Thursday April 24, 2014 05:05

กระทรวง ศึกษา Press Releases

iDea iDo Fair 2014 มหกรรมสร้างสรรค์งานฝีมือและงาน D.I.Y. สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ทั่วไป—23 Apr 14

บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จับมือ บริษัทศรีสยามการพิมพ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายนิตยสารขวัญเรือนและงานฝีมือ ในการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ เอาใจคนรักงานฝีมือ จัดงาน iDea iDo Fair 2014 มหกรรมสร้างสรรค์งานฝีมือและงาน D.I.Y.

เอ็กโก กรุ๊ป จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2556 ภายใต้โครงการ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง พลังงาน—22 Apr 14

กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--hukder company

ด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประกวดรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2556 ภายใต้โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” เพื่อคัดเลือก 6 โรงเรียนที่มีการบูรณาการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การเรียน การสอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของโครงการฯ และคำนึงถึงบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการมอบรางวัลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้โรงเรียนและคุณครูที่ได้ดำเนินงานเชิงสร้างสรรค์ ในการสร้างเยาวชนผู้มีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเชิดชู ยกย่อง โรงเรียนที่มี ผลการดำเนินต่อเนื่องและชัดเจน

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมและทำข่าวพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2556 โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถา”ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) จ.นครปฐม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

มูลนิธิไทยคม จัดโครงการ Knowledge Professional ทั่วไป—18 Apr 14

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการออกนโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 10,000 แห่ง เนื่องจากโรงเรียนเล็กถูกมองว่าต้องใช้ทรัพยากรสูงและการศึกษาไม่มีคุณภาพ ปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเล็กมีคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าโรงเรียนขนาดกลางหรือใหญ่มีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์

ทีเค ปาร์ค ประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย ทั่วไป—13 Apr 14

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ลออ ตั้งคารวคุณ) และ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ชวนทุกครอบครัว สนุกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ วันครอบครัว ไลฟ์สไตล์—10 Apr 14

ศธ. ชวนทุกครอบครัว “สนุกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ วันครอบครัว”พร้อมร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้บุตรหลานในยุคสังคมไอทีกับงาน “ครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์สังคมไทย” ปี 57ในวันครอบครัว 14 เมษายน ศกนี้ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

BUNKA FASHION ACADEMY เปิดรับนักเรียนใหม่ประจำปี 2557 ทั่วไป—08 Apr 14

BUNKA FASHION ACADEMY สถาบันสอนการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทย ด้วยหลักสูตร 2 ปีแบบครบวงจร ตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับมืออาชีพ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย และ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป—01 Apr 14

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดตั้งกองทุนกิจการพิเศษ ทำดีเพื่อพ่อ ช่วยเหลือเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปบำบัดรักษา โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง

การรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นประถมปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—27 Mar 14

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ.นนทบุรี รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ: (1) เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (2)

เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ปลูกฝังเด็กสองภาษา ทั่วไป—27 Mar 14

นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสอดแทรกกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อๆกันมา “การย้อมผ้า” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภูมิปัญญาของไทยที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนนานาชาตินอริช จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโรงเรียนนานาชาตินอริช แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเปิด 3 ทั่วไป—25 Mar 14

เนื่องด้วย โรงเรียนนานาชาตินอริช ได้ทำการเปิดสอนที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก ซึ่งได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึง Year3 ในช่วงแรกและจะทำการขยายการสอนต่อจนถึง Year13 และเลือกการสร้างหลักสูตรที่ดีที่สุด ที่ประกอบด้วย 3

HAIR PASSION SHOW 2014 by CHALACHOL Academy DARE TO INSPRIE กล้าคิด กล้าจินตนาการ ยกมาตรฐาน Thai ทั่วไป—18 Mar 14

CHALACHOL Academy เป็นสถาบันสอนทำผมโมเดลใหม่ และเป็นแห่งเดียวของเมืองไทย ที่ได้นำเอางานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับวิชาชีพช่างทำผม บูรณาการเข้ากับหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

ยกนิ้วให้เยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2557 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—17 Mar 14

ต้องขอแสดงความยินดี กับ ด.ช. ณัชกช กิตติสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย และเหรียญทอง รายการแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของประเทศไทย และเหรียญทอง

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ส่งต่อทักษะความรู้สู่วัยใส ทั้งสิ้น 421 สถาบันทั่วประเทศ ทั่วไป—05 Mar 14

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งต่อทักษะความรู้ รวมถึงเทคนิคการหางานให้กับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 421 โรงเรียนทั่วประเทศ โดย นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ส่งมอบ

ภาพข่าว: เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพ—19 Feb 14

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ทญ. สุปราณี ดาโลดม ผอ.กองทันตสาธารณสุข นางนภา พานน้อย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ มิสเตอร์ฌองมาร์คเลอร์บริส ผอ.ฝ่ายการตลาด บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ทั่วไป—11 Feb 14

นิทรรศการและแข่งขันทักษะ-ฝีมือนักเรียน เช่น ผลิตสินค้าหัตถกรรม, สาธิตทำอาหาร น้ำผลไม้และจำหน่าย, ดอกไม้ประดิษฐ์ เวลา 8.00-21.00 น. Contact Event Organizer สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ :

EF สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน ทั่วไป—07 Feb 14

EF Education First สถาบันสอนภาษาชั้นนำของโลกที่ฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้ลงนามในหนังสือรับรองร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน เพื่อสานต่อความร่วมมือในขั้นที่สองต่อไปอีก 4

สำนักนายกรัฐมนตรี ปลุกกระแสรักษ์ชาติผ่านบทเพลงและเอ็มวี เอกลักษณ์ไทย ทั่วไป—06 Jan 14

ชู ๓ สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ช้าง ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย พร้อมดึงศิลปินดัง สุทธิพงษ์ วัฒนจัง และ เก่ง เดอะวอยซ์ ร่วมประพันธ์และถ่ายทอดบทเพลงอย่างไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ เตรียมเผยแพร่และรณรงค์สู่เยาวชนของชาติการผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง

กระทรวงศึกษาธิการ ปล่อยคาราวานช่วยผู้ประสบภัยหนาว 23 จังหวัด ทั่วไป—02 Jan 14

กระทรวงศึกษาธิการ ปล่อยคาราวาน “เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 23 จังหวัด นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(27 ธันวาคม 2556) ปฏิทินข่าว—27 Dec 13

กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 09.00 น. กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ ประสบภัยหนาว “เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว” ณ หน้ากระทรวง ศึกษาธิการ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(27 ธันวาคม 2556) ปฏิทินข่าว—26 Dec 13

กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 09.00 น. กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ ประสบภัยหนาว “เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว” ณ หน้ากระทรวง ศึกษาธิการ 13.00 น.

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว ทั่วไป—26 Dec 13

ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว “เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว”

พิธีประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต ทั่วไป—24 Dec 13

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ“โครงการ ประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและกระตุ้น ให้ครู

ลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ สพฐ. สานต่อมรดกไทย ทั่วไป—17 Dec 13

การประกวด วงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นครั้งแรก!! เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

ภาพข่าว: ลงนาม MOU เด็กไทย ไม่แพ้ใครในโลก ด้วยสื่อการ ทั่วไป—16 Dec 13

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.กิตติ ลิ่มสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และดร.สุทธศรี วงษ์สมาน (ที่ 2 จากซ้าย)

ข่าวซุบซิบ: VEO เว็บไซต์กวดวิชาออนไลน์ครบวงจรร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป—16 Dec 13

น้องใหม่มาแรง สำหรับ VEO Online (วีโอ้ ออนไลน์) กวดวิชาออนไลน์ครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทย ที่นำโดย คุณยศ - ศุภยศ ตั้งเลิศสัมพันธ์ นี่ขนาดยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก

ภาพข่าว: สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย มอบรางวัลประกวดคลิปฯ ขับขี่ปลอดภัย ยานยนต์—16 Dec 13

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (คนที่ 6 จากขวา แถวยืน) และนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 7 จากขวา แถวยืน) ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์

ก.ศึกษาฯ รวมพลังภาคีประชาชน สนับสนุนการสร้างสื่อการสอน และการเรียนรู้แห่งชาติ ให้ เด็กไทย ทั่วไป—08 Dec 13

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการรวมพลังภาคประชาชนสนับสนุนการสร้างสื่อการสอน และการเรียนรู้แห่งชาติ (Thailand Digital Education Content Kick off Campaign) เพื่อให้อนาคตของชาติและกระบวนการศึกษาสอดคล้องกับยุคสมัยของโลกที่ไร้พรมแดน

ภาพข่าว: แพลนเน็ตคอมเข้าร่วมงาน Thailand Smart Education Platform ทั่วไป—03 Dec 13

นายจาตุรนต์ ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารของบริษัทแพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เปิดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) สุดยิ่งใหญ่ รวมลูกเสืออาเซียน ทั่วไป—01 Dec 13

ครั้งแรกของประเทศไทย กับการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน รวมเหล่าลูกเสือจากอาเซียน และประเทศต่างๆ กว่า 17 ชาติ และผู้เกี่ยวข้องกว่า 7,000 คน ร่วมชุมนุมและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเข้าใจความแตกต่าง ในแนวคิด

ภาพข่าว: สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยประจำปี 2557 ทั่วไป—27 Nov 13

ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, อนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอพี.(ไทยแลนด์) จำกัด, บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด