Sunday November 18, 2018 17:42

กระทรวงมหาดไท Press Releases

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับ 7 กระทรวงในการจัดอบรมหลักสูตร ทั่วไป—14 Nov 18

ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ริเริ่มจัดโครงการอบรมหลักสูตร ToPCATS (Top Executive Program for Creative Amazing Thai Service) โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

กอปภ.ก.ประสาน 16 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 14 - 22 ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปภ.เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยช่วงวันลอยกระทง สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทงเชิงรุกโดยเข้มงวดการผลิต จัดเก็บและจำหน่ายพลุ และดอกไม้เพลิง พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดพลุ ปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง โดยลอยกระทงในบริเวณที่ปลอดภัย ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ให้เด็กลงไปเก็บเงินในกระทง รวมถึงหน่วยงานที่จัดงานลอยกระทง

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัยให้กลับสู่ภา ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—13 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกชุกอย่างต่อเน ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกชุกและสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—09 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ไหลหลากในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งระดับน้ำท่วมลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมา ทั่วไป—09 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม

ปภ.แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลทอดกฐิน ทั่วไป—07 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ เลือกใช้บริการรถโดยสาร ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ

พพ.เร่งพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ทั่วไป—06 Nov 18

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เริ่มปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมเปิดให้บริการใหม่แก่ประชาชนด้วยระบบออนไลน์ แทนการขอสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านวางเป้าพัฒนาองค์กรดิจิทัลสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นายยงยุทธ จันทรโรทัย

ปภ.แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—06 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—05 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นในบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

พช. เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมของดี อ. บางใหญ่ จ. ไลฟ์สไตล์—02 Nov 18

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมขับเคลื่อนศักยภาพชุมชน จัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนึ่งในโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ที่รวบรวมของดี วิถีเด่น จากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาประเทศ

มท.1 เปิดโครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย ทั่วไป—01 Nov 18

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

เรื่อง การเพิ่มช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านธนาคารพาณิชย์ หุ้น—31 Oct 18

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

กอปภ.ก. สั่งการ 16 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ ทั่วไป—25 Oct 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2561

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย ทั่วไป—24 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟถูกวิธี โดยเปิดใช้ไฟเลี้ยวเมื่อเปลี่ยนช่องทาง ขอแซงหรือกลับรถ ใช้ไฟเบรกเมื่อรถจอดติดสัญญาณไฟหรือกรณีเส้นทางมีสิ่งกีดขวางช่องทางจราจร

ปภ.จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ทั่วไป—18 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจสู่อาเซียนที่ปลอดภัย : บทเรียนสู่การพัฒนา" ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ปภ.เตือนอันตรายจากการตกแต่งอาคาร...เพิ่มความเสี่ยงเพลิงไหม้ ทั่วไป—12 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในงานตกแต่งอาคาร โดยผู้ปฏิบัติงานควรจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่เดินสายไฟแบบชั่วคราว ห้ามทาสี

กอปภ.ก. สั่งการ 16 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ทั่วไป—11 Oct 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บก.ปภ.ช. สั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับ ทั่วไป—09 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จากการเมาแล้วขับ ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ หากดื่มควรเลือกใช้บริการ รถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะ

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมออกบูธในงาน ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ ทั่วไป—09 Oct 18

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ร่วมออกบูธในงาน "ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข" ครั้งที่ 15 จัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม โดยมี

กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทั่วไป—08 Oct 18

เมื่อเร็วๆนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย "หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยใน 2 จังหวัด พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—08 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี รวม 9 อำเภอ 16 ตำบล 70 หมู่บ้าน โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับน้ำลดลง ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปภ.จัดประชุมร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—05 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" มุ่งเน้น 7

ปภ.แนะการพาเด็กท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย...ลดเสี่ยงอันตราย ทั่วไป—05 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตราย จากการนำเด็กท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ โดยการไปเที่ยวสวนสนุก ควรศึกษาข้อแนะนำของเครื่องเล่น ปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด

กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—05 Oct 18

วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั่วไป—05 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 790 ครัวเรือน 2,485 คน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย