Tuesday November 13, 2018 12:18

กรมป้องกันและบรรเทาสาธา Press Releases

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกชุกอย่างต่อเน ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกชุกและสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—09 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ไหลหลากในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งระดับน้ำท่วมลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมา ทั่วไป—09 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม

ปภ.แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลทอดกฐิน ทั่วไป—07 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ เลือกใช้บริการรถโดยสาร ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ

ปภ.แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—06 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—05 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นในบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

กอปภ.ก. สั่งการ 16 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ ทั่วไป—25 Oct 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2561

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย ทั่วไป—24 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟถูกวิธี โดยเปิดใช้ไฟเลี้ยวเมื่อเปลี่ยนช่องทาง ขอแซงหรือกลับรถ ใช้ไฟเบรกเมื่อรถจอดติดสัญญาณไฟหรือกรณีเส้นทางมีสิ่งกีดขวางช่องทางจราจร

กอปภ.ก. ประสาน 16 จังหวัด ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24 ทั่วไป—24 Oct 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 16 จังหวัด ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ทั่วไป—22 Oct 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ปภ.จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ทั่วไป—18 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจสู่อาเซียนที่ปลอดภัย : บทเรียนสู่การพัฒนา" ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ปภ.เตือนอันตรายจากการตกแต่งอาคาร...เพิ่มความเสี่ยงเพลิงไหม้ ทั่วไป—12 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในงานตกแต่งอาคาร โดยผู้ปฏิบัติงานควรจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่เดินสายไฟแบบชั่วคราว ห้ามทาสี

กอปภ.ก. สั่งการ 16 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ทั่วไป—11 Oct 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บก.ปภ.ช. สั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับ ทั่วไป—09 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จากการเมาแล้วขับ ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ หากดื่มควรเลือกใช้บริการ รถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะ

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยใน 2 จังหวัด พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—08 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี รวม 9 อำเภอ 16 ตำบล 70 หมู่บ้าน โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับน้ำลดลง ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปภ.จัดประชุมร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—05 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" มุ่งเน้น 7

ปภ.แนะการพาเด็กท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย...ลดเสี่ยงอันตราย ทั่วไป—05 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตราย จากการนำเด็กท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ โดยการไปเที่ยวสวนสนุก ควรศึกษาข้อแนะนำของเครื่องเล่น ปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั่วไป—05 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 790 ครัวเรือน 2,485 คน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พะเยา เริ่มคลี่คลาย ทั่วไป—04 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และพะเยา รวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 95 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 840 ครัวเรือน 2,774 คน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดเตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ทั่วไป—03 Oct 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 42 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกหนักเพิ่มขึ้น อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 3 – 7 ตุลาคม

ปภ.แนะการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างถูกวิธีลดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ทั่วไป—01 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น ระบบแก๊สอย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานในพื่นที่ปลอดภัย จัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องน้ำ

กอปภ.ก. ประสาน 67 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั่วไป—28 Sep 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 67 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับมือภาวะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561

ปภ.ขอแนะการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านอย่างปลอดภัย ทั่วไป—26 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้วิธีติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยแผงควบคุมไฟฟ้า ควรติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัย มีแผงผังควบคุมไฟฟ้า และตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครนายก พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—26 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 26 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 22 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน ทั่วไป—24 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 24 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—21 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม –21 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย ทั่วไป—20 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตน อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย อย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—20 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 20 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด พร้อมเร่งระบายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเน ทั่วไป—18 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 18 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย