Monday October 21, 2019 12:36

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Press Releases

ภาพข่าว: มกอช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ทั่วไป—04 Oct 19

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ร่วมงานครบรอบ 47 ปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั่วไป—02 Oct 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมกล่าวให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

รมช.มนัญญา ร่วมยินดีครบรอบ 47 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลักดันนโยบายนำลูกหลานสมาชิกสหกรณ์กลับบ้ ทั่วไป—01 Oct 19

รมช.มนัญญา ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมผลักดันนโยบาย สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ สนับสนุนให้สหกรณ์ดึงลูกหลานสมาชิกสหกรณ์กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี ทำเกษตรแนวใหม่

รมช.มนัญญา เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—01 Oct 19

วันนี้ (1 ตุลาคม 2562 ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทวศร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นักวิชาการชู ยุทธศาสตร์ข้อมูล ปรับโฉมสหกรณ์ไทย ทั่วไป—30 Sep 19

นักวิชาการชู ยุทธศาสตร์ข้อมูล ปรับโฉมสหกรณ์ไทย ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เสนอกสส. ผนวกความรู้ 0.4 กับ 4.0 เพื่อนำสหกรณ์พัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยี ค้าออนไลน์ ไม่ง่ายแต่ต้องเริ่ม ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์

ภาพข่าว: พิธีเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 47 ทั่วไป—30 Sep 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมบรรยายพิเศษ "นโยบายด้านการเกษตรภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล" โดยมีนายพิเชษฐ์

รมช.มนัญญาชูกลไกสหกรณ์ช่วยดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ ส่งเสริมให้ผลิตสินค้าปลอดภัย หุ้น—30 Sep 19

รมช. มนัญญา กระชับงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ย้ำยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงดันสหกรณ์เข้มแข็ง พร้อมนำสหกรณ์เข้าตลาดออนไลน์แชร์ตลาด 3 ล้านล้านบาท นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวให้นโยบายกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี

รมช.มนัญญา เปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั่วไป—30 Sep 19

วันนี้ (29 ก.ย. 62) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี และบรรยายพิเศษ

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือธกส.แก้ไขหนี้สมาชิกสหกรณ์ ขยายเวลาชำระหนี้ให้สหกรณ์ไม่เกิน 20 ปี หุ้น—27 Sep 19

สหกรณ์การเกษตรเฮ หลังบอร์ดธกส. ร่วมมือกรมส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร ทั้งยืดและขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ให้ไม่เกิน 20 ปี ส่งผลให้สหกรณ์เกิดสภาพคล่อง มีเงินเหลือพอสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเต็ม เตรียมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 576 ล้านให้สหกรณ์กู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ทั่วไป—26 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 576 ล้านให้สหกรณ์กู้ปลอดดอก 1 ปี นำไปช่วยฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้มีเงินทุนทำการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น พร้อมขอความร่วมมือสหกรณ์ยืดเวลาชำระหนี้และลดดอกเบี้ยเงินกู้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ทั่วไป—23 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเปิดตัว"โครงการ

ภาพข่าว: เปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรช่วยเกษตรกรพื้นที่น้ำท่วม ทั่วไป—23 Sep 19

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตรวจราชการที่ 13 , 14 และนายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมจุดบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บ้านปากกุดหวาย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์และผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 ทั่วไป—19 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม 21

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ปัญหาตกเขียวกาแฟอาราบิก้า หนุนชาวเขามูเซอรวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ ทั่วไป—13 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ไขปัญหาตกเขียวกาแฟให้ชาวเขาเผ่ามูเซอในจังหวัดลำปาง รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ผลิตกาแฟคุณภาพ พร้อมแปรรูปเป็นกาแฟคั่วสดและบดผงจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่" สร้างรายได้ สู่ชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ทั่วไป—11 Sep 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานคัดแยกผักของศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรเป็นสมาชิก 39 สหกรณ์

ภาพข่าว: การประชุมสหกรณ์โครงการหลวง ทั่วไป—10 Sep 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และตัวแทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2562 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนการดำเนินงานสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวง 11 จังหวัด ทั่วไป—10 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวง เป็นองค์กรของชุมชนที่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขา ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงใน 11 จังหวัด พร้อมประชุมหารือตัวแทนสหกรณ์โครงการหลวง 46 แห่ง เพื่อร่วมกันกำหนด

รมช.มนัญญา ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 หนุนเพิ่มช่องทางกระจายรายได้สู่ท้อ ทั่วไป—09 Sep 19

วันนี้ (7 ก.ย.62) เวลา 17.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาตรการช่วยสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพายุ ทั่วไป—04 Sep 19

รมช.มนัญญา สั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ หามาตรการช่วยสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพายุ "โพดุล" บรรเทาความเดือดร้อน พร้อมฟื้นฟูอาชีพให้ทันทีหลังน้ำลด ด้าน กสส.เตรียมวงเงินจากกองทุนกพส. 315 ล้านบาท ให้สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป—03 Sep 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด

ภาพข่าว: รมช.เกษตรเยี่ยมพื้นที่คทช.ระบำ ทั่วไป—02 Sep 19

นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ทั่วไป—29 Aug 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

รมช.มนัญญา คิกออฟ มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 หนุนเพิ่มช่องทางการตลาดให้สหกรณ์ ทั่วไป—29 Aug 19

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2562 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร

ภาพข่าว: รมช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์ร้อยเอ็ด ทั่วไป—28 Aug 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์ร้อยเอ็ด เน้นตลาดนำการผลิต ทั่วไป—28 Aug 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดซื้อน้ำยางรายย่อยบ้านทุ่งดุก ทั่วไป—27 Aug 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดซื้อน้ำยางรายย่อยบ้านทุ่งดุก หมู่ 1 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเกษตรกรได้สาธิตการหาค่า DRC

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP ทั่วไป—26 Aug 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ "Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP" หวังพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนรู้เจรจาธุรกิจขายสินค้า

รมช.เกษตร มอบนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร เน้นการสร้างรายได้ที่มั่นคง ทั่วไป—26 Aug 19

มนัญญา มอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งขยายตลาดให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ เข้มสหกรณ์หากินกับดอกเบี้ย ต้องไม่ขูดรีดสมาชิก ควรหันมาดูแลพัฒนาอาชีพ ต่อยอดรายได้เติมเงินให้ครัวเรือน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 ภายใต้งาน Fresh From Farm เนื้อ ทั่วไป—26 Aug 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 ภายใต้งาน "Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือทีเส็บสานต่อโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ปี 3 ดึงสหกรณ์เป็นแหล่งศึกษาดูงานและจัดกิจก ทั่วไป—23 Aug 19

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนแปรนโยบายเป็นเงิน เพิ่มรายได้ใส่กระเป๋าให้กับประชาชนในระดับฐานราก กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกันตีโจทย์และ ผนึกความร่วมมือในนามของโครงการไมซ์เพื่อชุมชน