Monday April 20, 2015 04:12

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น Press Releases

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ ทั่วไป—12 Jan 10

นายรัก ชัยกุลเสรีวัฒน์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปราชา และ นายภูมิภัทร นาวานุเคราะห์ (ขวา) ผู้อำนวยกลุ่มโรงแรมเคปโฮเทล ให้การต้อนรับนายไพรัตน์ สกลพันธุ์ (คนกลาง) อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเปิดงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องอาหาร เลอ

สสวท. ร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนเทศบาล ทั่วไป—17 Sep 07

ศ. ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง สสวท. และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550 สินค้า—03 Sep 07

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนเยาวชน หน่วยงานการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานการจัดการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550” ภายใต้แนวคิด การศึกษาก้าวไกล ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า โดยภาย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมลงนามถวายพระพร สินค้า—12 Aug 06

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น -- นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องสีแดง พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 โดยใ