Saturday February 23, 2019 08:15

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Press Releases

รมช.ลักษณ์ เปิดโครงการอบรมเกษตรกร Farmers to Farmers นำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชาวเนเธอร์แลนด์มาถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรผู้เลี้ยงโคนมไทย ทั่วไป—21 Feb 19

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการอบรมเกษตรกร Farmers to Farmers ณ เตือนใจฟาร์ม – สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ.สระบุรี ว่า บริษัท ฟรีแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 - 2564 ให้บรรลุเป้าหมายการ เป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย ภายในปี 2564 ทั่วไป—14 Feb 19

นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference: ACID) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ

กระทรวงเกษตรฯ พิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มุ่งให้ชุมชนเข้มแข็ง ทั่วไป—14 Feb 19

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ ทั่วไป—14 Feb 19

นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference: ACID) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมพืชน้ำมัน ทั่วไป—14 Feb 19

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ ทั่วไป—14 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562" และเปิดศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติคนทาม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุนตลาดเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย ทั่วไป—14 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์) ตำบล ดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

อ.ยักษ์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง ดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (อินทรีย์) ทั่วไป—14 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์) ตำบล ดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฤษฎา เดินหน้านโยบายเกษตรประชารัฐช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช ทั่วไป—13 Feb 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุนทำปุ๋ยใช้เอง ทั่วไป—13 Feb 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายในการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ-การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร ทั่วไป—13 Feb 19

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร และตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ทั่วไป—13 Feb 19

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร และตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดปทุมธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

ภาพข่าว: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันไม่เห็นด้วยให้มีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม ทั่วไป—13 Feb 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือสารอันตราย ทั่วไป—12 Feb 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขอหารือ ทั่วไป—12 Feb 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายรีชัล อัฟฟานดี้ ลุคมัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลเกี่ยวกับราคายางพาราธรรมชาติและขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมย

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ เยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย ทั่วไป—12 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ1 ทั่วไป—11 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562" ณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร

รมช.วิวัฒน์นำทีมหนุนเกษตรปลอดสารเคมี เตรียมเสนอแนวทางและมาตรการทดแทนการใช้สารเคมีต่อ ทั่วไป—08 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ครม.ไฟเขียวให้ ปลากัด เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนความเป็นคนไท ทั่วไป—05 Feb 19

วันนี้ (5 ก.พ. 62) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงเสนอ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เยี่ยมชมถนนลดระดับ ทั่วไป—31 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทำถนนลดระดับเป็นสะพานที่เหมาะสมกับพื้นที่ภัยพิบัติ ณ พื้นที่หมู่ 2 อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.วิวัฒน์ เร่งพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร ทั่วไป—31 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า เนื่องจากพื้นที่ อำเภอนบพิตำ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ทั่วไป—31 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม ณ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ

กระทรวงเกษตรฯ แนะชาวไร่ลดการเผาซากพืช หันมาใช้วิธีไถกลบ แก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ด้านฝนหลวงฯ ทั่วไป—25 Jan 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 6 และเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กษ. ร่วม มข. จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 62 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา หุ้น—25 Jan 19

วันนี้ (25 มกราคม 2562) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน"วันเกษตรแห่งชาติ ปี 62" ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ภาพข่าว: สถาปนาฝนหลวง ทั่วไป—25 Jan 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบ ปีที่ 6 พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เปิดงาน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอีสาน ทั่วไป—25 Jan 19

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน "งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562" ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุน จ.มหาสารคาม เป็นเมืองหลวงเกษตรกรรมยั่งยืน ทั่วไป—25 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนมหาสารคาม...สู่การเป็นเมืองหลวงแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน" โดยจังหวัดมหาสารคาม กำหนดเป้าหมายการทำเกษตรกรรมยั่งยืนไว้ที่250,000 ไร่ ภายในปี 2564

รมช.วิวัฒน์ เยือนถิ่น จ.มหาสารคาม ปลุกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์หนุนมหาสารค ทั่วไป—25 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนมหาสารคาม...สู่การเป็นเมืองหลวงแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน" ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองเผือก

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา ทั่วไป—25 Jan 19

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ณ ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ

ภาพข่าว: รมต.เกษตรฯตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดหลังนาในจังหวัดขอนแก่น ทั่วไป—24 Jan 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในจังหวัดขอนแก่น ณ บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแปลงปลูกข้าวโพดจำนวน 7