Wednesday September 19, 2018 18:32

กรมการท่องเที่ยว Press Releases

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนรับจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ทั่วไป—14 Sep 18

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนรับจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง กรมการท่องเที่ยวส่งเสริมศักยภาพชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ยกระดับที่พักให้เป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน รองรับการจัดการแข่งขัน MotoGP ตุลาคมนี้ พร้อมอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

กรมการท่องเที่ยว เชิญร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน ทั่วไป—11 Sep 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เชิญชวนร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะ เพื่อคนตาบอด "สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน" ในวันที่ 14 กันยายนนี้ ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งนี้

กรมการท่องเที่ยว เร่งเตรียมความพร้อมผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมรายได้ชุมชน ไลฟ์สไตล์—05 Sep 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เห็นชอบในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบการกำหนดเขต ๒๖ พื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเต็มรูปแบบ ไลฟ์สไตล์—05 Sep 18

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มี

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเ ทั่วไป—29 Aug 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายศรุต วิจิตรานนท์ นักแสดงจากละครชื่อดัง

ภาพข่าว: วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี ทั่วไป—28 Aug 18

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการท่องเที่ยว และศาลหลวง ศุภชลาศัย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และภายในงานมีพิธีมอบรางวัล

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารริมทางต่อยอดการท่องเที่ยวไทย ไลฟ์สไตล์—24 Aug 18

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้ กรมการท่องเที่ยว ได้จัดอบรมผู้ประกอบการภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร "โครงการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว" สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการ (Clean Food Good Service Street Food Thailand 2018) ณ

กรมการท่องเที่ยวเตือนบริษัททัวร์ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวล่วงหน้า 30 ทั่วไป—17 Aug 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเตือนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งที่มีอายุใบอนุญาตทุก 2 ปี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ล่วงหน้า 30 วัน

กรมการท่องเที่ยวเตือนบริษัททัวร์ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวล่วงหน้า 30 ทั่วไป—17 Aug 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเตือนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งที่มีอายุใบอนุญาตทุก 2 ปี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ล่วงหน้า 30 วัน

ภาพข่าว: พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ไลฟ์สไตล์—16 Aug 18

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทมาตรฐานกิจกรรม และมาตรฐานสินค้าและบริการ ประจำปี 2561

ภาพข่าว: กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมเพื่อคนตาบอด รอบคัดเลือก ทั่วไป—15 Aug 18

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิตน์ ในนามของตัวแทนคณะกรรมการการตัดสิน เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ได้คัดเลือกผลงานประกวดศิลปกรรมเพื่อคนตาบอด เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2561

กรมการท่องเที่ยว มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย แก่ผู้ประกอบการ 231 ราย ไลฟ์สไตล์—09 Aug 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561"

กรมการท่องเที่ยว ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและทำข่าว พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ทั่วไป—08 Aug 18

กรมการท่องเที่ยว ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและทำข่าว "พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานกิจกรรม มาตรฐานสินค้าและบริการ" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

กรมการท่องเที่ยวร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ทั่วไป—08 Aug 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รวมทั้งแสดงต้นแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ในงาน Thailand Social Expo 2018 เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจนำไปปรับปรุง

กรมการท่องเที่ยวยกระดับชุมชน OTOP สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ หุ้น—02 Aug 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน เสริมเศรษฐกิจฐานรากจากวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น ภายใต้นโยบายไทยนิยมยั่งยืน นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

โค้งสุดท้ายกับการเข้าร่วมอบรมมัคคุเทศก์ กับ ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ทั่วไป—23 Jul 18

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม "มัคคุเทศก์ทั่วไป" เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นำทีมการอบรมโดย ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ กับงานประกาศรางวัลผู้ชนะแข่งขันภาพยนตร์สั้น ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำใ ไลฟ์สไตล์—18 Jul 18

กรมการท่องเที่ยว จัดงานประกาศรางวัลการแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF2018 อย่างยิ่งใหญ่

กรมการท่องเที่ยวเพิ่มช่องทางการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ ขานรับนโยบาย 4.0 รัฐบาล ทั่วไป—17 Jul 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tourism.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลา

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานประกาศรางวัลการแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเ ไลฟ์สไตล์—16 Jul 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานประกาศรางวัลการแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF 2018

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว เปิดตัวทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ไลฟ์สไตล์—12 Jul 18

กรมการท่องเที่ยวนำโดย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ (คนกลาง) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา และ นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีปล่อยขบวนทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

กรมการท่องเที่ยว เปิดตัวทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ไลฟ์สไตล์—11 Jul 18

กรมการท่องเที่ยว เปิดตัวทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสจัดการประกวดถ่ายทำภาพยนตร์สั้นประจำเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(11 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—11 Jul 18

กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 07.00 น. กรมการท่องเที่ยว จัดงาน - กิจกรรมปล่อยขบวน เปิดตัว 24 ทีม ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ภายใต้เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดงานปฐมนิเทศ เปิดตัว 39 ทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ไลฟ์สไตล์—10 Jul 18

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ นางสาววรธีรา สุวรรณศร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ จัดงานปฐมนิเทศเปิดตัว 39 ทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ที่มีทั้งทีมนักศึกต่างชาติจากทั่วโลก

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(11 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—10 Jul 18

กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 07.00 น. กรมการท่องเที่ยว จัดงาน - กิจกรรมปล่อยขบวน เปิดตัว 24 ทีม ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ภายใต้เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ

วทส. จัดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป 246 ชม. ทั่วไป—10 Jul 18

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม "มัคคุเทศก์ทั่วไป" เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นำทีมการอบรมโดย ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

กรมการท่องเที่ยว เตรียมจัดงานปล่อยขบวน ทีมผู้แข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ ทั่วไป—09 Jul 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานปล่อยขบวน 24 ทีมผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก อาทิ อังกฤษ บัลแกเรีย โปรตุเกส บราซิล อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ 15 ทีมไทย

กรมการท่องเที่ยวชูเว็บไซต์ thaits.org ชวนผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้ ไลฟ์สไตล์—09 Jul 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งอัพเดทข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยบนเว็บไซต์ thaits.org พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นขอตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น

กรมการท่องเที่ยว จัดงาน - กิจกรรมปล่อยขบวน เปิดตัว 24 ทีม ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ไลฟ์สไตล์—06 Jul 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม เปิดตัว 24 ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลกในโจทย์ท่องเที่ยวและวิถีชีวิต และ 15 ทีมไทยในโจทย์เศรษฐกิจพอเพียง กับการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

กรมการท่องเที่ยว มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561 ไลฟ์สไตล์—25 Jun 18

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานใน "พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภท โฮมสเตย์ และมาตรฐานอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561"

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำใน Lifestyle—22 Jun 18

กรมการท่องเที่ยว แถลงข่าวงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF2018 ภายใต้แนวคิด Colorful Thailand - A True Sense of Thailand's Film Destinations โดยได้รับเกียรติจาก