Tuesday October 22, 2019 08:41

กรมป้องกันและ Press Releases

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ทั่วไป—18 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานปัจจุบันพื้นที่ประสบอุทกภัยสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด แต่ยังคงมีผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 จุด รวม 6 ครัวเรือน 26 คน เนื่องจากบ้านเรือนเสียหายอยู่ระหว่างซ่อมสร้าง

ปภ.แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลทอดกฐิน ทั่วไป—17 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ เลือกใช้บริการรถโดยสาร ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว ทั่วไป—17 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานปัจจุบันพื้นที่ประสบอุทกภัยสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด แต่ยังคงมีผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2 จุด รวม 13 ครัวเรือน 46 คน เนื่องจากบ้านเรือนเสียหายอยู่ระหว่างซ่อมสร้าง

กอปภ.ก.ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 17 - 20 ทั่วไป—16 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2562 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และทะเลมีคลื่นลมแรง

ปภ.รายงานอุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัดเร่งทำความสะอาด - ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—16 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (16 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—15 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (15 ต.ค. 62 เวลา 06.00

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ปร ทั่วไป—15 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (12 ต.ค. 62เวลา 06.00 น.)

กอปภ.ก.ประสานศูนย์ ปภ.เขต และจังหวัด เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ ทั่วไป—11 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2562 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขตในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัยตลอด 24

ปภ.จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและ วันลดภัยพิบัติสากล ภายใต้แนวคิด "โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ปลอดภัย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (9 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (10 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหาย - ทั่วไป—08 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (9 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด - ลดเสี่ยงอุบัติภัยจมน้ำ...เพิ่มความปลอดภัยในช่วงปิดเทอม ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน อย่างใกล้ชิด ป้องกันอุบัติภัยจากการจมน้ำ โดยหากพาบุตรหลานเที่ยวทะเล เล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ ควรเตรียมความพร้อม ตรวจสอบสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยในจังหวัดลำปาง เร่งสำรวจความเสียหาย - ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลัง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหาย - ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และ พายุโซนร้อน "คาจิกิ"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (7 ต.ค. 62 เวลา 06.00

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10 หลัง วัด 1 แห่ง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด อำเภอ หน่วยทหาร

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เน้นย้ำจังหวัดเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (5 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (6 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 7 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เน้นย้ำจังหวัดสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—04 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (4 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—03 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุ โซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (3 ต.ค. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—01 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (1 ต.ค. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหาย ทั่วไป—30 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

บกปภ.ช. แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำทุกครัวเรือนต้องได้รับการช่วยเหลือเดินหน้าเร ทั่วไป—30 Sep 19

28 ก.ย.62 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ประธานการประชุมกองบัญชาการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เปิดเผยว่า

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—30 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำรวจความเสียหาย - ทั่วไป—27 Sep 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (27 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

บกปภ.ช.เดินหน้าเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม 30 จว. ส่วนอุบล-ศรีสะเกษ กำชับดูแลประชาชนต่อเนื่อง ทั่วไป—27 Sep 19

26 ก.ย.62 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายจังหวัดสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ ทั่วไป—26 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดเหตุน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว รวม 5 อำเภอ 18 ตำบล 106 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 931 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—25 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—24 Sep 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (24 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)