Wednesday February 20, 2019 10:49

กระทรวงวิทยาศาสตร์ Press Releases

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้าOT ทั่วไป—18 Feb 19

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น ครั้งที่ 3ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าโอท้อปใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ที่ รอยัล พาร์ค พลาซ่า

วว./บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ ปฏิทินข่าว—14 Feb 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือโครงการ "สานพลังประชารัฐ

วว./บริษัทยูบีเอ็มฯ จัดสัมมนา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั่วไป—13 Feb 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมกับบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาฟรี! ในหัวข้อเรื่อง "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร :

วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์สินค้าสหกรณ์ ทั่วไป—07 Feb 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทีเซลส์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการ คุณภาพ ความปลอดภัย ปฏิทินข่าว—05 Feb 19

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล

วว./กฟผ. ร่วมหารืองานวิจัยพัฒนาปีงบประมาณ 2562 หุ้น—05 Feb 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ 2562 กับ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิริชัย

ทีเซลเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ สุขภาพ—04 Feb 19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร เฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้เติบโตก้าวไกลสู่สากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์

วว. ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหา ทั่วไป—01 Feb 19

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อพวช. จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง กระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ภาคเหนือ ในงาน เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ทั่วไป—31 Jan 19

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค จัดงาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค"จ.เชียงราย หวังกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ฟิลิปปินส์บุกเมืองนวัตกรรมอาหาร ทึ่งเครือข่ายแน่นปึกอนาคตสดใส ปักหมุดร่วมวิจัยเน้นอาหารฟังก์ชั่น ทั่วไป—30 Jan 19

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Mr. Paul Ernest de Leon และผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย Dr. Cecilia Acuin ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยจากสถาบันวิจัยข้าว ได้เดินทางเข้าพบเพื่อหารือกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์

วว. จับมือ วศ. จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs หุ้น—29 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง

วว. และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา ทั่วไป—28 Jan 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร

วศ.มอบใบรับรองห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย ทั่วไป—25 Jan 19

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว

วว.เปิดตัว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการ... สาหร่ายอย่างครบวงจร ทั่วไป—25 Jan 19

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย" สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมกันนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. และ นายดิษฐพล

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคเหนือ ไอที—25 Jan 19

วันนี้ (25 มกราคม 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) : กลุ่มภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วว.วิจัย ถ่านหอม 3 in 1 ผลิตภัณฑ์จากโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั่วไป—24 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จากการดำเนิน "โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน"

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สืบสานภูษาวิถี ทั่วไป—23 Jan 19

เชิญชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP คุณภาพดีที่ได้รับการยกระดับด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน "สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น" ครั้งที่ 2 ตื่นตากับกองทัพผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ภาพข่าว: กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น ครั้งที่ ทั่วไป—21 Jan 19

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้าOTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน "สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น" ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วว.หารือจังหวัดแพร่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ปฏิทินข่าว—21 Jan 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย ร่วมประชุมหารือกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น ทั่วไป—18 Jan 19

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยี จัดงาน "สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น" รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี กว่า 10 จังหวัดทั่วไทย มาให้เลือกสรรในที่เดียว ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์

บริติช เคานซิล จับมือ กระทรวงวิทย์ฯ กลุ่มทรู เปิดตัว FameLab Thailand 2019 ทั่วไป—18 Jan 19

บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มทรู สวทช. สวทน. อพวช. เดอะ สแตนดาร์ด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว "FameLab Thailand 2019" การแข่งขันนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก ปีที่ 4 ในประเทศไทย

ทีเซลส์ สานพลัง ไครโอวิวา จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด ปฏิทินข่าว—17 Jan 19

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

วว.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จัดเสวนาฟรี! เผยแพร่งานวิจัยโครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน ทั่วไป—17 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย "โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล"

กระทรวงวิทย์ฯ นำนิทรรศการ RESEARCH SHOW จัดแสดงวันเด็กแห่งชาติทำเนียบรัฐบาล ทั่วไป—14 Jan 19

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาล นำนิทรรศการ RESEARCH SHOW จัดแสดงเพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนให้หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา รวมทั้งเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนโครงการ การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร ทั่วไป—17 Jan 19

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุม ครม. สัญจร ทั่วไป—16 Jan 19

กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ

วท. เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,575 ล้านบาท ภายใน 3 หุ้น—15 Jan 19

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดีเดย์เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอ (EECi) พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ปส. จับมือ ก.พลังงานสหรัฐเสริมสมรรถนะบุคลากรไทย พร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ทั่วไป—15 Jan 19

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา เสริมสมรรถนะบุคลากรของไทย 7 หน่วยงาน เตรียมพร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 นี้

วว. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุม ครม.สัญจร @ จังหวัดลำปาง ทั่วไป—15 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โอกาสนี้

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) ทั่วไป—14 Jan 19

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) การดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย