Monday January 20, 2020 02:23

กรมป้องกันและ Press Releases

ปภ.ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลปฏิบัติการสูบส่งน้ำ - ขุดเจาะ เป่าล้างบ่อบาดาล ทั่วไป—17 Jan 20

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตรวมกว่า 100 คัน สนับสนุนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นปฏิบัติการสูบน้ำเติมแหล่งน้ำในหมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 20 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประ ทั่วไป—16 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 18 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประ ทั่วไป—10 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน นครพนมมหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 16 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประ ทั่วไป—09 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 6 จังหวัดภาคเหนือ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—02 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 6 จังหวัดภาคเหนือ รวม 19 อำเภอ 48 ตำบล 200 ชุมชน/หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 6,782 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 2 จังหวัดภาคเหนือ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—30 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 2 จังหวัดภาคเหนือ รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลัง เสาไฟฟ้า 40 ต้น ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานมีสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป—26 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์มีจังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) 5 จังหวัด รวม 36 อำเภอ 267 ตำบล 3,265 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.

รัฐบาลเตรียมพร้อมแผนสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงรุกช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ทั่วไป—25 Dec 19

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 เวลา 14.30 น. ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ

รพ.กรุงเทพ พร้อมรับมือกับผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในทุกช่วงเทศกาล สุขภาพ—23 Dec 19

อุบัติเหตุนำมาซึ่งการบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความพิการ เป็นเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า จำนวนครั้งอุบัติเหตุสะสม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3

ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพร่างกายและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อม ก่อนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—20 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมสภาพร่างกายและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปภ.รายงานมีสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป—19 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์มีจังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) 4 จังหวัด รวม 35 อำเภอ 260 ตำบล 3,153 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาระดับน้ำยังทรงตัวเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบ ทั่วไป—19 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และยะลา รวม 8 อำเภอ 34 ตำบล 148 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 9,068 ครัวเรือน 40,652 คน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว ทั้งนี้ ปภ.

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 11 จังหวัด ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง ทั่วไป—17 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และเพชรบูรณ์

ปภ.จับมือ กต. และ UNOCHA จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 2562 ทั่วไป—16 Dec 19

15 ธ.ค.62 ที่จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNOCHA-ROAP) กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 7 จังหวัด ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง ทั่วไป—13 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 39 อำเภอ 215 ตำบล 1,994 หมู่บ้าน

ปภ. ประชุมวางแนวทางการฝีกซ้อมแผนฯ ขั้นตอนสุดท้าย เตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอ ทั่วไป—13 Dec 19

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ UNOCHA-ROAP ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าชุด การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ.2562 (INSARAG

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระดับน้ำลดลง เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย ทั่วไป—09 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 13 อำเภอ 73 ตำบล 487 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 20,458 ครัวเรือน 58,660 คน ทั้งนี้

มท. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 2562 วันที่ 15-17 ทั่วไป—06 Dec 19

ประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNOCHA-ROAP) กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 7 จังหวัด ทั่วไป—06 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี มหาสารคาม บึงกาฬ และหนองคาย รวม 39 อำเภอ 203 ตำบล 1,884 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลา เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ทั่วไป—04 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 69 ตำบล 439 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 17,294 ครัวเรือน 47,745 คน และในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเอนได้รับผลกระทบ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั่วไป—02 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 11 อำเภอ 48 ตำบล 209 หมู่บ้าน 39 เทศบาล บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 16,051 ครัวเรือน 30,573 คน ถนน 8 สาย ทั้งนี้ ปภ.

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดเสียหายจากผลกระทบแผ่นดินไหว เร่งสำรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—26 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน เลย อุดรธานี พิษณุโลก และพะเยา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจบ้านเรือน อาคาร สถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

กอปภ.ก. ประสานภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 26 30 พ.ย. ทั่วไป—26 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดเสียหายจากผลกระทบแผ่นดินไหว เร่งสำรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—25 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน เลย อุดรธานี พิษณุโลก และพะเยา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจบ้านเรือน อาคาร สถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

ปภ.รายงาน 3 จังหวัดเสียหายจากผลกระทบแผ่นดินไหว เร่งสำรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—22 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน และเลย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจบ้านเรือน อาคาร สถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

ปภ.รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว พร้อมประสานจังหวัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ ทั่วไป—21 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 แมกนิจูด โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รับรู้แรงสั่นไหวได้หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกรุงเทพมหานคร

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—18 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

กอปภ.ก.ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง อากาศเย็น และคลื่นลมปานกลาง ทั่วไป—13 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง และอากาศเย็น ส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กอปภ.ก. สั่งการ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกเล็กน้อยถึงปานกล ทั่วไป—11 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 11 – 13 พ.ย.62 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

กอปภ.ก. สั่งการ 46 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ทั่วไป—11 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 46 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก อากาศเย็น และลมแรง ในช่วงวันที่ 13 – 15 พ.ย.62 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ