Thursday July 28, 2016 02:11

กระทรวงศึกษา Press Releases

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(27 กรกฎาคม 2559) ปฏิทินข่าว—27 Jul 16

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 08.30 น. งาน มศว วิชาการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การ ผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย” ณ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาชู สหกิจศึกษา ทางรุ่งของนักศึกษา-ทางรอดของประเทศไทย ทั่วไป—26 Jul 16

น้อยคนนักที่จะรู้ว่า "ธิดา แซ่หว้า" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้ซึ่งได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติรองดีเด่น ระดับชาติ จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(27 กรกฎาคม 2559) ปฏิทินข่าว—26 Jul 16

กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 08.30 น. งาน มศว วิชาการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การ ผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย” ณ

งาน Thailand STEM Festival 2016 สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต ทั่วไป—26 Jul 16

พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "Thailand STEM Festival 2016" ภายใต้สโลแกน "สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยมี

งาน มศว วิชาการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ทั่วไป—26 Jul 16

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รากฐานการผลิตวิชาชีพครูชั้นนำประเทศไทยจะจัดประชุมสำคัญ "มศว วิชาการ การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย" ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม

เปิด เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 59 พร้อมกัน 5 ภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ ทั่วไป—12 Jul 16

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับคนในทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ในเด็กปฐมวัย เพราะวิทยาศาสตร์คือพื้นฐานของการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เปิดตัวโครงการ รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี ผนึกกำลังพ่อแม่ขับเคลื่อนสุขภาพอนาคตของชาติ เนสท์เล่ ทั่วไป—30 Jun 16

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มรักลูก (บริษัทอาร์แอลจี จำกัด) เปิดตัวโครงการ

นิทานภาพ 3 ภาษา ชุด ค่านิยมพื้นฐานสร้างเด็กดี ทั่วไป—27 Jun 16

นิทานภาพ 3 ภาษา ชุด ค่านิยมพื้นฐานสร้างเด็กดี ได้นำหลักคิดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา มาเรียงร้อยเป็นนิทานภาพคำกลอน เพื่อให้เด็กๆ มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ดีงาม อันได้แก่ ความขยัน

ภาพข่าว: นักศึกษา ม.เจ้าพระยา รับรางวัลสหกิจศึกษา ทั่วไป—27 Jun 16

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท แก่นางสาวธิดา แซ่หว้า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ รองดีเด่น

ภาพข่าว: มธ. ผนึกนักการศึกษาต่างชาติยกระดับการศึกษาอาเซียน ทั่วไป—23 Jun 16

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มธ. (ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กลาง) ศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติพวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มธ. (ที่ 5

มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชีย และภาคีเครือข่าย เปิดตัวคู่มือ เด็กไทย ซ้อนท้าย ใส่หมวก ทั่วไป—16 Jun 16

มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชีย ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก และภาคีเครือข่ายเดินหน้า จัดงาน "คอซอง ขาสั้น กันน็อค" เปิดตัวคู่มือ "เด็กไทย ซ้อนท้าย ใส่หมวก" รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ เห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อคให้เด็ก เทียบเท่าการสวมชุดนักเรียน

ภาพข่าว: สพฐ. เปิดตัวรายการทีวี. พระคุณที่สาม ทั่วไป—14 Jun 16

นายสนิท แย้มเกษร (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)

สมศ. เผยมิติใหม่แนวทางการประเมินรอบ 4 พร้อมเตรียมนำร่องทดลองระบบประเมิน ก.ค. ทั่วไป—14 Jun 16

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เผยมิติใหม่แนวทางการประเมินรอบ 4 ผ่านแนวคิดความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินภายในของสถานศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาวิชาการ ทั่วไป—10 Jun 16

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ" โดยได้รับเกียรติจาก

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(9 มิถุนายน 2559) ปฏิทินข่าว—09 Jun 16

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 09.30 น. สมศ.ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดแถลงเจาะลึก ยุทธศาสตร์การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น 24

เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียวรุ่นเยาว์ ประจำปี 2559 ทั่วไป—08 Jun 16

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการ กำลังดำเนินการประสานพลังประชารัฐ โดยมีมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่ม ปตท.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 มิถุนายน 2559) ปฏิทินข่าว—08 Jun 16

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 09.30 น. สมศ.ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดแถลงเจาะลึก ยุทธศาสตร์การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น 24

ภาพข่าว: 3 หน่วยงานร่วมหารือเดินหน้ายกเครื่องระบบประเมินการศึกษาแนวใหม่ ทั่วไป—08 Jun 16

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 3 จากซ้าย) ดร.คมศร วงษ์รักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

สมศ.ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดแถลงเจาะลึกยุทธศาสตร์การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ ทั่วไป—08 Jun 16

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวยุทธศาสตร์และนโยบายในการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 พร้อมเจาะลึกความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ สมศ.ในการยกระดับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประกวดนวัตกรรมสีเขียวรุ่นเยาว์ ประจำปี 2559 (Youth Greenovation Awards พลังงาน—31 May 16

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่ม ปตท. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ร่วมส่งผลงานนวัตกรรม

ชลบุรี เปิดเวทีมอบนโยบายและหลักสูตร เตรียมเยาวชนสู่โลกการทำงาน เดินหน้าจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเต็ ทั่วไป—23 May 16

จังหวัดชลบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเต็มสูบ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)

เครือเบทาโกรรับเข็มเสมาคุณูปการจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป—19 May 16

ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเบทาโกร รับเข็มที่ระลึกทองคำ "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เครือเบทาโกรเป็นองค์กรซึ่งทำคุณประโยชน์

ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ โดย ทั่วไป—17 May 16

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ" โดย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ทั่วไป—17 May 16

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้นำโรงเรียนและรองผอ.เขตฯ กว่า 3,500 คน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

SPU : ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ ทั่วไป—16 May 16

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ" โดย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา

เปิดศึกลูกหวาย ตะกร้อรีโว่ คัพ 2016 อย่างเป็นทางการ จัดเต็มแน่นอน! ทั่วไป—10 May 16

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. นายสังเวียน บุญโต ท่านรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและนายรุ่งโรจน์ ขันชะลี

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา Education ICT Forum 2016 ทั่วไป—10 May 16

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (คนที่ 6 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา "Education ICT Forum 2016" ที่จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

TK park ประกาศรางวัล Read Thailand ปี 2 เชิดชูโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น ทั่วไป—10 May 16

จากความสำเร็จในการจุดประกายรักการอ่านเมื่อปี 2557 ในโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ในปีนี้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ยังคงผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ไอที—29 Apr 16

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ