Monday June 24, 2019 16:21

กรมป้องกันและ Press Releases

บกปภ.ช. ฝึก IDMEx 2019 ด้านปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากสึนามิ ในพื้นที่ 6 ทั่วไป—24 Jun 19

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังทุกภาคส่วนฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดพังงาและกระบี่ เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่ ทั่วไป—24 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 13 ตำบล

ปภ.ประสาน 19 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 24 - 26 ทั่วไป—24 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 19 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ. ร่วมกับ 6 จว. ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—21 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) ระหว่างวันที่ 24 - 25

ปภ.แนะผู้ขับขี่เปิดใช้สัญญาณไฟถูกวิธี...ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป—21 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการใช้สัญญาณไฟอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสถานการณ์ ตรวจสอบสัญญาณไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที รวมถึงเรียนรู้การใช้งานสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยผู้เหลือประสบภัย ทั่วไป—21 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง 7 จังหวัด รวม 27อำเภอ 118 ตำบล

ไทยร่วมกับ AHA Centre จัดตั้งคลังสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ย้ำจุดยืนสร้างอาเซียนปลอดภัยอย่างย ทั่วไป—20 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center)

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 6 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—20 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง 6 จังหวัด รวม 26 อำเภอ 117

ปภ.แนะผู้ขับขี่รับมือ 5 จุดอับสายตาขณะขับรถ...อันตรายที่ควรระวัง ทั่วไป—19 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาก 5 จุดอับสายตาขณะขับรถ ทั้งจุดอับมุมหน้ารถ จุดอับกระจกมองข้าง จุดอับกระจกมองหลัง จุดอับจากรถขนาดใหญ่ และจุดอับจากสภาพถนน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 4 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—19 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง 4 จังหวัด รวม 9 อำเภอ 14 ตำบล

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึก IDMEx 2019 ทั่วไป—17 Jun 19

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019)

ปภ.เตรียมพร้อมจัดการฝึก IDMEx 2019 ด้านปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากสึนามิ ณ พื้นที่ 6 ทั่วไป—17 Jun 19

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019)

ปภ.แนะเลือกใช้ ตรวจสอบ ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี...ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ ทั่วไป—13 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบ และดูแลรักษายางรถยนต์ โดยเลือกใช้ยางที่เหมาะสมกับสภาพรถ มีรุ่นและขนาดเดียวกันทั้ง 4 เส้น มีขนาดพอดีกับเส้นรอบวงของยาง กรณีใช้งานบนถนนเรียบ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—10 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ เลือกใช้งานชุดสายพ่วงถูกวิธี...ลดเสี่ยงเพลิงไหม้ ทั่วไป—04 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเลือกใช้ และใช้งานชุดสายพ่วงถูกวิธี โดยเลือกใช้ชุดสายพ่วงที่มีเครื่องหมายรับรองอุตสาหกรรม ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีสวิตช์เปิด - ปิด สายไฟต้องมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ - ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย...ลดเสี่ยงอันตรายจากเพลิงไหม้ ทั่วไป—04 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีตรวจสอบระบบป้องกันและระงับเพลิงไหม้ โดยติดตั้งแผงแผงผังอาคารรวมบริเวณชั้นล่าง ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้ชัดเจน ติดตั้งถังดับเพลิง ในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่าย

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 6 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—04 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 6 จังหวัด รวม 9 อำเภอ 9ตำบล 26

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 3 จังหวัด พร้อมประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—30 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 3 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 15

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื ทั่วไป—30 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 24 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—28 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 24 จังหวัด รวม 78 อำเภอ 174 ตำบล

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 23 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—27 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 23 จังหวัด รวม 76 อำเภอ 169 ตำบล

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื ทั่วไป—27 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 23 จังหวัด พร้อมประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—27 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 23 จังหวัด รวม 77 อำเภอ 172 ตำบล

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 19 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 19 จังหวัด รวม 59 อำเภอ 127 ตำบล

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ทั่วไป—22 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ พร้อมเตือนผู้ขับขี่ที่ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 4 เท่า

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 10 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 10 จังหวัด รวม 23 อำเภอ 38 ตำบล 72

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 18 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—21 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18จังหวัด รวม 47 อำเภอ 88 ตำบล 209

ปภ.แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร...ระหว่างเดินทางไปโรงเรียน ทั่วไป—17 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอม ดังนี้ การโดยสารรถประจำทาง ให้ยืนรอบริเวณ ป้ายรอโดยสารรถประจำทาง การโดยสารรถไฟฟ้า

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—16 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18 จังหวัด รวม 45 อำเภอ 83 ตำบล 186

ปภ.แนะสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กในสถานศึกษา ทั่วไป—15 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะสถานการณ์เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุกับเด็กในสถานศึกษา ดังนี้ สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากนักเรียนขาดความระมัดระวัง