Tuesday September 22, 2020 10:59

กรมป้องกันและบรรเทา Press Releases

ทีโอที ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั่วไป—03 Sep 20

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนามได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีโอที แคท

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก 11 จังหวัด และวาตภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—28 Aug 20

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก ยังคงมีสถานการณ์ใน 2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย และพิษณุโลก และเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (28 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลาก และวาตภัย แยกเป็น น้ำไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ 11 จังหวัด รวม 50 อำเภอ 197 ตำบล 885 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,017 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ น่าน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข อำเภอนาน้อย อำเภอท่าวังผา อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ อำเภอบ้านหลวง และอำเภอปัว รวม 54 ตำบล 319 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,082 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 1 ราย แพร่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น อำเภอสอง อำเภอลอง อำเ

ปภ.จัดฝึกซ้อมแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนกรณีภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ทั่วไป—21 Aug 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เตรียมจัดการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 และวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 โดยฝึกซ้อมครอบคลุมทุกกระบวนการ

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 6 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—14 Aug 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน เลย ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด รวม 11 อำเภอ 20 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 46 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลาก 5 จังหวัด และวาตภัย 2 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—13 Aug 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน เลย ปราจีนบุรี จันทบุรี และวาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั่วไป—10 Aug 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากจากอิทธิพลพายุ "ซินลากู" (SINLAKU) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ทั่วไป—04 Aug 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน เกิดน้ำไหลหลากจากอิทธิพลพายุ "ซินลากู" (SINLAKU) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม และกาฬสินธุ์ รวม 32 อำเภอ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 14 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—29 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (28 ก.ค.63) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—29 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (26 ก.ค.63) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี

ปภ.แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย…ปลอดภัย ยามน้ำท่วม ทั่วไป—23 Jul 20

ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหลายรูปแบบ ทั้งน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย ดังนี้ 4 วิธี…เตรียมพร้อม

ศปถ.หารือแนวทางขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนตามกรอบ “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” ทั่วไป—23 Jul 20

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2563

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—23 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (23 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี ชลบุรี

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—23 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (23 ก.ค. 63) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน พิษณุโลก อุดรธานี หนองบัวลำภู นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และกระบี่ รวม 12 อำเภอ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—20 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (18 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ ปทุมธานี ชลบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 8 อำเภอ 14 ตำบล

ปภ.แนะเตรียมรถพร้อมขับช่วงฤดูฝน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป—16 Jul 20

การขับรถในช่วงที่มีฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ การเตรียมสภาพรถ ให้พร้อมจะช่วยให้การใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝนมีความปลอดภัยมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—16 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (16 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน อุดรธานี หนองบัวลำภู นครราชสีมา ชลบุรี ชัยนาท และกระบี่ ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—14 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (14 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ชลบุรี อุดรธานี และกระบี่ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—10 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (10 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และชลบุรี รวม 5 อำเภอ 10 ตำบล 23 หมู่บ้าน 1 เขตปกครองพิเศษ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—09 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (9 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ชลบุรี และกระบี่ รวม 5 อำเภอ 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน 1

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 8 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—02 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน หนองคาย

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—30 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 6 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน หนองคาย

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 375

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 4 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—25 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 4 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน และฉะเชิงเทรา รวม 7

กอปภ.ก. ประสาน 7 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ทั่วไป—19 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 63

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน 2 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—16 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ และชลบุรี รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 20 ไร่ ถนน 1 สาย

กอปภ.ก. ประสานกรุงเทพมหานคร และ 70 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ทั่วไป—16 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานกรุงเทพมหานคร และ 70 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 16 - 17 มิ.ย. 63

ปภ.รายงาน 6 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “นูรี” ทั่วไป—15 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “นูรี” จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา อุตรดิตถ์ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี รวม 11 อำเภอ 20 ตำบล 55 หมู่บ้าน

กอปภ.ก. ประสาน 63 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 15 - 16 ทั่วไป—15 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 63 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 63

ปภ.รายงานจังหวัดเลย ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “นูรี” ทั่วไป—15 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “นูรี” ได้แก่ จังหวัดเลย รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 21 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่ง