Tuesday August 11, 2020 07:23

กรมโยธา Press Releases

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย ทั่วไป—04 Aug 20

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินตาบอดขาดการพัฒนาในจังหวัดสมุทรสาคร ตัดถนนรองเชี่อมถนนหลักเตรียมเปิดใช้ภายในปีนี้

ชายหาดม่วงงาม ความงามที่กำลังจะถูกพัฒนาให้สวยงามมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทั่วไป—23 Jun 20

ชายหาดม่วงงาม ความงามที่กำลังจะถูกพัฒนาให้สวยงามมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ชายหาดม่วงงามในพื้นที่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9

กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป—07 Feb 20

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งปราณบุรี ไลฟ์สไตล์—06 Feb 20

ชายหาดปราณบุรี แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากมีความเงียบสงบและมีน้ำทะเลที่ใสบริสุทธิ์เหมาะแก่การพักผ่อนของนักท่องเที่ยว เป็นชายหาดที่ทอดยาวจากหาดปราณบุรีไปจนถึงเขากะโหลกซึ่งเป็นที่ตั้งของวนอุทยานท้าวโกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งสร้างเขื่อนรับมือปัญหากัดเซาะ อ่าวคุ้งกระเบน ไลฟ์สไตล์—27 Jan 20

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หลังจากเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2559

ภาพข่าว: ผังเมืองแห่งอนาคต จุดเปลี่ยนประเทศไทย ทั่วไป—19 Nov 19

มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เรื่อง "ผังเมืองแห่งอนาคต จุดเปลี่ยนประเทศไทย" โดยมี สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล อนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ชูขวัญ นิลศิริ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั่วไป—18 Nov 19

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า "โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ" และ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองคายติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมื ทั่วไป—18 Nov 19

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (พระธาตุหล้าหนอง) โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บรรยายสรุปโครงการ นายอิทธิพงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั่วไป—12 Nov 19

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั่วไป—15 Oct 19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยม "โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง" และ "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดงาน 7 ปีแห่งความมุ่งมั่น สร้างบ้าน พัฒนาเมือง ทั่วไป—26 Sep 19

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดงานแถลงข่าวผลงานกรมโยธาธิการและผังเมือง 2556-2562 "7 ปีแห่งความมุ่งมั่น สร้างบ้าน พัฒนาเมือง" เผยถึงผลงานความสำเร็จภายใต้ยุทธศาตร์ 4 ด้าน คือการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง สู่การพัฒนาโครงการต่างๆ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดระนอง ขอเชิญการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ ทั่วไป—05 Sep 19

ขอเชิญการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2) งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดระนอง เวทีที่ 1 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ

มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั่วไป—03 Sep 19

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) ตำบลในเมือง

วสท. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว รองรับภัยพิบัติและเศรษฐกิจยั่งยืน ทั่วไป—24 Jul 19

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม ร่วมกับ สกสว.และกรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้า "กฎกระทรวง และมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับใหม่"

ยผ.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องดินตลิ่งทรุด ทั่วไป—04 Jul 19

ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้สถานที่กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กล่าวว่า ทางกรมฯ

ก่อสร้างไร้ฝุ่น PM 2.5 กับเทคโนโลยีในงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีคอนกรีตในอุตสาหกรรม บ้าน/คอนโด—31 May 19

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ อิมแพ็ค และ คอมเอ็กซ์โพเซียม จัดงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีคอนกรีตในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 – 7 กันยายน 2562 ณ อาคาร 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นำทีมผู้ประกอบการกว่า 300

มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดตรัง ทั่วไป—17 May 19

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว

จัดกลุ่มย่อยชี้แจงงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนระนอง ทั่วไป—14 May 19

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ยผ. ร่วมมือ ทช. ลงนาม MOU ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั่วไป—03 May 19

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการร่วมกันด้านการให้บริการแผนที่ และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ

รู้ลึกทุกมุม เรื่องกฎหมาย อาคาร ต้องอ่านด่วน! ทั่วไป—16 Nov 18

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำบทความสั้นๆ จำนวน 15 เรื่อง ว่าด้วยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ "อาคาร" ไม่ว่าจะเรื่องการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร หรือการซ่อมบำรุงต่อเติมอาคาร เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้

ยผ.ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี ทั่วไป—22 Oct 18

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมโยธาธิการแลผังเมือง

ส.ป.ก.ร่วมแสดงความยินดีกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 16 ปี ทั่วไป—04 Oct 18

เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นางศุลีพร เวชวิฐาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้แทนเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 16 ปี

3 องค์กรภาครัฐชั้นนำ มั่นใจเลือก รถยนต์มิตซูบิชิ รวม 169 คัน เสริมทัพเพื่อยกระดับการดำเนินงาน ยานยนต์—11 Sep 18

- ธนาคารออมสิน เลือก มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ยนตรกรรมแห่งผู้นำมาช่วยเสริมทัพในการปฏิบัติงาน - รถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน ได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก และ กรมโยธาธิการและผังเมือง เลือกใช้เป็นพาหนะเพื่อปฏิบัติภารกิจ บริษัท มิตซูบิชิ

กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU กำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์และคลองทวีวัฒนา ทั่วไป—31 Aug 18

กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU กำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์และคลองทวีวัฒนา ให้สามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ลดปัญหาการขาดแคลนอุปโภคบริโภค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล กรมชลประทาน เทศบาลตำบลศาลากลาง และกรมโยธาธิการและผังเมือง

ภาพข่าว: สคบ.ตรวจสอบความปลอดภัยสวนสนุก ทั่วไป—11 Jun 18

สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า : สุวิทย์ วิจิตรโสภา ผอ.สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นสำหรับเด็กและเครื่องเล่นในสวนสนุก

ภาพข่าว: เปิดงานเครือข่ายฯ ทั่วไป—06 Jun 18

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก" ปีที่ 3 ครั้งที่ 10 จังหวัดระยอง ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

สผ. จับมือ ยผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั่วไป—05 Jun 18

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)

กรมโยธาฯ เดินหน้าโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 ทั่วไป—18 May 18

"กรมโยธาธิการและผังเมือง" กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเดินหน้าจัดโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ

ภาพข่าว: เปิดงานภาคีเครือข่ายกรมโยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี บันเทิง—21 May 18

ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก" ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง