Thursday May 28, 2020 10:37

กรมป้องกันและบรรเทา Press Releases

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—25 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 8 จังหวัด รวม 12 อำเภอ 22 ตำบล 50 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 272 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ปภ.รายงานยังคงมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 27 จังหวัด ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—22 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 27 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้บูรณาการทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น

กทม.แจ้งเตือนสถานการณ์ฝน 24 ชั่วโมง พร้อมรับมือพายุ “อำพัน” ทั่วไป—21 May 20

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุไซโคลน “อำพัน” ว่า กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 14 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—20 May 20

20 พ.ค. 63 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 17 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (20 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 14 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 9 จังหวัด ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจควรวม 22 อำเภอ 40 ตำบล 96

กอปภ.ก. สั่งการ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 – 20 พ.ค.63 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 11 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 14 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (17 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลำพูน เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—15 May 20

วันนี้ (15 พ.ค.63) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—15 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 3 จังหวัด รวม 12 อำเภอ 23 ตำบล 38 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 278 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 22 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—14 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 10 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (14 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก บึงกาฬ นครพนม

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—12 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11 จังหวัด รวม 33 อำเภอ 91 ตำบล 318 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,864 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 29 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—11 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 29 จังหวัด รวม 122 อำเภอ 347 ตำบล 917 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10,092 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลำปาง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—11 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเข้าสู่ ภาวะปกติแล้ว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กอปภ.ก.ประสาน 60 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม. ทั่วไป—11 May 20

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 10 – 13 พ.ค. 63

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 28 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—11 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 28 จังหวัด รวม 117 อำเภอ 316 ตำบล 858 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 9,633 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 29 จังหวัด ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—11 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 29 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้บูรณาการทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 28 จังหวัด ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—08 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 28 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้บูรณาการทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—07 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 78 ตำบล 191 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 3,597 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—05 May 20

4 พ.ค. 63 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลบริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับประเทศไทย มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 41 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—28 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 41 จังหวัด รวม 130 อำเภอ 294 ตำบล 907 หมู่บ้าน 5 เทศบาลตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 8,956 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 35 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—27 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด จึงเกิดการประทะของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อน

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 26 จังหวัด ระดมเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—27 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 26 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ.ได้บูรณาการทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น

กอปภ.ก.ประสาน 49 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั่วไป—24 Apr 20

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 49 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 24 – 26 เมษายน 2563

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—24 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด จึงเกิดการประทะของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—21 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน น่าน หนองคาย อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ยโสธร นครราชสีมา ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับความเสียหายจากวาตภัย รวม 4 จังหวัด พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—20 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานมีจังหวัดได้รับความเสียหายจากวาตภัย 4 จังหวัด ได้แก่ นครพนม กาฬสินธุ์ ยโสธร และศรีสะเกษ ทั้งนี้ ปภ.ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และสำรวจความเสียหายในพื้นที่ประสบภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—16 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและลูกเห็บตกในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ

พลเอก ประวิตร” สั่งเข้มแผนแก้แล้ง ป้องกันผลกระทบซ้ำ ในช่วงการระบาดโควิด-19 ทั่วไป—13 Apr 20

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน