Saturday August 1, 2015 08:26

กระทรวงศึกษา Press Releases

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asian Science Camp 2015 ดึง 7 นักวิทย์ฯ โนเบลและชั้นนำของโลกร่วมค่ายกับ 265 เยาวชนจาก 29 ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ทั่วไป—26 Jul 15

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ ผนึกกำลังร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย : Asian Science Camp 2015 ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม ณ

เชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมี สัมมาชีพ พร้อมยื่น 7 ข้อเสนอแก่รัฐบาล ตามแนวคิด พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ ทั่วไป—21 Jul 15

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกันเปิดเวทีนำเสนอ “แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และนโยบายรัฐบาล”

อพวช. จัดงานแถลงข่าวการจัด ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย ทั่วไป—20 Jul 15

ด้วย อพวช. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กปั้น:?ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน ทั่วไป—13 Jul 15

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลคัดเลือก 3 สุดยอดโรงเรียน จัดทำโครงการไคเซ็น เพิ่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการ

โครงการประกวด บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่5 ทั่วไป—13 Jul 15

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "60 พรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร ผู้สืบสานพระราชดำริ ความสุขแห่งปวงราษฎร์"

พลังงานร่วม ก.ศึกษาฯ ผลิตแบบเรียนวิชาด้านพลังงาน จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ครูวิทยาศาสตร์ทั่วป พลังงาน—07 Jul 15

กระทรวงพลังงานจับมือกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลังงาน เพื่อมีส่วนช่วยวางรากฐานสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานให้กับครูและนักเรียนในทุกระดับชั้น พร้อมจัดอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทั่วประเทศ เพื่อแนะแนวการสอนเนื้อหาวิชา

พลังงานร่วม ก.ศึกษาฯ ผลิตแบบเรียนวิชาด้านพลังงาน จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ครูวิทยาศาสตร์ทั่วป ทั่วไป—06 Jul 15

กระทรวงพลังงานจับมือกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลังงาน เพื่อมีส่วนช่วยวางรากฐานสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานให้กับครูและนักเรียนในทุกระดับชั้น พร้อมจัดอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทั่วประเทศ เพื่อแนะแนวการสอนเนื้อหาวิชา

รมช.ศธ ตะลอนโรงเรียนในสังกัด ก่อนร่วมประชุม ครม.สัญจรที่เชียงใหม่ ทั่วไป—01 Jul 15

กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ "บิ๊กน้อย" พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน

ภาพข่าว: โฮมโปร...มอบประกาศนียบัตร โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ ทั่วไป—01 Jul 15

นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบประกาศนียบัตร "โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี"

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั่วไป—30 Jun 15

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในความร่วมมือให้ความรู้เรื่องความยั่งยืนในโรงเรียนนำร่องภายใต้เครือข่ายโรงเรียนสะเต็มศึกษา นอกจากนี้

ศธ.จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย Happy Family Bus Rally 2015 ทั่วไป—22 Jun 15

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัด “โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย กิจกรรม Happy Family Bus Rally 2015” เส้นทางกรุงเทพ-นครนายก ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน2558 จำนวน 100 ครอบครัวๆ ละ 4 คน รวม 400 คน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท รศ.นพ.กำจร

ภาพข่าว: รมว. ศึกษาตรวจความพร้อมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี จัดสร้างโดย กลุ่ม ปตท. ทั่วไป—22 Jun 15

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 5 จากขวา) ให้เกียรติเยี่ยมชม โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ของกลุ่ม ปตท. เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(18 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—17 Jun 15

กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 06.00 น. ปตท. ขอเชิญทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ณ สถาบันอุดมศึกษาวิทยสิริเมธี 10.00 น. -

รมว. ศึกษาตรวจความพร้อมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี จัดสร้างโดย กลุ่ม ปตท. ทั่วไป—18 Jun 15

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมรับฟังสรุปวิสัยทัศน์และแผนงานในการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสร้างบุคลากรที่มี “คุณภาพระดับโลก”เตรียมความพร้อมก่อนถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช้าวันนี้ (18

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(18 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—18 Jun 15

กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 06.00 น. ปตท. ขอเชิญทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ณ สถาบันอุดมศึกษาวิทยสิริเมธี 10.00 น. -

ปตท. ขอเชิญทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พลังงาน—16 Jun 15

ด้วย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ่งพัฒนาภายใต้โครงการของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดระยอง

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป—11 Jun 15

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะเฉพาะ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ต้องให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม

น้องนาเดียร์-น้องอู๋ เยาวชนคนเก่งโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงคว้ารางวัลนักร้องยอดเยี่ยมบนเวที บันเทิง—10 Jun 15

สตาร์ เมคเกอร์ ว้อยซ์ อคาเดมี สถาบันฝึกสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลา ด้วยสื่อการเรียนการสอน Multimedia Teaching System (MTS)ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการสอนโดย "ครูอ้วน" มณีนุช เสมรสุต ศิลปินนักร้องคุณภาพ

อีซูซุนำ 6 ทีม ศิลปินคนเก่ง เหินฟ้าตะลุยแดนอาทิตย์อุทัยกับรางวัล อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น ปีที่ ทั่วไป—09 Jun 15

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 22 หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลกับ

โรงเรียนสอนภาษา แคลิฟอร์เนีย (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ทั่วไป—08 Jun 15

แคลิฟอร์เนีย อิงลิช ชวนคนไทยฝึกภาษาอังกฤษ ฟุดฟิตฟอไฟจัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม “มา 4 จ่ายแค่ 3” ถึง 30 มิ.ย.ศกนี้ ? แคลิฟอร์เนีย อิงลิช โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ ก่อตั้งโดยกลุ่มนักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาต่อและใช้ชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนีย

เห็นชอบจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ทั่วไป—03 Jun 15

คกก.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเห็นชอบจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล" คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ

เรื่อง กล่าวหานายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ทั่วไป—03 Jun 15

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีกล่าวหานายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

ภาพข่าว: กสิกรไทยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน กสจ. หุ้น—03 Jun 15

นายพจนารถ แสงพฤกษ์ (ซ้าย) และนายสุรเดช เกียรติธนากร (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วย นางผานิตย์ มีสุนทร (กลาง) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือ

มิติใหม่การศึกษา...เดินหน้า TEPE Online พัฒนา ครู สนับสนุน ครูตู้ พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม ทั่วไป—28 May 15

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญของการ “ปฏิรูปการศึกษาไทย” ที่จะก่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำในวันเดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน มิติใหม่การศึกษา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าเยี่ยม รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร พร้อมหารือโครงการต่างๆ ทั่วไป—26 May 15

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยม ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึก ภปร.โรงพยาบาลจุฬา โอกาสเดียวกันนี้อธิการบดีได้ปรึกษาหารือเรื่องที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยในโครงการ

ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL เผย ผลการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ ทั่วไป—25 May 15

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของเอเชีย ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของประเท

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย ทั่วไป—21 May 15

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ณ บริเวณภายใน เพื่อนำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: อีซูซุมอบรางวัลแชมป์วาดภาพโครงการ อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ทั่วไป—21 May 15

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และคุณพินิจ สุขะสันติ์ นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

รมต.ศึกษาฯ ตั้งนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านแป็นประธานกรอ.อศ. ร่วมวางแผนสร้างคนอาชีวะยกระดับแรงงานคุณภ ทั่วไป—20 May 15

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนรวม 18 กลุ่มนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านรับหน้าเสื่อเป็นประธานกรอ.อศ.กลุ่มอาชีพก่อสร้าง สถาปัตย์และโยธา เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา