Monday August 26, 2019 06:16

กระทรวงการพัฒนาสังคม Press Releases

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั่วไป—15 Jul 19

มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 11,178 รูป เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความสัมพันธ์ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงถึงความเป็นคนไทยร่วมกันมีความศรัทธา หวงแหนวัฒนธรรมของตน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานวันสตรีไทย 2562 ทั่วไป—02 Aug 19

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด

พม. จัดงาน โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ ๙ รับเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด ทั่วไป—11 Jul 19

นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ ๙" เพื่อให้เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและนำประสบการณ์ไปเผยแพร่ในประเทศที่ตนอาศัย

NIDA Poll สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ ทั่วไป—08 Jul 19

พม. POLL ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "สังคมไทย ร่วมใจ

AWEN เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล จับมือ ยูเอ็น วูแมน ลงนามผลักดันบทบาทสตรี ทั่วไป—26 Jun 19

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020 (AWEN) และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทย (AWEN – Thailand), ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

AWEN เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล มอบรางวัล 10 นักธุรกิจหญิงไทย ประจำปี ทั่วไป—26 Jun 19

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020 (AWEN) และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทย (AWEN – Thailand) และ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กระทรวงพม.จัดงาน Thailand Social Expo 2019 ทั่วไป—21 Jun 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพข่าว: เปิดการประชุม AWEN เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล ครั้งแรกในไทย ปฏิทินข่าว—21 Jun 19

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020 (AWEN) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ภาพข่าว: เปิดการประชุม AWEN เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล ครั้งแรกในไทย ทั่วไป—20 Jun 19

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020 (AWEN) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

Gossip News: การประชุม AWEN Thailand ทั่วไป—13 Jun 19

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับการประชุมใหญ่ระดับอาเซียน 10 ประเทศ ที่เรียกว่า "เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล" (AWEN) โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล จับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล (AWEN) ร่วมกับ กท.พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม AWEN ทั่วไป—13 Jun 19

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล (AWEN) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ

ดูแลสมองให้มีอายุยืนนาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเฉพาะทาง กับโรงพยาบาลนครธน สุขภาพ—06 Jun 19

สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยจากสถิติประชากรของผู้สูงอายุมีสัดส่วน 16.06% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจกกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ถือเป็นสัญญาณอันดีที่แสดงถึงความอายุยืนของคนไทย

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ คณะผู้บริหาร สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทั่วไป—28 May 19

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ "การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์" คณะผู้บริหาร สนง.ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ยูนิเซฟและ พม. สร้างความมั่นใจสายด่วน 1300 เผยเบื้องหลังการทำงาน-พาเด็กออกจากฝันร้าย ทั่วไป—28 May 19

เมื่อไม่นานมานี้ องค์การยูนิเซฟ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต เพื่อกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ โทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

UN และ ITU มอบรางวัลระดับโลก WSIS ให้ เอไอเอส ด้วยไอเดียนำเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมสร้างอาชีพ ไอที—22 May 19

จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเดือนเมษายน 2562 พบว่า ในประเทศไทย มีผู้พิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,995,767 คน หรือร้อยละ3.01

ยูนิเซฟจับมือกระทรวงพม. เปิดตัวแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิตกระตุ้นให้ประชาชนแจ้งเหตุรุนแรงต่อเด็กผ ทั่วไป—21 May 19

ยูนิเซฟจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดตัวแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการหยุดยั้งความรุนแรงต่อเด็ก โดยขอให้ประชาชนตื่นตัวและรีบแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งเป็นสายด่วนของรัฐ

พม. จัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC ทั่วไป—21 May 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ซึ่งเป็นการประชุมลำดับสุดท้ายของการประชุมอาเซียนที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ยูนิเซฟจับมือกระทรวงพม. เปิดตัวแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต กระตุ้นให้ประชาชนแจ้งเหตุรุนแรงต่อเด็ก ทั่วไป—17 May 19

ยูนิเซฟจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดตัวแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการหยุดยั้งความรุนแรงต่อเด็ก โดยขอให้ประชาชนตื่นตัวและรีบแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งเป็นสายด่วนของรัฐ

FM 100.5 ชวนประกวดภาพถ่าย ชีวิตที่เพียงพอ ตามแบบพ่อที่พอเพียง ปี 3 ทั่วไป—14 May 19

คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News Network ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม "ชีวิตที่เพียงพอ ตามแบบพ่อที่พอเพียง ปี 3" ขอเชิญบุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ร่วมส่งภาพถ่ายที่สื่อถึงความพอเพียงเข้าประกวดพร้อมคำบรรยายโดนใจสั้น ๆ

ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น ภัยการค้ามนุษย์ ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 ทั่วไป—24 Apr 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น ในหัวข้อ "ภัยการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษา

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ทั่วไป—18 Apr 19

คุณสุนิศา เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์และบริหาร เป็นตัวแทนของบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรและสถานประกอบการที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

พม. POLL ร่วมกับ นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็น เรื่อง สร้างสุขผู้สูงวัย ทั่วไป—05 Apr 19

พม. POLL ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "สร้างสุขผู้สูงวัย

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ร่วมงาน การประชุมอาเซียนบวกสาม พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะว่าด้วยเรื่อง ปฏิทินข่าว—12 Mar 19

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Social Enterprise Thailand

ภาพข่าว: กลุ่มทรูสนับสนุนการสื่อสาร ในงานประชุมใหญ่เลขาธิการสหพันธ์หูหนวกโลกภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ไอที—02 Jan 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ (ที่ 5 จากขวา) รองปลัดกระทรวงฯ เปิดการประชุมใหญ่เลขาธิการสหพันธ์หูหนวกโลกภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 30 โดยมีผู้แทนคนหูหนวก 140 คน จาก 18 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย

ภาพข่าว: มูลนิธิคนดีประเทศไทยร่วมกับซีพี ออลล์มอบรางวัลคนดีประเทศไทย ทั่วไป—19 Dec 18

พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ (กลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงาน 1 ทศวรรษ รางวัลคนดีประเทศไทย พร้อมมอบรางวัล "คนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561" เพื่อเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท

พก. จัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน บ้านกึ่งวิถีชาย ปทุมธานี ทั่วไป—18 Dec 18

นายจีระศักดิ์ ศรีพรมมา หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นสถานที่ที่ให้บริการสงเคราะห์และฟื้นฟูคนไข้โรคจิตที่อาการทุเลาแล้วจากโรงพยาบาลศรีธัญญา

ภาพข่าว: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน Thailand Smart Money หุ้น—17 Dec 18

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับเกียรติจากคุณปรเมธี วิมลศิริ (คนที่ 5 จากขวา) ประธานกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เปิดบูธงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย (คนที่ 6

กลุ่มทรู รับโล่รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ต่อเนื่องปีที่ ทั่วไป—17 Dec 18

กลุ่มทรู รับโล่รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ต่อเนื่องปีที่ 2 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล

ประธาน ธปท. ให้เกียรติเปิดบูธ SME D Bank ในงาน Thailand Smart Money อัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่า หุ้น—14 Dec 18

นายปรเมธี วิมลศิริ ประธานคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในงาน Thailand Smart Money

กลุ่มเซ็นทรัล ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม พร้อมยกระดับสวนลุมพินี ให้เป็นจุดนัดพบสำหรับคนรักสุขภาพและคนทุกเพ ทั่วไป—12 Dec 18

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุง "ลานตะวันยิ้ม" และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของสวนลุมพินี