Friday October 18, 2019 08:52

กระทรวงมหาดไท Press Releases

ปภ.แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลทอดกฐิน ทั่วไป—17 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ เลือกใช้บริการรถโดยสาร ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ

กทม.ดำเนินโครงการเตาเผาขยะตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั่วไป—17 Oct 19

จากกรณีผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ระบุการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช อาจขัดกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย ข้อ 18

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว ทั่วไป—17 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานปัจจุบันพื้นที่ประสบอุทกภัยสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด แต่ยังคงมีผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2 จุด รวม 13 ครัวเรือน 46 คน เนื่องจากบ้านเรือนเสียหายอยู่ระหว่างซ่อมสร้าง

กอปภ.ก.ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 17 - 20 ทั่วไป—16 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2562 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และทะเลมีคลื่นลมแรง

ปภ.รายงานอุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัดเร่งทำความสะอาด - ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—16 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (16 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั่วไป—15 Oct 19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยม "โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง" และ "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—15 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (15 ต.ค. 62 เวลา 06.00

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ปร ทั่วไป—15 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (12 ต.ค. 62เวลา 06.00 น.)

กอปภ.ก.ประสานศูนย์ ปภ.เขต และจังหวัด เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ ทั่วไป—11 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2562 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขตในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัยตลอด 24

ปภ.จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและ วันลดภัยพิบัติสากล ภายใต้แนวคิด "โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ปลอดภัย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (9 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (10 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

มท.2 ลงพื้นที่ร่วมประชุมการติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—08 Oct 19

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทาง ติดตามการประชุมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหาย - ทั่วไป—08 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (9 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด - ลดเสี่ยงอุบัติภัยจมน้ำ...เพิ่มความปลอดภัยในช่วงปิดเทอม ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน อย่างใกล้ชิด ป้องกันอุบัติภัยจากการจมน้ำ โดยหากพาบุตรหลานเที่ยวทะเล เล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ ควรเตรียมความพร้อม ตรวจสอบสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยในจังหวัดลำปาง เร่งสำรวจความเสียหาย - ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลัง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหาย - ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และ พายุโซนร้อน "คาจิกิ"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (7 ต.ค. 62 เวลา 06.00

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10 หลัง วัด 1 แห่ง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด อำเภอ หน่วยทหาร

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เน้นย้ำจังหวัดเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (5 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (6 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 7 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เน้นย้ำจังหวัดสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—04 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (4 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

สสส. เปิดเวที สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นวาระสร้างสุขภาวะ13 กลุ่มประชากร พบ 10 สุขภาพ—03 Oct 19

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—03 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุ โซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (3 ต.ค. 62 เวลา 06.00น.)

กระทรวงพลังงาน ผนึก 6 กระทรวง และบริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ จำกัด ประกาศจัดงาน SETA 2019 เดินหน้าสู่ปีที่ พลังงาน—02 Oct 19

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ 6 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานโดย บริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ จำกัด และบริษัท

กทม.จัดระเบียบสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากร ทั่วไป—02 Oct 19

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีขอให้ กทม. จัดระเบียบคลองเปรมประชากร เนื่องจากปัจจุบันมีผู้บุกรุกทั้งเพื่ออยู่อาศัยและสร้างให้เช่ารวมทั้งมีการให้บ้านเลขที่ว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ กทม.

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—01 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (1 ต.ค. 62 เวลา 06.00น.)

กปภ. ๙๖ สาขาผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life ปี ๖๒ ตั้งเป้าปี ๖๓ ทั่วไป—30 Sep 19

คณะกรรมการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากลโดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้สถานีผลิตน้ำของ กปภ. ๙๖ สาขา ผ่านการรับรองคุณภาพตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ปี ๒๕๖๒

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหาย ทั่วไป—30 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

บกปภ.ช. แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำทุกครัวเรือนต้องได้รับการช่วยเหลือเดินหน้าเร ทั่วไป—30 Sep 19

28 ก.ย.62 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ประธานการประชุมกองบัญชาการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เปิดเผยว่า