Monday September 23, 2019 12:36

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย Press Releases

LINE ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักข่าวเอพี และ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวิร์คช้อป ทั่วไป—06 Sep 19

บริษัท LINE ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักข่าวเอพี และ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวิร์คช้อป "STOP FAKE NEWS ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด" บริษัท LINE ประเทศไทย ร่วมกับสำนักข่าวเอพีและสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนาเติมพลังบวกร่วมสร้าง นิเวศสื่อที่ดี ชวน น้าเน็ก ทั่วไป—29 Aug 19

โลกออนไลน์ในยุคของสื่อโซเชียลมีเดียเป็นโลกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์และกลายเป็นสื่อได้ด้วยตัวเอง สื่อออนไลน์จึงถือว่าเป็นสื่อที่ทรงพลังและสามารถสร้างผลกระทบกับผู้ชมทั้งในทางบวกและในทางลบได้ด้วยเช่นกัน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนาเติมพลังบวกร่วมสร้าง นิเวศสื่อที่ดี ชวน น้าเน็ก ทั่วไป—29 Aug 19

โลกออนไลน์ในยุคของสื่อโซเชียลมีเดียเป็นโลกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์และกลายเป็นสื่อได้ด้วยตัวเอง สื่อออนไลน์จึงถือว่าเป็นสื่อที่ทรงพลังและสามารถสร้างผลกระทบกับผู้ชมทั้งในทางบวกและในทางลบได้ด้วยเช่นกัน

ภาพข่าว: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผนึกพลังผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทั่วไป—29 Aug 19

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (กลาง) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาครั้งพิเศษ TMF Thai Media Fund TALK "ให้สื่อสร้างสรรค์ บันดาลใจคุณ" ผนึกกำลังคนไทยร่วมสร้างนิเวศสื่อที่ดี พร้อมเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากหลากหลายวิทยากร

ภาพข่าว: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผนึกพลังผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทั่วไป—28 Aug 19

ในภาพ: นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (กลาง) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาครั้งพิเศษ TMF Thai Media Fund TALK "ให้สื่อสร้างสรรค์ บันดาลใจคุณ" ผนึกกำลังคนไทยร่วมสร้างนิเวศสื่อที่ดี

เชิญชวนร้านหนังสือทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการชุมชนนักอ่าน ปั้นคุณค่านักอ่านที่ดีสร้างรากฐานให้ประเทศ ทั่วไป—26 Aug 19

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ดึงร้านหนังสือทั่วประเทศ ทำ "โครงการชุมชนการอ่านในร้านหนังสืออิสระ" หวังกระตุ้นให้เกิดกลุ่ม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน Thai Media Fund Talk ให้สื่อสร้างสรรค์ ทั่วไป—21 Aug 19

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทอล์คโชว์ "Thai Media Fund Talk ให้สื่อสร้างสรรค์ บันดาลใจคุณ" เพื่อพบกับบรรดาผู้ส่งเสริมและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ นำทีมโดย วสันต์ ภัยหลีกลี้

เปิดแล้ว! มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หนุนพลังร่วมกับ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธาน ทั่วไป—13 Aug 19

เปิดแล้ว! มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หนุนพลังร่วมกับ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 สร้างกระแสอ่านหนังสือให้ลูกฟังในภูมิภาค แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เปิดประตูความรู้นักอ่านปฐมวัยแดนอีสาน ทั่วไป—02 Aug 19

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เปิดประตูความรู้นักอ่านปฐมวัยแดนอีสาน ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค ทั่วไป—01 Aug 19

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค" แผนงานฯ โดยความร่วมมือของเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายฯ

ปลัดวธ. เชิญชวนผู้สนใจผลิตสื่อดีผ่านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั่วไป—03 Jul 19

เมื่อเร็วๆนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดเวทีสนทนา เรื่อง "การขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ" โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีสนทนาชี้แนะแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้น่าสนใจเพื่อขอ ทั่วไป—28 Jun 19

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน ให้ความรู้เรื่อง "การขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการฯอย่างไรให้น่าสนใจ" เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี พ.ศ. 2562

ภาพข่าว: วธ. - เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ ทั่วไป—27 Jun 19

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเวทีสนทนา เรื่อง "การขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ" โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ จับมือพันธมิตรปั้น นักสืบสายชัวร์ เริ่ม!! 4 โรงเรียนแรกในเดือนมิ.ย. ทั่วไป—10 Jun 19

"ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์" ร่วมกับ "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"จัดโครงการ "นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน" เพื่อปั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้เป็นเสาหลักในการตรวจสอบข้อมูล บนโลกออนไลน์ให้ชัวร์ก่อนแชร์ โดยจะเริ่ม Road show กิจกรรม "นักสืบสายชัวร์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open หุ้น—30 May 19

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562 โดยอนุมัติทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงิน 203 ล้านบาท พร้อมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่อง

ภาพข่าว: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบทั่วไป หุ้น—28 May 19

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562 โดยอนุมัติทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงิน 203 ล้านบาท พร้อมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่อง

วธ.เปิดอบรมผู้ขอรับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 61 เน้นผลิตสื่อดี ปลอดภัย ทั่วไป—28 May 19

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Grant ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่โครงการขอรับทุนสนับสนุนประจำปี 2561 ว่า

ภาพข่าว: แถลงข่าวโครงการ นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน ทั่วไป—26 Apr 19

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วย นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ หัวหน้าทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน"

ภาพข่าว: โครงการ นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน ทั่วไป—25 Apr 19

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายพีรพล อนุตรโสตถิ์ หัวหน้าทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียน อาทิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์

ภาพข่าว: วธ.-เปิดงานวิจัยพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั่วไป—26 Feb 19

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เวทีคืนผลงานวิจัยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่การขับเคลื่อนสังคม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการพัฒนาสังคมไทย" โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

เปิดเวที รักษ์บ้านนอก จุดประกายสื่อสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาถิ่น ทั่วไป—22 Jan 19

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดเวทีเสวนา พร้อมแนะนำโครงการ "รักษ์บ้านนอก" โดยมีนายสุรีย์ บัวรัตน์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 16 ให้การต้อนรับ ทีมงานโครงการ วิทยากร ชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ

ครม. ไฟเขียวแต่งตั้ง 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน กม.- ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา - ทั่วไป—04 Dec 18

วันที่ 4 ธ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 9 คน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม

ทูแฮนส์ จับมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สานต่อคุณค่าศิลปะการแสดงไทย ผ่านรายการ บันเทิง—26 Oct 18

คำว่า สยาม เป็นชื่อเรียกเดิมของผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่สมัยราชกาลที่สี่ แม้ปัจจุบันประเทศสยามจะแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา มาสู่ความเป็นไทยแล้วก็ตาม แต่วิถีชีวิตอันทรงคุณค่ามากมาย ยังคงได้รับการสืบทอดมาสู่ชาวไทยอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้คนในปัจจุบัน

UNC The Exhibition 26-28 ต.ค. ดิ เอ็มควอเทียร์ ทั่วไป—22 Oct 18

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network For Change : UNC) ร่วมกับ สสส.สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย องค์กรภาคี ภาคประชาสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ "UNC

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับมือสถาบันอาศรมศิลป์ เปิดพื้นที่เฟ้นไอเดียเยาวชนสร้างสื่อน้ำดีส ทั่วไป—27 Sep 18

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับมือสถาบันอาศรมศิลป์ เปิดวงเสวนาเยาวชน "พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ" เฟ้นไอเดียเยาวชนเจนใหม่ สร้างต้นแบบสื่อน้ำดี อาทิ หนังสือต้นแบบหัวใจแห่งชุมชนบ้านหยีเพ็ง – นักสื่อสารต้นแบบในศูนย์สื่อพลเมืองภาคใต้ –

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 4 ภูมิภาค ทั่วไป—25 Sep 18

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม เกิดสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นการรับรู้ ดึงดูดความสนใจ ตลอดจนสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา พลังเยาวชน ทั่วไป—19 Sep 18

ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา "พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ" ซึ่งเป็นงาน Meet & Talk ของเยาวชนคน GEN ใหม่ในการสร้างต้นแบบของการผลิตสื่อด้วยพลังเยาวชน

ภาพข่าว: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media สื่อสาร—18 Sep 18

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (กลางซ้าย) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับเครือข่ายภาคี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้า ทั่วไป—14 Sep 18

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุสาร อ.ส.ท. ชมรมบรรณาธิการไทย และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้า Blogger

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสัมภาษณ์พิเศษเยาวชนผู้พิการหลากประเภท ทั่วไป—13 Sep 18

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และโครงการ Amazing ไทยเท่ห์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสัมภาษณ์พิเศษแบบกลุ่มในหัวข้อ การมอบรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ LESS IS MORE