Monday May 30, 2016 02:09

กระทรวงศึกษา Press Releases

ชลบุรี เปิดเวทีมอบนโยบายและหลักสูตร เตรียมเยาวชนสู่โลกการทำงาน เดินหน้าจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเต็มพื้นที่ เริ่ม Kick Off เทอมแรก ปี 59 ทั่วไป—23 May 16

จังหวัดชลบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเต็มสูบ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)

เครือเบทาโกรรับเข็มเสมาคุณูปการจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป—19 May 16

ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเบทาโกร รับเข็มที่ระลึกทองคำ "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เครือเบทาโกรเป็นองค์กรซึ่งทำคุณประโยชน์

ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ โดย ทั่วไป—17 May 16

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ" โดย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ทั่วไป—17 May 16

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้นำโรงเรียนและรองผอ.เขตฯ กว่า 3,500 คน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

SPU : ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ ทั่วไป—16 May 16

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ" โดย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา

เปิดศึกลูกหวาย ตะกร้อรีโว่ คัพ 2016 อย่างเป็นทางการ จัดเต็มแน่นอน! ทั่วไป—10 May 16

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. นายสังเวียน บุญโต ท่านรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและนายรุ่งโรจน์ ขันชะลี

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา Education ICT Forum 2016 ทั่วไป—10 May 16

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (คนที่ 6 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา "Education ICT Forum 2016" ที่จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

TK park ประกาศรางวัล Read Thailand ปี 2 เชิดชูโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น ทั่วไป—10 May 16

จากความสำเร็จในการจุดประกายรักการอ่านเมื่อปี 2557 ในโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ในปีนี้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ยังคงผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ไอที—29 Apr 16

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ

ภาพข่าว: เชิญชวนงาน Education ICT Forum 2016 ทั่วไป—27 Apr 16

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ที่สามจากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มล.ปริยดา ดิศกุล (กลาง) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดิลก คุณะดิลก (ที่สามจากซ้าย) กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

Education ICT Forum 2016 สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา 27 - 28 เม.ย. ศกนี้ ทั่วไป—25 Apr 16

"Education ICT Forum 2016" สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา 27 - 28 เม.ย. ศกนี้ ภายใต้แนวคิด "Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education" กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตร Thai Cuisine Chef ทั่วไป—18 Apr 16

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการสอนโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร และ อ.ชัชชญา รักตะกนิษฐ ครูใหญ่ เปิดรับสมัครแล้ววันนีh สำหรับหลักสูตร Thai Cuisine Chef Diploma สอนโดยเชฟมืออาชีพ ที่เป็นที่ยอมรับในวงการอาหารไทย

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น The1Book E-Library ทั่วไป—08 Apr 16

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น The1Book E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ตราด รวมพลังสร้างจุดเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั่วไป—16 Apr 16

จังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมและการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมเปิดเวทีเสวนา "จุดเปลี่ยนการเรียนรู้ก้าวสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...จังหวัดตราด" ระดมพลังผู้บริหารสถานศึกษา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ไอที—12 Apr 16

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)ร่วมกันจัดโครงการ "Education ICT Forum 2016" งานสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาภายใต้แนวคิด "Digital Technology for 21stCentury, The Future of Higher

ป.ป.ช. เปิดมิติใหม่จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 2559 ผลักดันและทบทวนการใช้หลักสูตรลูกเส ทั่วไป—08 Apr 16

สำนักงาน ป.ป.ช. ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ เข้ารับ เข็มเสมาคุณูปการ ทั่วไป—08 Apr 16

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับมอบรางวัล"เข็มเสมาคุณูปการ" พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 จาก พลเอก

ภาพข่าว: ผู้บริหารทรู รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวง ทั่วไป—07 Apr 16

ผู้บริหารทรู รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ผู้บริหารกลุ่มทรู นายศุภชัย

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการ ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร ประจำปี ทั่วไป—06 Apr 16

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (กลาง) เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ เข้ารับ เข็มเสมาคุณูปการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป—06 Apr 16

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับมอบรางวัล "เข็มเสมาคุณูปการ" พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ภาพข่าว: เซเรบอส รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่ ทั่วไป—05 Apr 16

ผศ.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสที่ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ทั่วไป—04 Apr 16

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ" ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 124 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.สุขุม

ภาพข่าว: สุธิดา มงคลสุธี ซีอีโอ ซินเน็คฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป—04 Apr 16

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" แก่นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: EFORL ร่วมกับจุฬาฯเปิดฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศ สยามสเนล ทั่วไป—01 Apr 16

ฯพณฯ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคุณเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)

สมัครด่วน! สถาบันกันตนา เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้ ทั่วไป—30 Mar 16

ก้าวสู่มืออาชีพทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงสมัครด่วน! "สถาบันกันตนา" เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้ "สถาบันกันตนา" สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับตรง นักศึกษาใหม่

ภาพข่าว: SPU : Dream Makers สร้างฝัน เพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน ทั่วไป—30 Mar 16

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล อดีตรองเลขาธิการคณะกกรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "Dream Makers : สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน" ครั้งที่ 2 ตามโครงการความร่วมมือของ University Social

ภาพข่าว: เปิดค่ายเยาวชนไทย จีน เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ทั่วไป—30 Mar 16

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนไทย – จีนในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปี ณ ห้องคอนเวนชั่น

เอ็นคอนเส็ปท์ปลื้ม ผู้ปกครองแห่ร่วมงาน Think Beyond 2016 แน่น ชี้ออกแบบอนาคตเด็กไทยต้องคิดข้ามช็อต ทั่วไป—28 Mar 16

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ จัดงาน "Think Beyond 2016" คิดข้ามช็อต ปี 4 รมช.กระทรวงศึกษา นำทีม ครูพี่แนน เอ็นคอนเส็ปท์, คุณหมู อุ๊คบี, อดัม แบรดชอว์ และกูรูการศึกษาแนะเด็กไทยเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นโอกาสในเวทีโลก เผยเคล็ดลับอยากสำเร็จต้อง "กล้า"

สกอ. จับมือ บริติช เคานซิล ยกระดับการศึกษาไทยมุ่งสู่สากล ผลักดัน 8 สถาบันพัฒนา 9 ทั่วไป—25 Mar 16

บริติช เคานซิล ประเทศไทย องค์กรส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาแห่ง สหราชอาณาจักร โดยแผนกโครงการการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาร่วมระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร (UK-Thailand