Monday January 27, 2020 07:04

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Press Releases

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลา ทั่วไป—22 Jan 20

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 มีสมาชิก 389 คน มีทุนการดำเนินงาน 8,409,091 บาท

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ทั่วไป—21 Jan 20

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีสหกรณ์อยู่ในความดูแลทั้งหมด 76 แห่ง

มนัญญาเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี ส่งเสริมธุรกิจรวบรวมยางพารา ทั่วไป—21 Jan 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อนผลิตส้มคุณภาพ ทั่วไป—20 Jan 20

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกส้มสายน้ำผึ้งที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำพุร้อน อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก ซึ่งน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ ทำให้ส้มของที่นี่มีความแตกต่างจากที่อื่น

รมช.มนัญญาเตรียมปั้นคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรจากพ่อแม่ ทั่วไป—13 Jan 20

มนัญญาเตรียมปั้นคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร สั่งการกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการนำลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่ต้องการกลับสู่บ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ จัดอบรมบ่มเพาะความรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมามาพัฒนาการผลิตและแปรรูป

รมช.มนัญญา ลุยแก้ปัญหาสหกรณ์ หวังเพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิก ทั่วไป—09 Jan 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา

ภาพข่าว: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั่วไป—24 Dec 19

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดธรรมคุณราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2562 ทั่วไป—23 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: รมช.เกษตรเยี่ยมแปลงปลูกข้าวกข43 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำ ทั่วไป—20 Dec 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แปลงปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ทั่วไป—19 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งให้แนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสมควร พานิชสงเคราะห์

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ ทั่วไป—18 Dec 19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูแนวคิด ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์ ทั่วไป—09 Dec 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูแนวคิด "ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์" คัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดลงกระเช้าของขวัญและตกแต่งสวยงาม ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ลุยส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ จับมือบริษัทผลิตอาหารสัตว์ประกันราคารับซ ทั่วไป—09 Dec 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ หลังประสบผลสำเร็จปีที่ผ่านมาช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร เบื้องต้นเปิดรับสหกรณ์สนใจร่วมโรงการแล้ว 156 แห่ง พื้นที่ 156,203 ไร่ จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1

ภาพข่าว: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทั่วไป—06 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

รมช.มนัญญา ผลักดันจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย เน้นย้ำเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผล ทั่วไป—04 Dec 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนจังหวัดอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย

ภาพข่าว: กิจกรรมสหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ทั่วไป—02 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8)" ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมโรงสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมท่าแซ ทั่วไป—27 Nov 19

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก(Nipapalm) ทั่วไป—21 Nov 19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

ภาพข่าว: นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด ทั่วไป—20 Nov 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ภาพข่าว: รมช.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ทั่วไป—18 Nov 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีสมาชิกจำนวน 143 คน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก พร้อมประสาน ทั่วไป—18 Nov 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งการสหกรณ์จังหวัดสำรวจจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตร พร้อมขอความร่วมมือสหกรณ์ที่มีโรงสีและโกดังลานตากเปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร หวังบรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เกรงชาวนาไม่มีที่ขายข้าวต้องขนไปขายเอกชน

ภาพข่าว: รมช.มนัญญาตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนราธิวาส ทั่วไป—13 Nov 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ทั่วไป—12 Nov 19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร

ภาพข่าว: รองอธิบดีฯตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด ทั่วไป—07 Nov 19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อและรวบรวมข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดเพื่อใช้ในธุรกิจรวบรวมข้าว

ภาพข่าว: อธิบดีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ทั่วไป—31 Oct 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ และผู้แทนสหกรณ์โคนมซึ่งเป็นสมาชิกของทางชุมนุมฯ ได้ดำเนินกิจการร่วมกัน

รมช.มนัญญา ให้กสส. เตรียมมาตรการหนุนสหกรณ์ 700 แห่งทั่วประเทศ จัดเครื่องมือ ทั่วไป—28 Oct 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำรวจสหกรณ์การเกษตรว่าต้องการให้มีการช่วยเหลืออย่างไรหลังมีการแบน3สารเคมี เพื่อจะได้นำมาเป็นชุดช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเบื้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงานว่า

ภาพข่าว: มกอช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ทั่วไป—04 Oct 19

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ร่วมงานครบรอบ 47 ปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั่วไป—02 Oct 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมกล่าวให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

รมช.มนัญญา ร่วมยินดีครบรอบ 47 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลักดันนโยบายนำลูกหลานสมาชิกสหกรณ์กลับบ้ ทั่วไป—01 Oct 19

รมช.มนัญญา ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมผลักดันนโยบาย สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ สนับสนุนให้สหกรณ์ดึงลูกหลานสมาชิกสหกรณ์กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี ทำเกษตรแนวใหม่

รมช.มนัญญา เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—01 Oct 19

วันนี้ (1 ตุลาคม 2562 ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทวศร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์