Wednesday April 8, 2020 02:01

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Press Releases

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ตั้งแผน ครัวจังหวัดเกษตรอินทรีย์ ฝ่าวิกฤตCovid-19 ทั่วไป—07 Apr 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน แปลงเรียนรู้ "พืชผักอินทรีย์ วิถีอุทัย" ณ ตำบลเกาะเทโพ อ.เมืองจังหวัดอุทัยธานี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แปลงเรียนรู้ พืชผักอินทรีย์ วิถีอุทัย

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั่วไป—03 Apr 20

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ดร. เฉลิมชัย รมว.กษ. ห่วงใยผู้ปฎิบัติงาน มอบหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID - ทั่วไป—03 Apr 20

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามกลุ่ม “เพื่อนเฉลิมชัย” มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้สวมใส่สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดย

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล ทั่วไป—02 Apr 20

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

รมช.ธรรมนัส ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ ทั่วไป—02 Apr 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง 11 หน่วยฯ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเทวกุล

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ ทั่วไป—02 Apr 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ เนื่องในช่วงเวลานี้ไม่สามารถลงพื้นที่จากสถานการณ์ COVID – 19

รมช.มนัญญา สั่งการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ สู้วิกฤตไวรัสโควิค – ทั่วไป—02 Apr 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิค – 19 ระบาด ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญ ของฝาก ทั่วไป—01 Apr 20

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการรายงานสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ มะม่วง

กระทรวงเกษตรฯ เข้มกันโควิด-19 เปิดบริการออนไลน์ครบทุกด้าน ทั่วไป—01 Apr 20

กระทรวงเกษตรฯ คุมเข้มมาตรการป้องกันและรับมือ โควิด-19 เน้นความปลอดภัยบุคลากรและสถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ “เฉลิมชัย”สั่งลดขั้นตอนติดต่อ พร้อมให้บริการผ่านระบบออนไลน์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 128 มุ่งมั่นดำเนินงานนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ทั่วไป—01 Apr 20

เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—31 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติการจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวง และ

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรอุทัยฯ หนุนทุกสหกรณ์กระจายสินค้าเกษตรฝ่าวิกฤ ทั่วไป—30 Mar 20

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังจากได้รับการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสู่ซูเปอร์มาร์เก็ต

"มนัญญา" กำชับอ.ส.ค.จัดตั้งจุดคัดกรองในสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป—27 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

รมช “ประภัตร” สั่งปรับแผนแจกพันธุ์ข้าว ให้ผู้ประสบภัยถึงบ้าน 3.4 หมื่นตัน ทั่วไป—27 Mar 20

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมผู้บริหาร กรมการข้าวถึงแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรประมาณ 3-4 แสนราย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 6

สศก. เร่งประสานทุกหน่วย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน ทั่วไป—26 Mar 20

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อเศรษฐกิจโลก การดำรงชีวิต รวมถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของสินค้าบริโภค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2563 ทั่วไป—25 Mar 20

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ ว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 38,978 ล้าน ลบ.ม. (51% ของความจุอ่างฯ)

ก.เกษตรฯ เผยสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2563 ยืนยันชัด ผลผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ทั่วไป—25 Mar 20

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การตื่นกลัวต่อภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร และการกักตุนอาหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สศก. เผยแผนมาตรการเยียวยาแรงงานคืนถิ่น จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 เตรียมชูโครงการ “แรงงานคืนถิ่น ทั่วไป—20 Mar 20

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก) กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เน้นย้ำการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

กระทรวงเกษตรฯ ชูแอปพลิเคชัน “TAS2GO” ปรับการบริการสู้โควิด-19 ทั่วไป—18 Mar 20

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมีการเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

'รมช.ประภัตร’ ชูงานวิจัยและพัฒนาข้าวต้องรองรับการแข่งขันตรงตามความต้องการของตลาดโลก ทั่วไป—16 Mar 20

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางการเร่งรัดและการขับเคลื่อนแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2563” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรในพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น กรมการข้าว

'ประภัตร’ เปิดงานมหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี หนุนเกษตรกรเลี้ยงไก่สวยงามควบคู่ไก่พื้นบ้านส่งออ ทั่วไป—16 Mar 20

นายประภัตรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานการจัดประกวด “มหกรรมสีสันไก่สวยงามมีนบุรี” พร้อมด้วยคณะทำงานโดยมีนายวิชาญมีนชัยนันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรกล่าวรายงานณศูนย์ก

เกษตรฯ จัดงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ “เปิดประตูสู่เมืองยาง นวัตกรรมนำการผลิต” ทั่วไป—16 Mar 20

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ “เปิดประตูสู่เมืองยาง นวัตกรรมนำการผลิต” ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ

รมช.ธรรมนัส เข้ายึดพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกรให้มีที่ทำกิน ทั่วไป—16 Mar 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณพื้นที่เป้าหมาย No 602 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวโครงการ “สร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน” ทั่วไป—13 Mar 20

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากเหตุการณ์ในปี 2562

รมช.ธรรมนัสเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรปราดเปรื่อง ทั่วไป—12 Mar 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ว่า

ครบรอบ ๖๘ ปี ชูวัคซีนคุ้มกันความจนสร้างด้วยการทำบัญชี ทั่วไป—12 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๘ ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา เปิดโครงการประชุมฯ พร้อมเยี่ยมชมสินค้าและผลผลิตจากสหกรณ์การเกษตรที่วางจำหน่ายในซ ทั่วไป—12 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสินค้าและผลผลิตจากสหกรณ์การเกษตรที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

รมช.ธรรมนัส เปิดโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บและห ทั่วไป—12 Mar 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 ณ บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทุกภาคส่วน ป้องอุตสาหกรรมการผลิตสุกรไทย ทั่วไป—12 Mar 20

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine

รมช.มนัญญา ลุยห้างโมเดิร์นเทรด ฝากกระจายผลไม้ชาวสวน แม็คโครนำร่องรับซื้อเพิ่ม40% ทั่วไป—09 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ "เทศกาลผลไม้ฤดูกาล คุณภาพสด ส่งตรงจากสวน" พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์