Friday May 6, 2016 08:45

กระทรวงศึกษา Press Releases

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ไอที—29 Apr 16

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ

ภาพข่าว: เชิญชวนงาน Education ICT Forum 2016 ทั่วไป—27 Apr 16

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ที่สามจากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มล.ปริยดา ดิศกุล (กลาง) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดิลก คุณะดิลก (ที่สามจากซ้าย) กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

Education ICT Forum 2016 สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา 27 - 28 เม.ย. ศกนี้ ทั่วไป—25 Apr 16

"Education ICT Forum 2016" สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา 27 - 28 เม.ย. ศกนี้ ภายใต้แนวคิด "Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education" กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตร Thai Cuisine Chef ทั่วไป—18 Apr 16

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการสอนโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร และ อ.ชัชชญา รักตะกนิษฐ ครูใหญ่ เปิดรับสมัครแล้ววันนีh สำหรับหลักสูตร Thai Cuisine Chef Diploma สอนโดยเชฟมืออาชีพ ที่เป็นที่ยอมรับในวงการอาหารไทย

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น The1Book E-Library ทั่วไป—08 Apr 16

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น The1Book E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ตราด รวมพลังสร้างจุดเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั่วไป—16 Apr 16

จังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมและการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมเปิดเวทีเสวนา "จุดเปลี่ยนการเรียนรู้ก้าวสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...จังหวัดตราด" ระดมพลังผู้บริหารสถานศึกษา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ไอที—12 Apr 16

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)ร่วมกันจัดโครงการ "Education ICT Forum 2016" งานสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาภายใต้แนวคิด "Digital Technology for 21stCentury, The Future of Higher

ป.ป.ช. เปิดมิติใหม่จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 2559 ผลักดันและทบทวนการใช้หลักสูตรลูกเส ทั่วไป—08 Apr 16

สำนักงาน ป.ป.ช. ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ เข้ารับ เข็มเสมาคุณูปการ ทั่วไป—08 Apr 16

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับมอบรางวัล"เข็มเสมาคุณูปการ" พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 จาก พลเอก

ภาพข่าว: ผู้บริหารทรู รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวง ทั่วไป—07 Apr 16

ผู้บริหารทรู รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ผู้บริหารกลุ่มทรู นายศุภชัย

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการ ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร ประจำปี ทั่วไป—06 Apr 16

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (กลาง) เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ เข้ารับ เข็มเสมาคุณูปการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป—06 Apr 16

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับมอบรางวัล "เข็มเสมาคุณูปการ" พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ภาพข่าว: เซเรบอส รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่ ทั่วไป—05 Apr 16

ผศ.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสที่ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ทั่วไป—04 Apr 16

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ" ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 124 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.สุขุม

ภาพข่าว: สุธิดา มงคลสุธี ซีอีโอ ซินเน็คฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป—04 Apr 16

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" แก่นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: EFORL ร่วมกับจุฬาฯเปิดฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศ สยามสเนล ทั่วไป—01 Apr 16

ฯพณฯ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคุณเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)

สมัครด่วน! สถาบันกันตนา เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้ ทั่วไป—30 Mar 16

ก้าวสู่มืออาชีพทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงสมัครด่วน! "สถาบันกันตนา" เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้ "สถาบันกันตนา" สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับตรง นักศึกษาใหม่

ภาพข่าว: SPU : Dream Makers สร้างฝัน เพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน ทั่วไป—30 Mar 16

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล อดีตรองเลขาธิการคณะกกรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "Dream Makers : สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน" ครั้งที่ 2 ตามโครงการความร่วมมือของ University Social

ภาพข่าว: เปิดค่ายเยาวชนไทย จีน เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ทั่วไป—30 Mar 16

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนไทย – จีนในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปี ณ ห้องคอนเวนชั่น

เอ็นคอนเส็ปท์ปลื้ม ผู้ปกครองแห่ร่วมงาน Think Beyond 2016 แน่น ชี้ออกแบบอนาคตเด็กไทยต้องคิดข้ามช็อต ทั่วไป—28 Mar 16

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ จัดงาน "Think Beyond 2016" คิดข้ามช็อต ปี 4 รมช.กระทรวงศึกษา นำทีม ครูพี่แนน เอ็นคอนเส็ปท์, คุณหมู อุ๊คบี, อดัม แบรดชอว์ และกูรูการศึกษาแนะเด็กไทยเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นโอกาสในเวทีโลก เผยเคล็ดลับอยากสำเร็จต้อง "กล้า"

สกอ. จับมือ บริติช เคานซิล ยกระดับการศึกษาไทยมุ่งสู่สากล ผลักดัน 8 สถาบันพัฒนา 9 ทั่วไป—25 Mar 16

บริติช เคานซิล ประเทศไทย องค์กรส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาแห่ง สหราชอาณาจักร โดยแผนกโครงการการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาร่วมระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร (UK-Thailand

ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ จัดงานประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ ทั่วไป—17 Mar 16

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 5 จากซ้าย) หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 7 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ ฉลอง 100 ปี ชาตกาล #ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมเผยยูเนสโก ทั่วไป—16 Mar 16

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคำกล่าวยูเนสโก (UNESCO) ยกย่อง "ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์" อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก คนที่ 26 ของประเทศ ในด้านการศึกษาและเศรษฐศาสตร์ ประจำปี

ภาพข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ทั่วไป—09 Mar 16

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำของภาครัฐ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และศุภชัย เจียรวนนท์

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือ สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำขับเคล ทั่วไป—09 Mar 16

ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน นำโดย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 25 องค์กร ร่วมตอบสนองนโยบายประชารัฐ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ

ทีวีไกด์: เก่งคิด พิชิตคำ Spelling Star ตั๊ก บริบูรณ์ ร่วมสร้างสีสัน ใน เก่งคิด พิชิตคำฯ ยกนิ้วชม บันเทิง—07 Mar 16

รายการ "เก่งคิด พิชิตคำ Spelling Star" รายการเกมโชว์ภาษาไทย ที่ตื่นเต้นและสนุกสนานที่สุด เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้เข้าแข่งขันตัวน้อยที่มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย อายุ 9-12 ปี จากทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ทั่วไป—01 Mar 16

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ"สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 (Cabling Contest

กระทรวงศึกษาฯ หนุนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินหน้า จัดทำมาตรฐานเพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั่วไป—18 Feb 16

สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการผลักดันนโยบายยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ บุคลากรทุกกลุ่ม ด้วยการจัดทำมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทดสอบสามารถใช้จัดทำหลัก

วธ. จับมือภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายพระพุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาตามความเหมาะสมของแต ทั่วไป—15 Feb 16

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงคมนาคม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั่วไป—29 Jan 16

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559