Tuesday April 23, 2019 19:25

กระทรวงมหาดไทย Press Releases

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 35 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 35 จังหวัด รวม 183 อำเภอ 550

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน...ลดเสี่ยงอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่า ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด

ยกระดับสินค้า OTOP สู่มาตรฐาน มผช. เพิ่มช่องทางขาย หนุนท่องเที่ยวชุมชน ปฏิทินข่าว—22 Apr 19

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ยกระดับสินค้า OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ให้เป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐาน มผช. จากการที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนา

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 31 จังหวัด รวม 142 อำเภอ 391

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 31 จังหวัด รวม 123 อำเภอ 326

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 27 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—19 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 27 จังหวัด รวม 96 อำเภอ 246

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 27 จังหวัด ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—18 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 27 จังหวัด รวม 81 อำเภอ 203

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 24 จังหวัด ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—17 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 24 จังหวัด รวม 74 อำเภอ 193

ปภ.รายงานมีจังหวัดประสบวาตภัย 13 จังหวัด พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—11 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 53

ศปถ.เปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการลดอุบัติเหตุ เข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย คุมเข้มเส้นทางเสี่ยง ทั่วไป—10 Apr 19

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 มุ่งบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดในอัตราโทษสูงสุด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 12 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—10 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 12 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 46 ตำบล 90 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 11 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเ ทั่วไป—09 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 11 จังหวัด รวม 18 อำเภอ 42 ตำบล 79 หมู่บ้าน

กรมอนามัย จับมือเครือข่าย ขับเคลื่อน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเร่งส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เติบโตเต็มศักย สุขภาพ—05 Apr 19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จับมือเครือข่าย ฝ่ายการศึกษา กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก เร่งส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพ แข็งแรงและฉลาด ลดปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ

ปภ.ขับเคลื่อน 7 มาตรการเข้มข้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน สร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยานยนต์—05 Apr 19

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถและศึกษาเส้นทาง...เดินทางสงกรานต์ปลอดภัย ทั่วไป—05 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท หากต้องขับรถระยะทางไกลมากกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร ควรหยุดพักรถทุกๆ ๒ ชั่วโมง

ปภ.รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภ สุขภาพ—05 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่า PM2.5 ระหว่าง 55 – 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 ระหว่าง 69 – 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI มีค่าระหว่าง 111 – 234

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 21 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโ ทั่วไป—03 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์วาตภัยจากอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 21 จังหวัด รวม 49 อำเภอ 66 ตำบล 240

ปภ.รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ ทั่วไป—03 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ. รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—02 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 จังหวัด ทั่วไป—02 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 4 จังหวัด รวม 10 อำเภอ 35 ตำบล 252 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่ ทั่วไป—02 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18จังหวัด รวม 42 อำเภอ 76 ตำบล 200 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 17 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโ ทั่วไป—01 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 17 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 58 ตำบล 137 หมู่บ้าน

ปภ. รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—01 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 8 จังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 15 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโ ทั่วไป—29 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 15 จังหวัด รวม 27 อำเภอ 40 ตำบล 92 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 7 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่ง ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 7 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 17 ตำบล 35 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 224 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 5 จังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 11 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่ ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 11 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 35 ตำบล 85 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 431 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง ทั่วไป—27 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 8 จังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน...ลดเสี่ยงอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่า ทั่วไป—26 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด

ปภ.แนะประชาชนตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ประจำรถ...เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูร้อน ทั่วไป—25 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ประจำรถ เพื่อให้การเดินทางในช่วงฤดูร้อนเป็นไปด้วยความปลอดภัย โดยเลือกติดฟิลม์กรองแสงที่ได้มาตรฐาน หมั่นทำความสะอาดกระจกรถอยู่เสมอ