเทิง—25 Mar 19

กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรมคืนความสุขให้คอภาพยนตร์ ในการจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศที่เคยถ่ายทำในประเทศไทย (Thailand on Screen) โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งนี้มาพร้อมกับภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 รส ทั้งยัง เปิดให้ได้เข้าชมฟรี ในวันที่ 27 -

กรมการท่องเที่ยว ชวนจิตอาสาร่วมทำความดีในกิจกรรม ปฏิติการ DOT ดี Mission ไลฟ์สไตล์—04 Mar 19

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม "ปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่าย ไลฟ์สไตล์—26 Feb 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำ ในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF 2019) ภายใต้แนวคิด BEYOND DESTINATION THAILAND

มณฑลไห่หนานจัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวที่กัมพูชา ไลฟ์สไตล์—01 Feb 19

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา มณฑลไห่หนานของจีนได้จัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยว "Briefing on Hainan International Tourism Island" ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิทยุ โทรทัศน์ และกีฬาแห่งมณฑลไห่หนาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 ทั่วไป—20 Dec 18

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสุนันทา ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว รับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ถึงเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562 รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ

ภาพข่าว: ร่วมสัมผัสธรรมชาติโรงแรมหรูกลางป่าใหญ่ ทั่วไป—19 Nov 18

นายนิติพัฒน์ เถื่อนสุริยะ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับ นางสาวนริศรา บุญกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมสัมผัสธรรมชาติในโรงแรมหรูกลางป่าใหญ่ และร่วมสนุกกับโปรแกรมการท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน

หนังไทยเนื้อหอม ต่างชาติรุมซื้อในตลาดภาพยนตร์โตเกียว รวมมูลค่าเจรจากว่า 150 ทั่วไป—30 Oct 18

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในนามทีมไทยแลนด์ ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ

วธ.จับมือทีมไทยแลนด์ นำหนัง-ละคร-สารคดีไทย บุกตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติแห่งโตเกียว (TIFFCOM ทั่วไป—24 Oct 18

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในนามทีมไทยแลนด์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติแห่งโตเกียว

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว จัดกิจกรรม CSR ณ ไลฟ์สไตล์—16 Oct 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมมือร่วมใจกับชาวชุมชนบางเสด็จ จังหวัดอ่างทองปรับโฉมศูนย์ตุ๊กตาชาววังในพระพระบรมราชินยานุเคราะห์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรมการท่องเที่ยวชูเว็บไซต์ thaits.org ทั่วไป—10 Oct 18

คอนเสิร์ต "ดุริยนาฏนวมินทร์" น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงบัลเล่ต์"มโนราห์"' มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดคอนเสิร์ตรายการ

ภาพข่าว: กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เที่ยวนี้ดีต่อใจ นักท่องเที่ยวสุขใจ ทั่วไป—09 Oct 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ "เที่ยวนี้ดีต่อใจ" นักท่องเที่ยวสุขใจ … ชุมชนไทยยั่งยืน เพื่อแถลงความพร้อมของกรมการท่องเที่ยวในการดำเนินนโยบายแผนงานและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์ ทั่วไป—26 Sep 18

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท

กรมการท่องเที่ยวจัดทริปสื่อมวลชนสัญจรเยือนดินแดนอีสานใต้สายบุรินทร์ ไลฟ์สไตล์—26 Sep 18

กรมการท่องเที่ยว นำโดยรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์ชุมชนในดินแดนอีสานใต้ สายบุรินทร์ ในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ พร้อมเยี่ยมชมโฮมสเตย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—20 Sep 18

กรมการท่องเที่ยวเร่งปฏิบัติตามนโยบาย "วีระศักดิ์" จัดอบรม มัคคุเทศก์อาสาสมัคร ผู้ประกอบกธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและทะเล รวมทั้งทักษะที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนรับจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ทั่วไป—14 Sep 18

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนรับจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง กรมการท่องเที่ยวส่งเสริมศักยภาพชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ยกระดับที่พักให้เป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน รองรับการจัดการแข่งขัน MotoGP ตุลาคมนี้ พร้อมอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

กรมการท่องเที่ยว เชิญร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด สัมผัสแห่งความสุข ทั่วไป—11 Sep 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เชิญชวนร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะ เพื่อคนตาบอด "สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน" ในวันที่ 14 กันยายนนี้ ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งนี้

กรมการท่องเที่ยว เร่งเตรียมความพร้อมผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมรายได้ชุมชน ไลฟ์สไตล์—05 Sep 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เห็นชอบในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบการกำหนดเขต ๒๖ พื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเต็มรูปแบบ ไลฟ์สไตล์—05 Sep 18

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มี

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเ ทั่วไป—29 Aug 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายศรุต วิจิตรานนท์ นักแสดงจากละครชื่อดัง

ภาพข่าว: วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี ทั่วไป—28 Aug 18

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการท่องเที่ยว และศาลหลวง ศุภชลาศัย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และภายในงานมีพิธีมอบรางวัล