Saturday June 25, 2016 17:25

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น Press Releases

เปิดตัวโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย พร้อมเสวนา เกษตรอินทรีย์ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน พร้อมระดมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศมาให้ความรู้ ทดลองทำจริง!! ทั่วไป—20 May 15

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดแถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเสวนาหัวข้อ

โครงการฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ งานเสวนาหัวข้อ เกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบไทยๆ ปลอดภัยทุกคน ทั่วไป—18 May 15

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน” โดย รตอ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผอ.สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา, คุณอำนวย สกุลวัฒนะ ปธ.จนท.บริหาร บริษัทปุ๋ยอินทรีเกษตรไทย จำกัด, พอ.วีรพันธุ์ สมัครการ รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก, .ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ดำเนินรายการ อ.อภิรักษ์ ชัยปัญหา ภาควิชาภาษาไทย ม.บูรพา นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ชม นิทรรศการแปลงผักสาธิต, วีดิทัศน์การทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร อีกด้วย ณ ห้องเทาทอง 2 ม.บูรพา

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ ทั่วไป—12 Jan 10

นายรัก ชัยกุลเสรีวัฒน์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปราชา และ นายภูมิภัทร นาวานุเคราะห์ (ขวา) ผู้อำนวยกลุ่มโรงแรมเคปโฮเทล ให้การต้อนรับนายไพรัตน์ สกลพันธุ์ (คนกลาง) อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเปิดงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องอาหาร เลอ

สสวท. ร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนเทศบาล ทั่วไป—17 Sep 07

ศ. ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง สสวท. และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550 สินค้า—03 Sep 07

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนเยาวชน หน่วยงานการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานการจัดการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550” ภายใต้แนวคิด การศึกษาก้าวไกล ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า โดยภาย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมลงนามถวายพระพร สินค้า—12 Aug 06

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น -- นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องสีแดง พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 โดยใ