Monday February 17, 2020 17:31

กลุ่มเหล็ก Press Releases

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ กลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ ประจำปี 2563 เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก่อนสอบ ONET ทั่วไป—17 Feb 20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ภายใต้โครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบฯ มอบเงินสนับสนุนจัดริ้วขบวนอำเภอบางสะพาน งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2563 ทั่วไป—07 Feb 20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายจิร โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และคณะผู้บริหารบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด บริษัท

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต่อยอดพัฒนาเครือข่าย โครงการกองทุนสหวิริยาฯ จัดโครงการค่ายติวเข้ม ทั่วไป—03 Feb 20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางสาวนฤมล นวลวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม SSI ผู้แทนบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายติวเข้ม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดอบรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มศักยภาพธนาคารชุมชนบางสะพาน ทั่วไป—29 Jan 20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ (ปันผลธนาคารชุมชน) ภายใต้โครงการธนาคารชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของธนาคารชุมชน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบบัญชีธนาคารชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ 340 ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่26 ทั่วไป—26 Dec 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบทุนสนับสนุนร่วมพัฒนาช่างเทคนิควิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจำปี ทั่วไป—06 Dec 19

นายจิร โชตินุชิต ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบทุนสนับสนุน มูลค่า 1,000,000 บาทให้แก่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดติวเข้มความรู้สู่มหาวิทยาลัย เยาวชนบางสะพานปี ทั่วไป—29 Nov 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ ครั้งที่ 2/2562 (ปีที่ 3) สอนเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ผนึกกำลังชาวบางสะพานจัดกิจกรรม บางสะพานร่วมพัฒนา หุ้น—29 Nov 19

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจิร โชตินุชิต ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา และผู้นำชุมชน ร่วมเปิดงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "บางสะพานร่วมพัฒนา นำพาเศรษฐกิจหมุนเวียน"

ปฏิทินข่าว เหล็กสหวิริยาจัดติวเข้มเยาวชนบางสะพานสู่มหาวิทยาลัย ปฏิทินข่าว—25 Nov 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ชวนน้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมติวเข้ม ภายใต้โครงการ "เติมความฝัน ปันความรู้" ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Attitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ

ปฏิทินข่าว มหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา 2562 ปฏิทินข่าว—21 Nov 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "บางสะพานร่วมพัฒนา นำพาเศรษฐกิจหมุนเวียน" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรมและภาคชุมชน

กลุ่มเหล็กเชียร์รัฐใช้มาตรการทันเกม เข้มสู้สินค้าเหล็กทุ่มตลาด-หนุนใช้สินค้าผลิตในประเทศ ปฏิทินข่าว—05 Nov 19

สงครามการค้าป่วนตลาดเหล็กโลกรุนแรง กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสนับสนุนภาครัฐเร่งใช้มาตรการทางการค้า ควบคู่ Thai First ป้องกันประเทศไทยเป็นหลุมดำโดนทุ่มสินค้าเหล็กจากต่างชาติ สงครามการค้าโลกที่ยังลุกลามขยายตัว

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า สร้างสนามกีฬาให้น้อง ทั่วไป—10 Oct 19

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา และชุมชน จำนวน 200 คน ร่วมใจทำกิจกรรม "ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน จัดอบรมการพูดเพิ่มขีดความสามารถสื่อสาร ทั่วไป—10 Oct 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน และโรงพยาบาลบางสะพาน จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพูดเพื่อนำเสนอผลงาน" ให้กับสมาชิก อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน

ภาพข่าว: SSI Group ผนึกกำลังชาวบางสะพาน ลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน เนื่องในวันปลอดรถ Car Free Day ทั่วไป—25 Sep 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน Bangsaphan Car Free Day 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รณรงค์ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันปลอดรถ โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผู้นำชุมชน

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง ทั่วไป—23 Sep 19

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชายทะเลดอนสำราญ

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง ทั่วไป—23 Sep 19

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชายทะเลดอนสำราญ

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน จัดอบรมการพูดเพิ่มขีดความสามารถสื่อสาร ทั่วไป—13 Aug 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน และโรงพยาบาลบางสะพาน จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพูดเพื่อนำเสนอผลงาน" ให้กับสมาชิก อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน

ภาพข่าว: SSI Group ร่วมกับ อบต.แม่รำพึง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ทั่วไป—30 Jul 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักในหลวง รักษ์บางสะพาน ประจำปี 2562เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตชุมชน สนับสนุนโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ทั่วไป—18 Jul 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สนับสนุนหมวกนิรภัย เพื่อใช้ในกิจกรรม จับแจกแลกหมวกนิรภัยใหม่ ภายใต้ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เขตควบคุมวินัยจราจร ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจภูธรบางสะพาน โดยมี พ.ต.อ.ธนากร รอดเรือง

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาเปิดตัว กองทุนร่วมพัฒนารุ่นที่ 8 ทั่วไป—14 Jun 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำปี 2562 พร้อมเปิดรับสมัครสถานศึกษาพื้นที่อำเภอบางสะพาน ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ

ภาพข่าว: เอสเอสไอฅนเหล็กรักษ์โลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดหาดแม่รำพึงในวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั่วไป—07 Jun 19

คณะผู้บริหาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลุ่มเหล็กสหวิริยา อบต.แม่รำพึง พร้อมหัวหน้าส่วนส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา และพนักงานจำนวน 1,000 คน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดแม่รำพึงระยะทาง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดสัมมนาผู้ขายชูนโยบายจัดซื้อสีเขียว พร้อมซื้อ 4 ปฏิทินข่าว—03 Apr 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดสัมมนาผู้ขายประจำปี 2562 โดยมีนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อชี้แจงระเบียบ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในปี 2562

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ทั่วไป—28 Feb 19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายจิร โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และคณะผู้บริหาร จากกลุ่มเหล็กสหวิริยาประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ภาพข่าว: เสริมความมั่นคงระบบจ่ายไฟฟ้ากลุ่มเหล็กสหวิริยา-กฟผ.-กฟภ.จัดประชุมแผนร่วมประจำปี พลังงาน—25 Feb 19

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)หรือ เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดการประชุมผลการดำเนินงานระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 23) ระหว่าง

ภาพข่าว: พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา200คนร่วมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทั่วไป—07 Jan 19

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-WCE-TCS) จำนวน 200 คน พร้อมพี่น้องชาวบางสะพาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในกิจกรรม Big Cleaning Day จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการเติมความฝัน ปันความรู้ เยาวชนบางสะพานสู่มหาวิทยาลัย ทั่วไป—03 Dec 18

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมประมวลความรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพเยาวชนบางสะพานเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Attitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดมอบทุนการศึกษา 22 โรงเรียนเขตบางสะพาน ทั่วไป—08 Oct 18

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 22 โรงเรียน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-ปริญญาตรี จำนวน 259 ทุน ทุนนี้เพื่อน้อง จำนวน 119 ทุน จากเงินสมทบพนักงานบริษัทในกลุ่ม

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัด Bangsaphan Car Free Day 2018 ยานยนต์—26 Sep 18

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2561 (Bangsaphan Car Free Day 2018) จัดโดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ อบต.แม่รำพึง จัดโครงการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง ทั่วไป—26 Jul 18

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดกิจกรรมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุน โครงการ ผลิตช่างเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ทั่วไป—19 Jul 18

กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุน ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 1,000,000 บาท ภายใต้โครงการ "ผลิตช่างเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร" ในเวทีการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)