Wednesday December 19, 2018 02:44

กรมป้องกันและบรรเทา Press Releases

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว ทั่วไป—18 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม 27 อำเภอ 148 ตำบล 806 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 48,558 ครัวเรือน 154,047 คน สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.

กอปภ.ก.ประสาน 16 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 17 - 19 ทั่วไป—17 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเ ทั่วไป—17 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลาก ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง รวม 28 อำเภอ 111 ตำบล 528 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 52,963 ครัวเรือน 166,513 คน สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.

ปภ.แนะผู้ขับขี่ง่วงไม่ขับ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป—17 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนการง่วงหลับในขณะขับรถ ทำให้ผู้ขับขี่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินช้าลง จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง พร้อมแนะผู้ขับขี่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7 - 8

ศปถ. บูรณาการสร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ขับรถมีน้ำใจ ทั่วไป—14 Dec 18

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

กอปภ.ก.ประสาน 16 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 13 - 17 ทั่วไป—13 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2561 อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ทั่วไป—13 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและประจวบคีรีขันธ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ปภ.แนะผู้ขับขี่เมาไม่ขับ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป—12 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถ ทำให้ความสามารถในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—11 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 อำเภอ 22 ตำบล 116 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,322 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ.

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ำลดลง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—11 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 4 อำเภอ 16 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม และอำเภอพรหมคีรี ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,305 ครัวเรือน 18,270 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ซึ่ง

ปภ.ประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกต่อเนื่ ทั่วไป—11 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2561 อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—11 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร

ปภ.แนะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง ทั่วไป—04 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างถูกวิธี โดยประเมินสถานการณ์จากสภาพแวดล้อมและสภาพการจราจรของจุดเกิดเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ปภ.แนะประชาชนรู้ทันและป้องกันอันตราย...ท่องเที่ยวฤดูหนาวอย่างปลอดภัย ทั่วไป—26 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัย โดยเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางขึ้น – ลงเขา เมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่หมอกควันปกคลุม ให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง - ทั่วไป—26 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 7 อำเภอ 40 ตำบล 313 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าศาลา

กอปภ.ก. สั่งการ 8 จังหวัดภาคใต้ รับมือฝนตกหนักและฝนตกสะสม ช่วงวันที่ 21 22 ทั่วไป—22 Nov 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการ 8 จังหวัด ได้แก่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรังเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสม

ปภ.รายงานสถานการณ์สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—22 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 5 อำเภอ 14 ตำบล 84 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,208 ครัวเรือน 8,118 คน ซึ่ง ปภ.

มท.จัดประชุมความปลอดภัยทางถนน ไทย เบลเยียม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ทั่วไป—20 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดการประชุมความปลอดภัยทางถนน ความท้าทายในสังคมไทยและราชอาณาจักรเบลเยียม การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐบาล ของทั้งสองประเทศ : "Road Safety, a major challenge for Thai and Belgian

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ ทั่วไป—20 Nov 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 20 – 22 พ.ย.61

กอปภ.ก.ประสาน 16 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 14 - 22 ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปภ.เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยช่วงวันลอยกระทง สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทงเชิงรุกโดยเข้มงวดการผลิต จัดเก็บและจำหน่ายพลุ และดอกไม้เพลิง พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดพลุ ปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง โดยลอยกระทงในบริเวณที่ปลอดภัย ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ให้เด็กลงไปเก็บเงินในกระทง รวมถึงหน่วยงานที่จัดงานลอยกระทง

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัยให้กลับสู่ภา ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—13 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกชุกอย่างต่อเน ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกชุกและสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—09 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ไหลหลากในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งระดับน้ำท่วมลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมา ทั่วไป—09 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม

ปภ.แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลทอดกฐิน ทั่วไป—07 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ เลือกใช้บริการรถโดยสาร ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ

ปภ.แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—06 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ